مزمور ۱۲۱: ۳ – ۸

۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است. ۴ او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمی‌خوابد. ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.

۶ آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد و مهتاب نیز در شب. ۷ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد و تو را محافظت خواهد نمود. ۸ خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.آمین.

دوستان، در تعلیم قبلی با مطالعهٔ آیات ۱ تا ۳ در مزمور ۱۲۱، آموختیم که خداوند محافظ و حامی ماست!

نوشتار و شعر داوود در مزمور ۱۲۱همچنین تشریح می‌‌کند که خداوند نگهدار ماست!

در آیهٔ سوم مزمور ۱۲۱، داوود می‌‌فرماید: ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.

عزیزان، کودکان خردسال از تاریکی می‌‌ترسند.

وقتی کودکان خردسال در محلی تاریک از خوب بیدار می‌‌شوند و دیگران را در خواب می‌‌یابند، ترس بر آنها مستولی می‌‌شود و خود را تنها احساس می‌‌کنند.

در موقعیت‌هایی‌ بسیاری در طول زندگی، حتی بزرگسالان نیز ترس را تجربه می‌‌کنند.

اما خوشبختانه، نگاهدار ما، که کسی چون همان پدر آسمانی مهربانمان نیست، چشم بر هم نمی گذارد و همواره از ما نگهداری میکند.

بله، پدر آسمانی ما همیشه هشیار و آماده است و متوجّهٔ گریه‌ها و درخواست‌های ما از وی.

او همیشه در این رابطه با ماست، حتی در زمان هایی که افکار انسانی ما به اشتباه به ما می‌‌گویند، که شاید خدا در کنار ما نیست و توجهی به ما ندارد.

در آیهٔ ۵ در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم که: ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.

و همچنین در آیهٔ ۷ در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم که: ۷ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد و تو را محافظت خواهد نمود.

عزیزان، وقتی والدین کودکی خردسال مجبورند برای مدتی از او جدا شوند، آن والدین، در نهایت دقت، مطمئن‌ترین اشخاصی را که به بهترین نحو می‌‌شناسند، به سر پرستی آن کودک می‌‌گمارند.

ما به این شخصی که این مسؤلیت خطیرِ نگهداری از کودک را پذیرفته، می‌‌گوئیم او نگهدارندهٔ این کودک است.

آن شخص که در مسؤلیتِ خطیرِ نگاهداری از آن کودک قرار داده شده، موظف است تا از وی به دقت تمام نگاهداری نموده و نیاز‌های ضروری وی را برایش فراهم آورد.

حال با در نظر داشتن این مثال انسانی – زمینی، تصور کنید که خداوند، پدر آسمانی قدوس، مهربان و قادر مطلق ما چقدر برای نگاهداری و فراهم آوردن نیاز‌های ما فرزندان خانوادهٔ الهی خود دقت به خرج می‌‌دهد و سرمایه گذاری می‌‌نماید.

نگاهدارندهٔ قدوس ما که همان خالق و پدر آسمانیمان می‌‌باشد، در کنار محافظت و نگاهداری ما در زمینه‌های فیزیکی و روحانی، ما را از داشتنِ افکار غلط، کلمات آزار دهنده و اعمال گناه آلود بر حذر می‌‌دارد.

روح القدس، روح مقدّس خداوند، در جهت مراقبت پدرانه و نگهداری صحیح از ما، به ما اخطار می‌‌دهد تا ما را از گفتار، افکار و اعمال خبیث و زشت باز دارد.

از جهت دیگر، روح القدس ما را هدایت می‌‌فرماید تا در مسیر خواست خداوند برای زندگیمان رشد کنیم.

در آیهٔ ۸ در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم که: ۸ خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.آمین.

دوست من، باید بار دیگر بر این مهم تأکید کنم که، “خداوند، پدر آسمانی ما، خالق ما، قادر مطلق است!”

این به سادگی بدین معناست که، انجام هیچ کاری برای او دشوار نیست.

او همیشه با ماست و دارد ما را محافظت می‌‌کند – به مسیر الهی خودش هدایت می‌‌کند و درس می‌‌آموزد.

وقتی ما به سنّ بلوغ می‌‌رسیم و محلِ امن خانهٔ والدینمان را ترک می‌‌کنیم، تا حدی غم و ترس را تجربه می‌‌کنیم.

اما دوست من، این واقعیت را همواره به یاد داشته باش که، “ما هرگز محبتِ نگاهدارنده و چشم محافظِ پدر آسمانی خود را هرگز ترک نمی کنیم.”

با علم از این واقعیتِ شیرین و امید بخش، شایسته است تا ما با این خدای قادر مطلق – این پدر آسمانی مهربان که همیشه حافظ، حامی و نگهدارندهٔ ماست، صمیمانه دوست بوده و در ارتباطی دائم در ارادهٔ مقدّس او هر روزه زندگی کنیم.

دوست من، آیا این خواست قلبی شما هست؟

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری