افسسیان ۱: ۱۸

۱۸ و از او می‌خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدّسین خود وعده داده است.آمین.

دوست من، وقتی شما کلمهٔ “ارث” را می‌‌شنوید، به چه فکر می‌‌کنید؟

آیا شنیدن کلمهٔ “ارث”، یاد آور انتقال ثروت و مال و منالی از نسلی به نسلی دیگر در ذهن شما می‌‌گردد؟

آیا شنیدن کمهٔ “ارث”، شما را به یاد شخصی می‌‌اندازد که با شما رابطهٔ فامیلی داشته و به تازه گی فوت نموده؟

حقیقت این است که بیشر مردم، از والدین یا افراد فامیل خود پس از فوتشان، ثروت و مال و منال چندانی به ارث نمی برند.

اما وقتی شما به عیسی مسیح به عنوانِ یگانه منجی خود ایمان می‌‌آورید، او شما را وارث منابع بی‌ حد و پایان خداوند می‌‌گرداند.

کلام خدا در رومیان ۸: ۱۶ – ۱۷این مهم را بدین گونه به ما یاد آور می‌‌گردد.

۱۶ روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷ و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت، وارث یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد‌. آمین.

دوست من، خداوند بسیار مشتاق است تا بر آورده کنندهٔ سر شاری؛ “از هر گونه نیاز در هر جنبه از زندگیتان باشد!”

منظور من به هیچ وجه پول و ثروت نیست!

لطفاً خوب دقت بفرمأیید.

آیا شما به قوت – توان و نیرو برای زیستنِ زندگی روزانهٔ خود نیازمند هستید؟

خداوند قادر است شما را برای زیستن در ارادهٔ الهی خود برای زندگیتان، از قوت، توان و نیروی کافی روزانه سرشار سازد.

آیا شما به حکمت نیاز دارید؟

خداوند قادر است تا به شما درایت، بصیرت و بینش کافی در مقابله با پیچیده‌ترین مسائل زندگی که با آنها روبرو می‌‌شوید را عطا فرماید.

آیا شما اشتیاق تجربهٔ قناعت، خرسندی و خوشنودی را در وجود خود دارید؟

عیسی مسیح به خوبه قادر است تا به شما روحیه‌ای مملو از قناعت، خرسندی و آرامش عطا فرماید.

آرمشی که فرا تر از درک هر انسانی است.

دوست من، ثروت‌های مادی این دنیا می‌‌توانند به تدریج کم شده و گاهی به ناگهان از بین بروند.

اما ارثی که در ایمانتان به عیسی مسیح به شما خواهد رسید، ارثی است تغییر نیافتنی، بی‌ پایان و ابدی!

بله، شما در ایمان خود به عیسی مسیح، از ارثی که از خداوند سر چشمه میگیرد برخوردار هستید.

ارثی که با هیچ مقیاس زمینی قابل مقایسه نیست.

این را همواره به یاد داشته باش و از پدر آسمانی سخاوتمند خود سپاسگزار.

آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری