انجیل متی ۶: ۲۷

۲۷ کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟

گاهی بعضی از مترجمان کتاب مقدّس بر روی معنای دقیق بعضی از کلمات توافق ندارند.

برای مثال، در موعظهٔ روی کوه، خداوند ما عیسی مسیح، به نگران نبودن پند می‌‌دهد.

یک پند شدنی و بدرد بخور و معقول که مترجمان بر روی معنای آن هماهنگی ندارند.

به هر حال در این اندرز خود در مورد نگرانی، عیسی مسیح “یا” می‌‌فرمایند که، “نگرانی به طول قد شما اضافه نمی کند، و “یا” این که نگرانی لحظه‌ای به طول عمر شما نمی افزاید.”

خوشبختانه هر دو معنا برای ما یک مفهوم را در بر دارند.

این مفهوم که، “نگرانی هیچ چیز را تغییر نمیدهد و هیچ چیز را نیز به نتیجه و کمال نمی رساند.”

شما نمی توانید با نگرانی “میلی متری به طول قد خود” و یا “ثانیه‌ای به طول عمر خودتان اضافه کنید.”

تنها کاری که نگرانی انجام می‌‌دهد این است که، شخص نگران را به کسی که گویا به حکمیتِ کامل خداوند و محبت و وفاداری بی‌ قید و شرط او شک دارد مبدل نموده و معرفی نماید.

دوست من، اگر ما به قادر مطلق بودن خداوند و محبت بی‌ قید و شرط او برایمان ایمان داشته باشیم و معترف آن‌ نیز باشیم، ولی‌ در عین حال، از این که در آینده چه بر سر ما خواهد آمد در نگرانی به سر بریم، این چگونه شخصیّت و وجود چگونه ایمانی را در ما نشان می‌‌دهد؟

به همین دلیل است که خداوند ما عیسی مسیح فرمودند که؛ “به جای نگران شدن بر روی شخصیت خداوند و پادشاهی او متمرکز باشید.”

وقتی ما به شخصیّت واقعی خداوندمان که می دانیم تمرکز داشته باشیم، آنگاه هر آن چه که در مورد آینده خود نمی دانیم، دیگر آنچنان اهمیتی نخواهد داشت و ما را به سادگی نگران نمی کند.

دوست من، آیا به خاطر چیزی امروز نگران هستی؟

اگر آره، تمرکز فکر و ایمان خودت را بر کسی نگاه دار که به دقت مراقب و نگاه دارندهٔ تمامی این خلقت می‌‌باشد.

شما هم عضوی بسیار با ارزش و پر اهمیّت از این خلقت او هستید.

۳۰ و اما در مورد شما، حتّی موهای سر شما شمرده است‌. ۳۱ پس نترسید، شما از گنجشکهای بی شمار بیشتر ارزش دارید‌.انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰ – ۳۱.