انجیل یوحنا ۱۴: ۱۲

۱۲ یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می‌کنم خواهد کرد و حتّی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می‌روم. آمین.

دوست من، وقتی شما احساس می‌‌کنید که شاید به درد نخور و بی‌ فایده هستید، ‌یک حقیقت مهم را بیاد آور.

و آن این که، “خداوند هدف بسیار مهمی برای زندگی شما دارد!”

البته شاید گاهی شما وسوسه می‌‌شوید که به دلایلی فکر کنید که ممکنه خداوند شما را ندیده و متوجّهٔ حضورتان در این دنیا نیست.

و این موجب می‌‌گردد که شما در خود احساس عدم کفایت کنید.

دوست من، اگر شما در خود احساس عدم کفایت دارید و یا با این اندیشهٔ غلط زندگی می‌‌کنید که شاید فراموش شدهٔ خداوند هستید، و انسانی به درد نخور و بی‌ فایده، این به سادگی نشانهٔ این حقیقت است که شما دارید از زاویهٔ اشتباهی به موجودیت خود نگاه می‌‌کنید و می‌‌اندیشید.

در چنین صورت، دیدگاه شما نسبت به خودتان از زاویهٔ محدود و ناقص انسانیتان است و نه از دیدگاه خداوند!

کلام خدا در ۲قرنتیان ۴: ۷به طور مختصر، دیدگاه خداوند نسبت به شما را بیان نموده.

۷ اما این گنج گرانبها یعنی قدرت انجام این خدمت روحانی در ظرفهای نابود شدنی، یعنی در بدنهای ضعیف ما قرار دارد، تا همه بدانند که قدرت عظیم پیغام ما، از سوی خداست، نه از خودمان. آمین.

دوست عزیز من، لطفاً توجه بفرما.

اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان دارید، حال روح خداوندِ قادر مطلق – دانای مطلق و در همه جا حاضر، در شما بسر می‌‌برد و بسیار فعال است.

صرفنظر از این که شما چگونه احساسی درمورد موجودیت خود دارید، “شما شاهد زندهٔ قدرت، حکمت و نجات شگفت انگیز خداوند در جهان می‌‌باشید!”

دوست من، هر انسانی که با شما در طول زندگیتان برخورد داره، حتماً احتیاج به محبت و امیدی که عیسی مسیح اهدا می‌‌کند دارد!

شما می‌‌توانید شنوندهٔ صبور و دلسوزی باشید و به این انسان هایی که خداوند به زندگی شما می‌‌آورد، یاد آور فیضِ کامل و سخاوت – در فراهم نمودن نیاز‌های آنها توسط خداوند عیسی مسیح باشید.

سوال اصلی این نیست که، “آیا خدا می‌‌تواند از شما استفاده کند؟”

بلکه سوال اصلی این است که، “آیا شما اجازه می‌‌دهید تا خداوند توسط شما از دیگر انسانها پرستاری و مواظبت کند؟”

آیا شما حاضرید تا محبتِ کامل و بی‌ قید و شرط خداوند عیسی مسیح را به دیگران نشان دهید؟

دوست من، اگر پاسخ شما بله می‌‌باشد، سهم شما در انجام این مهم بسیار ساده است.

فقط حاضر باش تا عیسی مسیح بتواند هدفِ خودش را توسط شما در جایی که زندگی می‌‌کنید انجام دهد.

خداوند حاضری شما را به بهترین نحوی برای آرامش، شفا و نجات انسان‌های دیگر به کار خواهد برد.

برای عملکرد خداوند در- و – توسط خود حاضر باشید و مسئولیت نتیجه را به خود او واگذار کنید.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوندا – به من کمک کن تا افکار منفی نسبت به خود نداشته باشم.

من ایمان می‌‌آورم که تو برای زندگی من هدفی بس والا و مقدس داری.

من حاضرم تا زندگی خودم را کاملاً به تو بسپارم تا به هرگونه که موجب جلال نام تو می‌‌شود از آن استفاده کنی.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری