غلاطیان ۵: ۱

۱ آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید‌. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود‌. آمین.

دوست عزیز من، خداوند شما را بی‌ قید و شرط دوست داره!

خدا – زمانی که مرتکب قصوری می‌‌شوید، شما را کمتر از زمانی که برای او کارهای بزرگی انجام می‌‌دهید، دوست نداره!

اختصاصِ محبت خداوند به شما؛ “بر پایهٔ سیرت قابل اتکا و استوار اوست و نه آن چه شما بگویید یا انجام دهید!

رومیان ۵: ۸

۸ اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد‌. آمین.

علیرغم هر شرایطی که شما امروز در آن هستید، این حقیقت را همواره در قلب خود حفظ داشته باش.

اگر شرایط شما به طور غلط و ناجوری از کار در بیاد، شاید در خود تصور کنید، آیا خدا داره من را مجازات می‌‌کنه؟

دوست گرامی من، به یاد داشته باش که عیسی مسیح مجازات تمام گناهان شما را در محبت بی‌ مانندش برایتان متحمل گردید و کاملاً پرداخت نمود.

بله تمامی گناهانتان را!

تاوان تمامی گناهان گذشته، حال و آینده شما را او کاملاً پرداخته است.

رومیان ۶: ۲۳

۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد‌. آمین.

لطفاً توجه بفرما.

خداوند پدر آسمانی، شما را منضبط می‌‌کنه، تا از اسارت گناه آزادتان سازد.

عبرانیان ۱۲: ۵ – ۱۱

۵ آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب می‌کند از یاد برده‌اید؟ «ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را ملامت می‌کند نا امید نشو، ۶ زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می‌کند و هر که را به فرزندی می‌پذیرد تنبیه می‌نماید‌‌.» ۷ شما باید متحمل این سختی‌ها بشوید، زیرا این نشان می‌دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می‌کند‌. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خویش تأدیب نشده باشد؟ ۸ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید معلوم است که حرام زاده هستید و نه پسران حقیقی! ۹ نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان داده‌‌ایم، پس چقدر بیشتر ما باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم‌. ۱۰ پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاحدید خویش ما را تأدیب کردند اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می‌کند تا مثل او پاک شویم‌. ۱۱ زمانی که تنبیه می‌شویم نه تنها برای ما خوش آیند نیست، بلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده‌اند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می‌شوند‌. آمین.

ولی‌ خداوند هرگز شما را محکوم و نکوهش نمی کند.

رومیان ۸: ۱

۱ پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، آمین.

دوست من، شما نمی توانید محبتِ بیشتر خداوند را برای خود، با تلاش بیشتر بخرید.

شما در چشم خداوند ارزشمند، گرامی و عزیز هستید.

شما با خون یگانه فرزندش عیسی مسیح پوشیده شده اید.

حال روح القدس در شما ساکن می‌‌باشد.

هرگز، حتی برای لحظه‌ای هم تصوّر نکن که شما لیاقت دوست داشته شدن توسط خداوند را ندارید.

محبت بی‌ قید و شرط خداوند را امروز بپذیر.

از او اطاعت کن و اجازه بده تا وی، شما را در آزادی از اسارت گناه و آرامش الهی خود محافظت فرماید.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوندم عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا بی‌ قید و شرط دوست داری و محبت می‌‌کنی.

به من کمک کن تا من هم دیگران را به همین گونه دوست داشته و محبت کنم. آمین.

کوروش باقری