انجیل یوحنا ۳: ۱۶

۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.آمین

دوستان، هیچ انسانی از این دنیا زنده بیرون نمی رود.

بنا بر این، بدون هیچگونه شک و تردید، این مهمترین سوالی است که شما باید از خود بپرسید و پاسخ آن را بدانید!

در حقیقت، کلام خدا برای همین منظور از طرف خداوند به ما هدیه شده، تا ما پاسخ صحیح به این مهمترین سوال زندگی خود را بدانیم.

در انجیل ۱یوحنا ۵: ۱۳می‌‌خوانیم که:۱۳ این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین بدانید که حیات جاودانی دارید‌. آمین

۱ – دوست گرامی من، بنا بر آموزه‌های کلام خدا، “اولین قدم” برای دریافت نجات از خداوندمان این است که، “به گناهکار بودن خود پی ببریم.”

اگر ما به این حقیقت که گناهکار هستیم پی نبریم، به حقیقتِ دیگر نیز که – ما محتاج به نجات دهنده هستیم، پی نخواهیم برد.

کلام خدا به صراحت به ما می‌‌گوید که همهٔ ما گناهکاریم.

۲۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند .رومیان ۳: ۲۳

۲- دوست گرامی من، بعد از درک و پذیرفتن این که ما گناهکار هستیم و محتاج به نجات دهنده داریم، “اقدام بعدی ما -توبه از گناهانمان می‌‌باشد.”

توبه به معنای داشتن تنها احساسی بد از گناهانمان نیست!

توبهٔ کتاب مقدسی، یعنی تغییر فکرِ صد و هشتاد درجه و بازگشت از گناه به سوی عیسی مسیح!

این بدین معناست که، ما از مسیر خود به سوی گناه کاملاً برگشته و مصمم به اطاعت و پیروی از عیسی مسیح هستیم.

علاوه بر این، ما با ایمان کاملِ قلبی، عیسی مسیح را به عنوان خداوند، منجی و سرور زندگی خود بر می‌‌گزینیم.

خداوند ما عیسی مسیح در این مورد می‌‌فرماید:۱۵ و گفت ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید‌‌.» آمین .انجیل مرقس ۱: ۱۵

دوست من لطفاً توجه بفرمأیید.

لازمهٔ دریافت نجات و ایمان داشتن به عیسی مسیح تنها داشتن اطلاعات فکری راجع به او نیست!

لازمهٔ دریافت نجات و حیات ابدی بر این اساس که، شما چه کار می‌‌توانید برای خدا انجام دهید نیست!

بلکه لازمهٔ دریافت نجات بر اساس این است که؛ “عیسی مسیح برای شما چه کرده است!”

عزیزان، عیسی مسیح به قیمت دادن جان خود، حاضر است تا – کمالِ بی‌ گناهی خود -را با تمام نقص و عیب‌های شما معاوضه کند.

بنا به گفته عیسی مسیح، کسانی که به گناهکار بودن خود پی برده، از گناهان خود توبه می‌‌کنند و او را به عنوان یگانه منجی می‌‌پذیرند، تولدی دوباره می‌‌یابند.

تولدی روحانی و نه جسمانی.

عزیزان، نکتهٔ مهمی که باید در ارتباط با شناختِ راه نجات و اطمینان از برخورداری از آن در نظر داشته باشید، این است که؛ “نجات هدیه شده از طرف مسیح – با احساسات انسانی شما ربطی ندارد!”

نجات شما بر اساس قول‌های نجات دهندهٔ شما یعنی خود خداوند، عیسی مسیح استوار و ثابت است!

عیسی مسیح برای بر طرف نمودن هر گونه شک و شبهه از ما و دخالت ندادن احساسات انسانی در نجات مقدسی که از اوست به صراحت می‌‌فرماید:

۲۴ یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است‌.

انجیل یوحنا ۵: ۲۴

دوستان، اگر شما خواستار دریافت نجات و رستگاری خداوند هستید، می‌‌توانید به سادگی به وی بگویید:

خداوندا، من به گناهکار بودن خود اعتراف می‌‌کنم.

من به بخشش و فیض تو که در ایمان به عیسی مسیح به هر انسانی عطا می‌‌کنی محتاجم.

من ایمان دارم که عیسی مسیح تاوان تمامی گناهان من را، یکبار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت.

من ایمان دارم که عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب جان داد، سه روز در قبر بود و در روز سوم زنده شد.

حال او در دست راست تو برای ایمانداران به خود شفاعت می‌‌کند.

خداوندا، گناهان من را در نام و ایمانم به عیسی مسیح ببخش.

من زندگی خود را کاملاً به تو تقدیم می‌‌کنم.

از زندگی من برای محبت و خدمت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن.

در نام عیسی مسیح این دعا‌ را به حضور تو می‌‌آورم. آمین

به خانوادهٔ خداوند خوش آمدید!

کوروش باقری