خروج ۱۴: ۱۳

۱۳ موسی در جواب آنها گفت: «نترسید. بایستید و ببینید که خداوند امروز برای نجات شما چه می‌کند. شما هرگز دوباره مصریان را نخواهید دید.آمین.

دوست گرامی من، آیا در حال حاضر شما در حال تجربهٔ آزمایش هایی هستید که در برابر آنها کاملاً عاجز و درمانده اید؟

آیا با مشکلات کاری و شغلی دست و پنجه نرم می‌‌کنید و هیچ توانی برای حل آن ندارید؟

آیا بیماری و دردهای جسمی شما را کاملاً عاجز و زمینگیر نموده اند؟

آیا چالش‌های رابطه‌ای با انسان‌های دیگر شما را کلافه کرده و آرامش از شما سلب شده؟

آیا کمبود‌های مالی شما را در نگرانی، ترس و اضطراب، اسیر نموده؟

به راستی مشکل، کمبود یا چالش اصلی که تمام فکر شما را به خودش مشغول نگاه داشته و انرژی شما را برایبرخورداری از یک زندگی شاد و سازنده نابود کرده چیه؟

اجازه بدهید تا سوال دیگری نیز از شما بپرسم؟

آیا دارید در این شرایط خود، چه آشکارا و یا در نهان، دائم از خداوند گله می‌‌کنید و با خشم از او می‌‌پرسید که؛ “چرا اجازه داده‌ای من با چنین شرایط عذاب آوری در گیر باشم؟”

دوست من، اگر کلام خدا را مطالعه فرموده باشید، شرایط بسیار دشوار و به ظاهر لاینحل شما، باید حال و روز قوم اسرائیل را به یادتان آورد.

زمانی که آنها در بین سپاه فرعون مصر در پی کشتارشان از سویی و دریایی خروشان از سویی دیگر گرفتار شده بودند.

کمی به آن موقعیت قوم اسرائیل فکر کنید.

به درماندگی، ترس و نا امیدیی که با دیدن خود در آن‌ موقعیت بر آنها مستولی شده بود.

ولی‌ هنوز خداوند آنها را ترک نکرده بود!

خداوند داشت درس بزرگی به قوم اسرائیل می‌‌داد.

درسی که آنها مکررا احتیاج به آموختن آن‌ داشتند.

می‌ دانید چه درسی؟

این درس که، ضعف و نا توانی قوم اسرائیل، به سادگی طریقِ عیان سازی قدرت و حکمتِ ژرف و بی‌ پایان خداوند را به نمایش بگذارد.

عزیزان، در کلام خدا می‌‌خوانیم که درست در زمانی که قوم اسرائیل کاملاً درمانده و عاجز از هر گونه عملی برای نجات خود از آن مهلکهٔ مرگ آور بودند، خداوند آب دریا را از هم جدا کرد – راه خشکی بوجود آورد – و قوم اسرائیل بر کفّ خشک شدهٔ دریا راه پیموده و به آن طرف رسیدند.

دوست من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندهٔ خود ایمان دارید و در ارادهٔ الهی او زندگی می‌‌کنید، هرگز نباید ترس و اضطراب بر شما غلبه نموده و زمین گیرتان کند!

همان خداوندی که قوم اسرائیل را از میان دریا عبور داد، امروز با شماست!

او کاملاً قادر است تا هر دریایی که آرامش و سلامت را از شما سلب نموده از هم بگشاید!

لطفاً توجه بفرمایید.

خداوند در مشیت و ارادهٔ الهی خود اجازه داده تا شما با چنین شرایط بسیار دشواری که روبرو هستید مواجه باشید تا کاملاً در اتکالِ کامل به وی زندگی کنید.

نترس – خداوند ترکتان نکرده.

خواست او را اطاعت کن، در ارادهٔ الهیش باش و اطمینان داشته باش که او حتماً شما را بر هر مشکلی پیروز

خواهد گردانید.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری