عبرانیان ۵: ۱۱ – ۱۴خطر دوری از خدا

۱۱ دربارۀ او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده‌اید دشواراست‌. ۱۲ شما که تا این موقع می‌بایست معلم دیگران می‌شدید هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند‌.

شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید‌. ۱۳ کسی که فقط شیر می‌خورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد‌. ۱۴ اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند‌. آمین.

دوستان در دنیای امروز ما، بی‌ صبری به صورت یک ویژگیِ مشترک و معمولی، در میان تمامی انسانهایجامعه ‌های ما به چشم می‌‌خورد.

همهٔ ما به درجاتی برای رسیدن به غذا، دریافت کمک و یا اطلاعات، بسیار بی‌ صبری می‌‌کنیم و عجله به خرج می‌‌دهیم.

گویا دیگر صبری برای کسی نمانده و هیچ کس را فرصت تعمق و درنگی نیست.

اما خداوند ما متخصصِ عملکرد به صورت، “آهسته و پیوسته” است.

خداوند ما بیشتر علاقمند به “کیفیت پایان هر کاری” می‌‌باشد و نه “سرعت انجام آن کار.”

دوست گرامی من، در هیچ کجای دیگر، با شناخت صحیح و آهسته عمل نمودن، با اهمیّت تر از حیطهٔ زندگی روحانی ما نیست!

توجه بفرمأیید.

زمانی که ما به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان می‌‌آوریم، اگر چه تمامی گناهانمان توسط خداوند بخشیده می‌‌شوند، روح القدس او را دریافت می‌‌کنیم و از حیات ابدی در نزد خداوند برخوردار می‌‌گردیم، ولی‌ ما بلا فاصله و در یک آن، کاملاً خردمند و فاضل نمی شویم.

بله عزیزان، ما یکشبه به بلوغ روحانی نمی رسیم، بلکه بتدریج و در تمامی طول حیاتمان.

متاسفانه، بعضی از ایمانداران به عیسی مسیح، هرگز توجهی به رشد روحانی خود ندارند.

اگر چه این عزیزان رستگار و گناهانشان بخشیده شده است، ولی‌ هر چه به سال‌های عمر آنها اضافه می‌‌شود، در رشد روحانیشان هیچ تغیری صورت نمی گیرد.

دوستان، رشد نداشتن در جهت بلوغ روحانی سه‌ دلیل اصلی دارد.

۱ – اول، جهالت و بی‌ دانشی از کلام خدا.

۲ – دوم، بی‌ خیالی، بی‌ علاقگی و یا خود خوشنودی از مسائل روحانی.

۳ – سوم، ارتباط ندادن تعلیمات کلام خدا به زندگی شخصی خود.

لازمهٔ رشد در بصیرت و تشخیص عمیق الهیات مسیحی، “سعی و تلاش شخص و اختصاص زمان کافی از طرف وی بدین مهم می‌‌باشند.”

ما نمی توانیم بدون دانش و تفکر ژرف روحانی، روزهای زندگی خود را سپری نموده، نسبت به هر واقعه‌ای بدون درنگ و تعمق و آگاهی کافی عکس العمل نشان بدهیم و از آنها ‌چیزی نیاموزیم.

دوست من، به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، شایسته است که بر روی عکس العمل‌ها و نتیجهٔ عکس العمل‌های خود تعمق کافی داشته باشیم.

بهترین وسیله‌ای که به ما ایمانداران به عیسی مسیح برای تشخیص بهترین عکس العمل‌ها کمک می‌‌کند، مطالعهٔ کلام خدا با هدایت روح القدس و تعمق در آموزه‌های آن می‌‌باشد.

دوست من، کلام خدا را هر روزه مطالعه بفرمایید.

در طی مطالعه، از خداوند در خواست کنید تا قلب و فکر شما را باز کند، تا قادر به درکِ آنچه که می‌‌خواهد به شما بیاموزد بگردید.

در ضمن به یاد داشته باشید که تنها مطالعهٔ کلام خدا برای رشد روحانی ما کافی نیست.

بدون به کار بردن آموزه‌های کلام خدا در زندگی روزانه مان، آموخته‌های ما تنها معلوماتی در مغز ما هستند.

اطاعت و فرمان بری از خدا، با به کار بردن کلامش در زندگیمان است که به ما در رشد روحانی کمک، و قادر به تشخیص خواست خدا و شیطان از همدیگر خواهیم گردید.

دوست من، از امروز مطالعهٔ عمیق در کلام خدا را شروع کن، آموزه‌های آن را در زندگی خود به کار بر و مطمئن باش که روح القدس، حتماً در مسیر رشد بلوغ روحانی همراهتان خواهد بود.

فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری