انجیل متی ۵: ۸

۸ خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید‌.

دوستان تصفیه و بوجود آوردن قلبی پاک در ما، کار زیبنده و معجزه آسای روح القدس در ماست!

ولی‌ ما هم باید برای نیل به این مهم با وی در همکاری باشیم.

قابل از هر چیز باید این حقیقت را پذیرفته و معترف باشیم که؛ ما با توان و خواست محدود انسانی خودمان هرگز نمی توانیم قلبی کاملاً پاک و منزه و به دور از هر گونه آلودگی، در خود داشته باشیم.

کلام خدا در امثال سلیمان ۲۰: ۹می‌‌فرماید:

۹ چه کسی می‌تواند بگوید که دل خود را پاک نگاه داشته‌ام و بی گناه هستم؟

پاسخ صحیح و رو راست به این سوال این است که؛ “هیچ انسانی!”

اقدام دومی که برای همکاری با روح القدس در راه پالایش قلبمان باید انجام دهیم این است که؛ “از ایمان کامل خود به یگانه منجی بشریّت، عیسی مسیح، اطمینان داشته باشیم.

در حقیقت، ایمان کامل ما به – قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا، بنیاد و شالودهٔ پاک سازی ما از هر گناه می‌‌باشد!

کلام خدا در ارتباط با این مهم در اعمال رسولان ۱۵: ۹می‌‌فرماید:

۹ و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت‌.

بله، ایمان ما باید بر روی چیزی فنا ناپذیر، ثابت و حقیقی استوار باشد.

در انجیل اول یوحنا ۱: ۷می‌‌خوانیم که:

۷ اما، اگر در نور به سر می‌بریم همان طور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همهً گناهانمان پاک می‌سازد‌.

و بالاخره سومین اقدامی که برای همکاری با روح القدس در راه پالایش قلبمان و دارا شدن قلبی پاک در خود باید انجام دهیم؛”مطالعهٔ کلام خدا – تعمق در آن و گفتگوی صادقانه با خداست!”

کلام خدا در مزمور ۱۱۹: ۹این مهم را بدینگونه به ما یاد آور می‌‌گردد.

۹ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.

همینطور که ((ما)) به تدریج با فروتنی و انضباط، کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، در آن تعمق می‌‌نمأییم و با پدر آسمانمیان گفتگو- ((روح القدس ((نیز به کار تصفیهٔ قلب ما مشغول می‌‌گردد.

دوست گرامی من، این روشی است معقول و عملی برای دارا شدن قلبی پاک و منزه در خود و حفاظت از آن.

یکی از فواید داشتن قلبی پاک در خود این است که ما خدا را خواهیم دید.

همانطور که در انجیل متی ۵: ۸میخوانیم:

۸ خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید‌.

لطفاً توجه بفرمأیید – این بدین معنا نیست که ما خدا را با چشمان فیزیکی خود مشاهده خواهیم نمود، بلکه ما خدا را با چشمانِ روحانی خواهیم دید.

دوستان، وقتی با کمک روح القدس و همکاری منضبط و فروتنانهٔ شما با او، قلبی پاک و تصفیه شده در شما بوجود آمد؛ آنگاه بیشتر از هر زمان دیگر متوجّهٔ حضور و عملکرد خدا در زندگی خود خواهید شد.

با همکاری روح القدس و داشتن قلبی تصفیه شده و پاک درخود، شما حضور و عملکرد خارق العادهٔ خداوند در محیط اطراف خود را بهتر خواهید دید.

مزمور ۱۹

شما چالش هایی را که خداوند اجازهٔ ورودشان را به زندگیتان داده پذیرا شده و در آنها او را سپاس گفته و نامش را جلال خواهید داد.

شما دست خداوندرا در هر لحظه از زندگی خود حس خواهید نمود و به حکمیت، قدرت و حکمت او بهتر پی برده او را خواهید پرستید.

قلب پاک در شما به شما کمک می‌‌کند تا مشتاق معرفی این خدای فیض و محبت و حکمت به دیگران گردید.

دوست من، هیچ چیز لذت بخش‌تر – آرامش بخش‌تر و خرسند کننده تر از این نیست که بدانیم ما در مقابل خدای خود پاک هستیم و زندگی ما دارد نام او را جلال می‌‌دهد!

امیدوارم که شما از قلبی پاک و منزه برخوردار بوده و در راه جلال نام خداوند، در آرامش الهی زندگی می‌‌کنید.

آمین.

کوروش باقری