آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۱ – ۸
عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او پیوند داشته باشند.
۱ «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. ۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند.

۳ بوسیله احکامی که به شما دادم، خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی‌تر و مفیدتر باشید. ۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید.
۵ «بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. ۶ اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بیفایده آن را می‌بُرند، دور می‌اندازند و آن شاخه خشکیده می‌شود؛ سپس، آن را با سایر شاخه‌ها جمع می‌کنند و در آتش می‌سوزانند. ۷ ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. ۸ شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این، باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود .آمین!
دوستِ خوبِ من، ایماندارانِ بسیاری هستند که احساس می‌‌کنند، باید دائما برای خداوند تلاش کنند تا به معیار‌های اوبرسند.
یا که تصور می‌‌کنند، شاید با تلاشِ زیاد برای خدا، بدین طریقبتونند او را متقاعد کنند تا بیشتر دوستشون داشته باشه.
اگه شما یکی از این اشخاص هستید، باید بدونید که بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، ما نمی تونیم هیچ کار و تلاشی برای خدا انجام بدیم، تا او بیشتر دوستمون داشته باشه!
خداوند عیسی مسیح، ما را همینطور که هستیم، بیشتر از جانِ خودش دوست داره.
تعلیمِ کلامِ خدا در رومیان ۵: ۶ – ۱۱این حقیقتِ شگرف را به ما یاد میده.
در این قسمت از کتابِ مقدس می‌‌خوانیم؛
۶ پس ملاحظه می‌کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب، مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد! ۷ حتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار می‌بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هر چند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. ۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. ۹ اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی گناه بحساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. ۱۰ هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او بوسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده‌ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می‌کند، چه برکات عالی و پُر شکوهی به ما عطا خواهد کرد.
۱۱ حال، چقدر از رابطه عالی و جدیدی که با خدا داریم، شادیم! اینها همه از برکت وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه گناهکاران، جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد.آمین!
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما، درانجیلِ یوحنا ۱۵: ۱ – ۸تصویرِ روشنی از اینکه رابطهٔ ما با او چگونه باید باشه را ارائه نموده.
با کمی دقت به فرمایشِ وی، بسیار آسون می‌‌تونیم بفهمیم که؛ “عیسی مسیح تاکِ حقیقی هست!”
یعنی؛ عیسی مسیح -سر چشمهٔ حیاتِ هر کس هست.
همچنین میتونیم بفهمیم که؛ “ما ایماندارانِ به اوشاخه‌های روی آن تاکِ حقیقی هستیم!”
یعنی؛ جایی که باید میوه در آن تولید بشه.
مادامی که ما حیات را از عیسی مسیح دریافت می‌‌کنیم؛ نتیجهٔ طبیعی و اجتناب ناپذیرِ این هست که، میوه‌های روحانی او در ما تولید میشند.
عزیزان، متاسفانه بسیاری از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، گاهی در طولِ زندگیمون روزانمون با او، اشتباهی را مرتکب میشیم.
این اشتباه که؛ در غیرت و تعصب برای ایجادِ نتایجِ بیشتر برای خداوند، گاهی اونقدر به تلاش برای تولید میوه مشغول میشیم که، از ماندنِ در عیسی مسیح غفلت می‌‌کنیم.
ما شاید به اشتباه تصور کنیم که، ماندگاریمان در تاکِ حقیقی، چندان مولد و ثمربخش نیست.
عزیزان، می‌‌دونید منظورِ من از ماندگاری در تاکِ حقیقی چی‌ هست؟
یعنی هر روزه با عیسی مسیح وقت گذراندن، با او صحبت کردن، از او شنیدن، کلامِ او را مطالعه نمودن و در آن تعمق داشتن، یعنی اطاعتِ کامل از هر امرِ عیسی مسیحهر روزه .
گاهی ما فکر می‌‌کنیم که شاید اینگونه رفتارِ ما، اینگونه ماندگاری ما با عیسی مسیح مولد و ثمر بخش نباشه.
با این حال، عیسی مسیح فرمود که این فعالیت‌های فردی ما بدونِ هدایت و کمکِ از او نیست که ثمر میده و میوه تولید می‌‌کنه؛بلکه کیفیت و کمیتِ رابطهٔ شخصی ما با اوست.
عزیزان، عیسی مسیح هشدارِ مهمی به ما ایماندارانِ به خود، به ما شاگردانش خودش داده.
عیسی مسیح به ما هشدار داده، اگه ما سعی کنیم زندگی مسیحی خود را جدا از یک رابطهٔ صمیمی با او داشته باشیم؛ طولی نمی کشه که متوجه میشیم هیچ نتیجهٔ قابلِ توجهی به بار نیاوده ایم.
ما بدونِ وقت گذرانی با عیسی مسیح، بدونِ دریافتِ کمک و هدایتِ الهی او، ممکنه به خیالِ خودمون تلاشِ زیادی برای خدا انجام میدیم.
اما وقتی برای حساب و بررسی زندگیمون متوقف میشیم؛ فقط بی‌ ثمری و اتلافِ وقت پیدا می‌‌کنیم.
دوستِ خوبِ من، آیا شما در بودنِ با تاکِ حقیقی حیات -عیسی مسیح و وقت گذرانی با او در آرامش بسر می‌‌برید یا که برای انجامِ فعالیت هایی بی‌ تاب هستید؟
بیاد داشته باشید که؛ فقط در صورتی که در تاکِ حقیقیِ حیات -عیسی مسیح ماندگار و پایدار باشید، محصولِ عالی حاصلِ جانبی و طبیعی فعالیتِ شما خواهد بود.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که تو تاکِ حیاتِ حقیقی هستی‌.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که تو مرا به عنوانِ شاخه‌ای عزیزبه خودت متصل نموده ای.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که به من کمک می‌‌کنی، تا توسطِ زندگی در اطاعتِ کاملِ از تو، برای جلالِ نامت میوه بیاورم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا مرا بیشتر از جانِ خودت دوست داری.
عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که تو به جای من جان دادی تا تاوانِ گناهانِ من را پرداختکنی و مرا دوستِ خود گردانی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که از من تلاش و فعالیت نخواسته‌ای بلکه با تو بودن و با تو همکار بودن را.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا همواره در تو بمانم.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا همیشه در انجامِ خواسته‌هایت از من، با تو هماهنگ باشم.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا بدونِ خواستِ تو از من، سعی در انجامِ کارهایی به فکرِ خودم نباشم.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا در همکاری و ماندگاری با تو، آن میوه هایی را به بار آورم که تو می‌‌خواهی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!