کمک به نیازمندان

انجیل لوقا ۱۰: ۲۵ – ۳۷

۲۵ روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم‌؟»

۲۶ عیسی به او فرمود: «در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی‌؟» ۲۷ او جواب داد: «خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار‌‌.» ۲۸ عیسی فرمود: «درست جواب دادی‌. این کار را بکن که حیات خواهی داشت‌‌.» ۲۹ اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی غرضی است به عیسی گفت: «همسایه من کیست‌؟» ۳۰ عیسی چنین پاسخ داد: «مردی که از اورشلیم به اریحا می‌رفت، به دست راهزنان افتاد‌. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند‌. ۳۱ اتفاقا کاهنی از همان راه می‌گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد‌. ۳۲ همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد‌. ۳۳ پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید، دلش به حال او سوخت‌. ۳۴ نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست‌. بعد او را برداشته، سوار چارپای خود کرد و به کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد‌. ۳۵ روز بعد دو سکّه نقره در آورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقتی برگردم به تو می‌دهم‌. ۳۶ به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می‌آید‌؟» ۳۷ جواب داد: «آن کسی که به او ترحم کرد‌‌.» عیسی فرمود: «برو مثل او رفتار کن‌‌.»آمین.

دوستان در انجیل متی ۲۲: ۳۹عیسی مسیح به وضوح به ما می‌‌آموزد که، دوّمین فرمان خداوند به بشریت این است که؛ ” …….. همسایه خود را مانند خویش دوست بدار‌ “.

عزیزان، بهترین راه اثباتِ توجه و محبت ما به همهٔ انسانهأیی که خداوند در مسیر زندگی ما می‌‌آورد این است که، “مانند سرور زندگی و خداوندمان عیسی مسیح، رفتار نموده و بارهای آنها را متحمل گردیم.”

توجه بفرمأیید.

عیسی مسیح نه تنها تاوان مجازات تمامی گناهان ما را بر روی صلیب جلجتا یک بار برای همیشه کاملاً پرداخت نمود، بلکه وی در غم و مصیبت دیگران نیز که برای دریافت کمک، شفا و آرامش به نزدش می‌‌آمدند شریک می‌‌شد.

برای نمونه، در انجیل مرقس ۱۰: ۴۶عیسی مسیح گدأیی کور به نام بارتیماوس را شفا بخشید.

در انجیل یوحنا ۸: ۳ – ۱۱عیسی مسیح زن زناکار را که به نزدش آورده بودند بخشید.

در انجیل متی۴: ۲۴می‌‌خوانیم که چگونه عیسی مسیح همهٔ بیماران و نیازمندانی را که برای دریافت شفا به نزدش آورده بودند شفا بخشید.

۲۴ او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او می‌آوردند و او آنان را شفا می‌بخشید‌. آمین.

عزیزان، عیسی مسیح برای کمک به انسانها و متحمل بار‌های آنها شدن؛ استثنا‌یی‌ قائل نمی گردید!

اما متاسفانه ما انسانها برای کمک به دیگران دچار وسوسه به انتخاب می‌‌شویم.

مطابق آنچه که خداوند ما عیسی مسیح در مورد کمک به نیازمندان می‌‌آموزد، ما نباید اساسِ کمک خود به دیگران را بر این بگذاریم که، “آیا آن شخص مطابق با استانداردهأیی که من برایش در نظر گرفته بودم زندگی کرده یا نه!”

دوست من، همیشه انسانهأیی دور و بر ما وجود دارند که سلیقه، عقیده، روش زندگی و خواسته‌های آنها با ما فرق دارند.

اما همان انسانها ممکن است که در درد و رنج باشند و احتیاج به کسی دارند که به آنها در مشکلاتشان کمک کند.

نشان دادنِ یک محبت بی‌ غل و غش – که از اجازهٔ ما به عملکرد روح القدس در ما و توسط ما صورت می‌‌گیرد، می‌‌تواند زندگی شخصی را که به او کمک می‌‌کنیم به کلی دگرگون سازد.

با وجود این که کمک به نیاز مندان و دردمندان، برای ایمانداران به عیسی مسیح قابل فهم است؛ ولی‌ اغلب ایمانداران بر این تصور اشتباه هستند که، کمک به دیگران، باید حتماً از طرف یک خادم کلیسا یا معلم کلام خدا انجام شود.

اما خداوند ما عیسی مسیح برای فرزندان خود منظور دیگری داشت.

لطفاً توجه بفرمأیید.

تجربه‌های خاصِ فردی هر کس، می‌‌تواند برای کمک به نیاز مندان و دردمندان بسیار مثمر ثمر باشند.

همهٔ فرزندان خانوادهٔ الهی خداوند، یعنی ایمانداران به عیسی مسیح، روح القدس را دارند و همچنین، تجربه هایی خاص و ارزشمند که خداوند می‌‌تواند از آنها برای کمک به دیگران استفاده نماید.

دوست گرامی من، امروز اجازه بدهید تا خداوند از تجربیات شما برای کمک به دیگران استفاده نماید.

از خداوند بخواه تا به شما قلبی بدهد که برای کمک به دیگران استثنا قائل نمی شود.

از خداوند بخواه تا به شما قلبی بدهد که برای کمک به نیازمندان و دردمندان مشتاق است.

به یاد داشته باشید که، کمکِ بی‌ غل و غش یک ایماندار به عیسی مسیح، می‌‌تواند چشم قلب شخص دریافت کنندهٔ کمک را، به شناختِ ماهیت واقعی عیسی مسیح بگشاید.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری