انجیل متی ۵: ۴

۴ خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت‌.آمین.

دوستان، دشمن ما شیطان، علاقهٔ بسیار شدید دارد تا از میزان حساسیت لازمهٔ ما نسبت به گناه بکاهد.

شیطان بسیار تلاش می‌‌کند تا شما به تدریج، نسبت به‌ وجود گناه در زندگی خود بی‌ تفاوت شده و حتی از وجود و ارتکاب گناه لذت ببرید.

آیا می‌‌فرمائید این غیر ممکن است؟

دوست من، انسانهای بسیاری که نسبت به گناه بی‌ تفاوت بوده و تصور نمی کردند که روزی از وجود گناه در زندگی خود لذت ببرند، سقوط نمودند و طعمهٔ قدرت مرگ آور گناه گردیدند.

عزیزان، طعمهٔ قدرتِ گناه واقع شدن یکمرتبه و ناگهانی صورت نمی گیرد.

در واقع، پروسهٔ سقوط در گناه و مورد طعمهٔ او واقع گردیدن بسیار آهسته و زیرکانه پیش می‌‌رود.

بله، آنقدر آهسته و نامحسوس که حتی گاهی انسان حضور حرکت مرگبار آن را هم از یاد می‌‌برد.

اما متاسفانه، نتیجهٔ این پروسه، در صورت به خود نیامدن شخص بسیار دردناک و غم انگیز خواهد بود.

حال ببینیم ما ایمانداران به عیسی مسیح چگونه می‌‌توانیم نسبت به خطرِ وقوع و حضور گناه در زندگی خود آگاه باشیم و با آن هیچگونه سازشی نداشته باشیم.

۱- اولین اقدامی که به ما کمک می‌‌کند تا نسبت به گناه حساس باشیم و طعمهٔ آن نگردیم این است که؛ “ما باید همواره، بدون خودخواهی و سماجت، از وجود هر گونه گناهی در زندگی خود کاملاً آگاه باشیم!”

عزیزان، حضرت داود فرمود:۳ من به گناهان خود اعتراف می‌کنم و خطاهایی را که کرده‌ام در نظر دارم.

مزمور ۵۱: ۳

اشعیا فرمود: ۵ گفتم: «دیگر برایم امیدی نیست. هر حرفی که از لبانم بیرون می‌آید به گناه آلوده است، و در میان قومی ناپاک لب زندگی می‌کنم. با وجود این من پادشاه – خدای متعال- را با چشمان خود دیده‌ام.»اشعیا ۶: ۵

پطرس رسول بعد از این که به گناهکار بودن خود پی برد، به عیسی مسیح فرمود: ۸ وقتی شمعون پطرس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند، از پیش من برو چون من خطاکارم‌‌.»

انجیل لوقا ۵: ۸

پولس رسول خود را گناهکار معرفی نمود: ۱۵ این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!اول تیموتائوس ۱: ۱۵

دوست من، این مردان خدا، این ستون‌های ایمان، همگی از گناهکار بودن خود آگاه بودند و بدان معترف.

نیازی مشترک همهٔ آنها را به سوی خدا سوق می‌‌داد تا وی آنها را بخشیده و تمیزشان گرداند.

۲ – دوّمین اقدامی که به ما کمک می‌‌کند تا نسبت به ارتکاب گناه حساس باشیم؛ “بیاد آوری و ارج نهادن به معنا و اهمیتِ صلیب می‌‌باشد!”

اگر ما به گناه اجازه بدهیم تا در زندگیمان به صورت الگویی در آماده و باقی بماند، این بدان مفهوم می‌‌باشد که ما بهای بسیار گزافی را که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهانمان و آزادی ما از اسارت گناه پرداخت را، به ورطهٔ فراموشی سپرده ایم.

۳ – سومین اقدامی که به ما کمک می‌‌کند تا نسبت به گناه حساس بوده و طعمهٔ آن نگردیم، این است که: “درک کنیم که گناهِ ما می‌‌تواند چه اثراتی بر زندگی دیگران داشته باشد.”

مزمور نویس در مزمور ۱۱۹: ۱۳۶‌‌می‌ گوید:۱۳۶ سیل اشک از چشمانم جاری است، زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.

خداوند ما عیسی مسیح، به خاطر گناه شهر اورشلیم سوگوار بود و فرمود:

۳۷ ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسارکردی! چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه‌های خود را به زیر پر و بال خود جمع می‌کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی‌.انجیل متی ۲۳: ۳۷

۴ -چهارمین اقدامی که می‌‌تواند به ما کمک کند تا نسبت به گناه حساس باقی مانده و طعمهٔ آن نشویم این است که؛ “با دقت و پشتکار تمام، موانعی را که می‌‌توانند به هر گونه از حساسیت ما نسبت به گناه بکاهند، از زندگی خود حذف کنیم!”

دوست من، آیا شما از میزان حساسیت خود نسبت به گناه آگاه هستید؟

امروز از خداوند بخواه تا حساسیت شما را نسبت به گناه افزون سازد.

از خداوند تشکر کن که به شما فرصت اعتراف به گناهانتان را داده است.

عزیزان، برای آزادی ما از گناه، بهأیی بس گزاف توسط خداوندمان عیسی مسیح پرداخت شده.

بیایید تا آن را با زندگی‌های پاک و در خدمت او ارج نهیم.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری