۲تیمو تائوس ۲: ۲۰ – ۲۱

۲۰ در خانه یک ثروتمند، همه نوع ظرف وجود دارد، از ظروف طلا و نقره گرفته تا ظروف چوبی و سفالین . از ظرفهای گرانبها برای پذیرایی از میهمانان استفاده می کنند، اما از ظرفهای ارزان برای کارهای روزمره و عادی.۲۱ اگر کسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای

هدفهای عالی ، او را بکار خواهد گرفت .

آیا شما ارزش خودتان را – منحصر به فرد بودن شخصیت و عطا یایتان را در زندگی‌ برای جلال نام

خدا درک نموده اید؟

آیا می‌دانید که وجود شما چقدر برای خداوند با ارزش و عزیز است؟

یا اینکه خود را موجودی بی‌ ارزش و بی‌ استفاده برای خدمت به خدا می‌‌انگارید؟

آیا تصور می‌‌کنید خداوند فقط افراد بخصوصی از ایمانداران خود استفاده می‌‌کند و به خدمات

بزرگ می‌‌گمارد ولی‌ شما آن شخص مخصوصی که خداوند بتواند برای خدمت به دیگران و جلال نام

خودش استفاده کند نیستید؟

آیا تصور می‌کنید که خداوند در میان فرزندان خود استثنا قائل می‌‌شود؟

آیا تصور می‌‌کنید که خداوند شما را برای یک زندگی‌ کسل کننده و بی‌ هدف آفریده است؟

حقیقت این است که همهٔ ایماندران در چشم خداوند بسیار عزیز هستند و او هرکدام از ما را برای به انجام رسانیدن نقشه و هدفی‌ مقدس خلق فرموده است!

(ارمیا ۲۹: ۱۱)

۱۱ خواست‌ و اراده‌ من‌، سعادتمندی‌ شماست‌ و نه‌ بدبختی‌تان‌، و كسی‌ بجز من‌ از آن‌ آگاه‌ نیست‌. من‌ می‌خواهـم‌ به‌ شمـا امید و آینـده‌ خوبی‌ ببخشم‌.

وقتی‌ ما به ‌عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، او ما را برای اجرای نقشهٔ خاصی‌ که فقط برای زندگی‌ ما

منظور داشته است تقدیس می‌‌کند.

تقدیس یعنی‌ اینکه او ما را به طور مخصوص قادر و مجهز به زیستن آن زندگی‌ و انجام اعمالی

مخصوص، جدا و مجهز می‌سازد!

بعد از ایمان به ‌عیسی مسیح زندگی‌ ما و تمام وجود ما متعلق به خدا خواهد شد و از آن پس برای

خودمان و انجام خواسته‌های انسانی‌ خودمان نیست که خواهیم زیست!

به عنوان فرزند خواندگان خداوند، ما برای این زندگی‌ می‌کنیم تا نام او را جلال دهیم. این را با رفتار،

گفتار و نحوهٔ زندگیمان در جوامع و محیط‌های اجتماعی‌ که هستیم به انجام می‌‌رسانیم.

جلال دادن نام خداوند با پیروی و اجرای یک سری مقررات ، قوانین و دستور العمل‌ها حاصل نمی‌‌گردد.

بلکه باید اجازه بدهیم تا او در ما زندگی‌ کرده و ما را قادر به زیستن آن زندگی‌ که او منظور داشته

و موجب جلال نام خداوند می‌‌شود بگرداند.

برای این منظور خداوند ما را تقدیس می‌‌کند، به این معنا که ما را از گناه و زندگی‌ گناه آلود جدا

ساخته و برای ماموریتی خاص مجهز و آماده سازد!

تقدیس یک عمل ناگهانی نیست که در زندگی‌ یک ایماندار یک شبه به پایان برسد.

تقدیس یک پروسهٔ طولانی‌ است که در طیّ آن خداوند فرزند خود را که برای ماموریتی خاص جدا و

تعیین نموده به تدریج آماده و مجهز می‌‌سازد.

بله در طیّ پروسهٔ تقدیس، روح القدوس به تدریج فرد را مبدل به مسیح می‌‌گرداند.

شما برای خداوند بسیار عزیز هستید!

او شما را برای به انجام رسانیدن مقاصد الهی خود خلق فرموده.

به خداوند اجازه بده تا در و توسط شما روزانه کار کند.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان