انجیل لوقا ۱۴: ۱۲ – ۱۴

۱۲ بعد به میزبان خود گفت: «وقتی ضیافت شام یا ناهاری ترتیب می‌دهی دوستان، برادران و سایر خویشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن مبادا آنان هم متفابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری،

۱۳ بلکه وقتی ضیافتی می‌دهی بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن ۱۴ و خوشبخت خواهی بود چون آنان هیچگونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می‌شوند، عوض خواهی گرفت‌‌.»

خداوند بسیار مایله تا به فرزندان عزیز خانوادهٔ الهی خود، یعنی ما که به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی ایمان داریم، بهترین هدایا را بدهد.

بعضی از هدایأی بسیار با ارزش خداوند را ما همین جا در طول عمر زمینیمان از وی دریافت می‌‌کنیم.

هدایأیی چون، آرامش، شادی، خوشی، اطمینان خاطر از حضور دائم او با ما و اطمینان خاطری که این دنیا نمی تواند به ما بدهد.

اما خداوند، پدر آسمانی ما، هدایا و برکات دیگری نیز برای فرزندان خود دارد که در بهشت به آنها خواهد داد.

قبل از ادامهٔ سخن، اجازه بفرمایید یاد آور این مهم باشم که؛ “ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید از خشم و قضاوت خداوند در ترس و وحشت به سر بریم.”

چرا، زیرا خود خداوند پدر آسمانی ما در کلامش به ما می‌‌فرماید، ۱ پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد،

رومیان ۸: ۱

بله، ما پیروان عیسی مسیح، فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خداوند، توسط خون او که بر روی صلیب جلجتا ریخته شد، در پارسأیی او پوشیده شدیم و غضب خداوند برای همیشه از ما دور شده است.

حال ما در چشم خداوند عادل، یعنی بی‌ گناه محسوب گردیده، به عنوان فرزند خواندگان – به عضویت خانوادهٔ الهی او بر گزیده شده و روح القدس در ما زندگی می‌‌کند.

همان گونه که در ابتدا عرض کردم، حال پدر آسمانی ما نه تنها در طول همین عمر کوتاه زمینی به ما هدایای الهی خود را می‌‌بخشد، بلکه هدایای بسیار نفیس دیگری نیز در بهشت به ما اهدا خواهد فرمود.

در اینجا به تاج هایی که او به ما خواهد بخشید اشاره می‌‌کنم.

۱ – تاج حیات:

در مورد این پاداش بهشتی خود به ایمانداران به عیسی مسیح در کلام پدر آسمانیمان، در یعقوب ۱: ۱۲می‌‌خوانیم.

۱۲ خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت‌.

۲ – تاج غیر فانی:

این تاج به ایماندارانی عطا می‌‌گردد که در مقابل مشکلات در راه زندگی در چار چوب ارادهٔ خدا استوار و مقاوم ایستاده و خواست وی را انجام می‌‌دهند.

کلام خدا در۱قرنتیان ۹: ۲۴ – ۲۷این تاج را اینطور معرفی می‌‌کند.

۲۴ مگر نمی‌دانید که در مسابقه دو، اگر چه همۀ شرکت کنندگان می‌دوند، ولی فقط یک نفر جایزه می‌گیرد؟ شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود‌. ۲۵ ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می‌کند سخت می‌کوشد و از زیاده روی خود داری می‌کند‌. آنها چنین می‌کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می‌شود به دست آورند، ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می‌ماند انجام می‌دهیم‌. ۲۶ بنابراین من می‌دوم ولی نه بدون هدف، من مشت می‌زنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت می‌زند‌. ۲۷ بدن خود را می‌کوبم و آن را تحت فرمان خود در می‌آورم مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم‌.

این تاج به کسانی اهدا می‌‌شود که، تحت هدایت روح القدس به زندگی ادامه می‌‌دهند، هرگز از خدمت به خدا نا امید نمی شوند و از زیستن برای وی دست نمی کشند.

۳ – تاج پارسأیی:

این تاج به ایماندارانی اهدا می‌‌گردد که مشتاق بازگشت عیسی مسیح هستند و با پارسأیی و نیکو کاری زندگی می‌‌کنند.

۶ اما من، وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است‌. ۷ من در مسابقه نهایت کوشش خود را نموده‌‌ام و دور خود را تمام کرده‌‌ام و ایمانم را حفظ کرده‌‌ام‌. ۸ اکنون تاج پیروزی در انتظار من است، همان تاج نیکی مطلق که خداوند، یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلکه به همهً آنانی که مشتاق ظهور او بوده‌اند عنایت خواهد فرمود‌.

۲تیموتاس ۴: ۶ – ۸:

۴ – تاج جلال غیر فانی:

این تاج به ایماندارانی اهدا می‌‌گردد که کلام خداوند را با دیگران در میان می‌‌گذارند.

۲ از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می‌دهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا می‌خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه‌. ۳ سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده‌اند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید ۴ و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می‌شود تاج پر جلال را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی‌شود‌.

۱پطرس ۵: ۲ – ۴

دوست من، اگر چه دریافت این تاج‌ها برای هر ایماندار افتخاری بس عظیم هستند ، ولی‌ وقتی ما با خداوندمان عیسی مسیح در بهشت رو در رو ملاقات کنیم، آنچنان مجذوب قدوسیت، جلال و شکوه او خواهیم شد که با اشتیاق تمام، تاج‌های خود را زیر پاهای وی قرار خواهیم داد.

دوست گرامی من، عالی‌ترین پاداش برای ما این است که تا ابدیت با خداوندمان عیسی مسیح در بهشت بوده و جلال و شکوه او را همواره شاهد باشیم.

به آن زمان بیندیش!

ما تا ابدیت خوشی، شادی واقعی و آرامش الهی را با در کنار مسیح بودن تجربه خواهیم نمود.

اما لازم نیست برای چشیدن آن خوشی، شادی، آرامش و خرسندی واقعی درونی، تا رسیدن به بهشت صبر کنید.

می‌ توانید از همین امروز با پذیرش او به عنوان خداوند و منجی، و زیستن در ارادهٔ مقدسش شروع کنید.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری