رومیان ۸: ۶

اگر از روح خدا پيروی کنيم، حيات و آرامش نصيبمان ميگردد،اما اگر از طبيعت کهنه خود پيروی کنيم، چيزی جز مرگ و هلاکت بدست نخواهيم آورد.

عزيزان – آيا شما هرگز نگران بوده ايد؟

آيا نگرانی زياد به سراغ شما می آيد ؟

آيا اجازه ميدهيد تا نگرانی برای مدت مديدی روح و ذهن شما را آلوده کرده و اسير خود بگرداند؟

برای شما خبر خوشی دارم.

خبر خوش من اين است که:خداوند راه چاره نجات از نگرانی را به ما نشان داده است.

از شما دعوت می کنم تا به اتفاق نگرانی و راه رهائی از آن را بهتر بشناسيم.

دوستان، شايد شما در بسياری از مواقع احساس کرده ايد که به قول معروف دلتان شور ميزند، و يک حالت بيقراری بر شما مستولی شده است.

گويا آرام و قرار نداريد و نميتوانيد آن طور که بايد و شايد بر روی يک مورد خاص تمرکز داشته باشيد.

شايد هم اشتهای خوردن و آشاميدن را هم در خود نداشته باشيد.

اينها همه از يک احساس درونی ديگری نشأت ميگيرند که نگرانی ناميده می شود.

اجازه بدهيد تا اول خود کلمه نگرانی را بهتر بشناسيم.

نگرانی، دچاره تشويش و ناراحتی ذهنی يا ترس به خاطر احتمال رويدادی ناگوار، دلواپس.

اين معنی است که فرهنگ لغت از خود اين کلمه به ما می دهد.

قبل از ادامه سخنم اجازه بدهيد تا خاطر شما را آسوده سازم و بگويم که چون گاه گاهی نگرانی به سراغ شما می آید ، شما حتما آدم مريض و ناتوانی نيستيد.

نگران شدن در بعضی مواقع يک امر اجتناب ناپذير است که به درجات کم و زياد و در مدت‌های کم يا زياد همه ما درگير آن ميشويم.

ممکن است که بعضی از شما عزيزان بفرمائيد، اگر شما فقط می دانستی چقدر مشکل يا مشکلات من بزرگ و درد آور هستند؟

يا فرضا بفرمائيد، اگر شما می توانستی فقط مدتی جای من باشی، در آن صورت به من حق ميدادی که نگران باشم.

لطفا توجه بفرمائيد که من همان گونه که عرض کردم سعی در اين ندارم که بگويم نگرانی هرگز!

بلکه می خواهم عرض کنم که خداوند ما را برای يک زندگی شاد و پيروزمندانه آفريده و خود او در کلامش نشان داده که چگونه به هنگام بروز مشکلات و مصيبتها از اسير شدن در دام نگرانی نجات پيدا کنيم.

خود من در گذشته شخصی بودم که اجازه ميدادم نگرانی زياد افکارم را به خود مشغول کند و روزهای زيادی از زندگيم را به جای آرامش و شادی در خداوند با نگرانی سپری ميکردم.

سالها قبل من اين مشکلم را با خداوند در ميان گذاشتم و در دعايی ساده گفتم، خداوندا; من شخصی هستم که خيلی زود نگران می شوم و اين نگرانی در من تا مدت زيادی می ماند. وقتی نگران هستم ناخوشم و آن شادی و آرامش مقدسی که تو می خواهی من داشته باشم ندارم. خواهش می کنم مرا کمک و راهنمايی کن. من میدانم که تو خدايی مهربان و بخشنده هستی و اين احساس بد از طرف تو نيست.

خداوند در جواب دعای من برای رفع اين ضعف و مشکل مرا به کلامش در کتاب مقدس انجيل راهنمايی فرمود.

از آن روز به بعد در تمامی روزها و سالهأی زندگيم او همواره مرا تعليم و آرامش داده است.

حال اجازه بدهيد تا با ريشه نگرانی و چرا نگران می شويم بيشتر آشنا شويم.

زندگی روزمره همه ما در هر مکان، مقام، سن و سال و جنسييت تحت تاثير احساسات برخوردها, تضادهای درونی و برونی اجتناب ناپذير است.

نحوه برخوردها و توقع‌های هر کدام از ما در مواجهه با مسأيل رزمره زندگی فرق ميکند، چرا؟

چون هر کدام از ما با هم فرق می کنيم، خداوند هر کدام از ما را به صورت منحصر به فرد آفريده است.

اجازه بفرمائيد تا باز هم به نگرانی و علت‌های عارض شدن به آن کمی بيشتر نزديکتر شويم تا با شناخت بهتر از آن بتوانيم مجهزتر شده و ديگر بيشتر از اين اجازه ندهيم تا روزهای قشنگ زندگيمان را تلخی و نگرانی به هدربدهند.

لطفا يکبار ديگر به معنی کلمه ” نگرانی ” دقت بفرمائيد؛ “دچار تشويش و ناراحتی ذهنی يا ترس به خاطر احتمال رويدادی نا گوار “دلواپس”.

کلمه‌ای که بيشتر از هر چيز ديگر در تعريف نگرانی مرا به خودش جذب ميکند لغت “احتمال ” وقوع رويدادی ناگوار است.

به عبارتی ديگر، خود کلمه احتمال.

اين تعريف ساده از معنی کلمه نگرانی بايد ما را به خود آورده و هشيار گرداند, چرا که آن چيزی که الان و در حال حاضر ما را عذاب ميدهد در واقع آن ناراحتی است که ما تصور می کنيم که ممکن است در آينده براي ما پيش بيايد.

آيا اين واقعا غمناک و تلخ نيست که ما زمان حال شادمان را با يک ترس و تشويشی جان گداز عوض کنيم؟

مسلما عقل سليم بايد ما را از اين اشتباه باز دارد!

پس ملاحظه فرموديد که اين دشمن آرامش ما از راه فکر وارد وجود ما ميشود و تمام روح و جان ما را مسموم ميکند.

اما چگونه؟

به اين گونه که اين خود ما هستيم که تصميم ميگيريم به مشکل و مسئله‌ای که در زندگی مان بوجود آمده به طوری کاملا منفی نگاه کنيم.

مشکل و مساله کوچک را آنقدر بزرگ ميکنيم که کم کم به هيولايی ترسناک مبدل شده و در فکر ما نگرانی را بوجود آورد.

راجع به علتها و دلايل نگرانيهأيمان، در بررسی به اين حقيقت باور نکردنی رسيدم که، اساتيد رفتارشناس – بیش از نود درصد از نگرانيهأی انسان را به مسأيلی ربط می دهند که هرگزبرايشان به وقوع نخواهد پيوست.

ببينيم راه چاره چيست.

از شما دعوت می کنم تا به راهنمايی هايی که خداوند در کلامش کتاب مقدس انجيل برای ما آورده است توجه بفرماييد.

خداوند در اول پطرس ٧:۵ می فرمايد:

بگذريد خداوند بارتمام غصه‌ها و نگرانی‌های شما را به دوش گيرد،زيرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد.

لطفا توجه بفرمائيد که در اين آيه به ما اطمينان خاطر داده ميشود که; خود خداوند خا لق و قادرمطلق تمام غصه‌ها و نگرانی‌های ما را در تمام اوقات زندگی ما بر دوش خواهد کشيد!

چرا؟ چون خدا محبت است!

او ما را دوست دارد و بسيار مايل است که ما را در مصيبتها و دردهايمان ياری فرمايد.

عزيزان؛ نگرانی و غم شما در اين لحظه چيست؟

پشيمانی از اعمال گذشته يا ترس از آينده‌ای نا معلوم؟

بياد داشته باشيد که خداوند چه قولی به شما داده است.

بگذاريد خداوند بار تمام نگرانيهأی شما را به دوش گيرد، زيرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد.

چه قول اميد دهنده‌ای .

دوستان، ذهن شما را چه افکاری آلوده و مسموم کرده اند؟

خداوند در روميان باب ٨ و آيه ۶ ميفرمايد:

اگر از روح خدا پيروی کنيم، حيات و آرامش نصيبمان ميگردد،اما اگر از طبيعت کهنه خود پيروی کنيم، چيزی جز مرگ و هلاکت بدست نخواهيم آورد.

عزيزان ، بيأيد با هم از روح خدا پيروی کنيم، و اجازه بدهيم او ما را راهنما شده و در زندگی هدايت کند.

همان گونه که آيه فرموده، اگر ما به خودمان و خواستهأی انسانی خود بچسبيم و در آن چهار چوب به زندگی ادامه بدهيم، هرگز نخواهيم توانست طعم يک حيات جاويدان و آرامش الهی را که خداوند وعده داده است بچشيم.

مهم نيست که شما چند سال از عمرتان ميگذرد، همين الان وقت بسيار مناسبی است که به وعده خداوند اعتماد کنيد و از

همين لحظه پيرو روح مقدس او بشويد.

اما چگونه؟

بسيار ساده، اگر طالب هستيد که روح خداوند هادی زندگی شما شود و آرامش و حياتش را تا ابد نصيبتان گرداند بايد اول با او رابطه‌ای مستقيم داشته باشيد.

خداوند مشتاق برقراری دوستی و آشتی با ماست!

در کتاب مکاشفه فصل سوم و آيه بيستم از کلام خداوند ميخوانيم;

) اکنون در مقابل در ايستاده در را ميکوبم، هر کس که صدای مرا بشنود و در را بگشايد داخل شده با او دوستی دأيمی بر قرار خواهم کرد و او نيز با من.(

بله عزيزان; اکنون ,در همين لحظه خداوند مايل است به قلب شما داخل شود و دوستی ابديش رابا شما آغاز نمايد.

دعوت او را در این لحظه بپذیر.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #313 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری