چگونه به نیازمندان کمک کنیم

غلاطیان ۶: ۲ – ۵

۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌. ۳ اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست خود را فریب می‌دهد‌. ۴ هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می‌تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند،

۵ زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد‌.

عزیزن، در سکوتِ همراه با همدردی و دل‌ سوزی واقعی در زمانی که شخصی در غم، درد و مصیبت بسر می‌‌برد، بهتر و بلندتر از زمانی که سعی به پند و اندرز دادن به آنها داریم سخن می‌‌گوید.

برای مثال، بیوه‌ای که تازه عزیزش را دست داده، نیازی به این ندارد که از مشکلات و غم و دردهای ما در آن زمان بشنود.

آن‌ بیوهٔ عذادار، به حضور شخصی مهربان، با شفقت و دلسوز در کنارش نیاز دارد.

کسی که واقعاً غمخور او باشد و برای وی محترم و عزیز.

دوست من، به زمان هایی بیندیشید که “ما” کوله بار سنگین غم و مشکلات خود را “در دعا‌” به حضور خداوند می‌‌آوریم.

در آن زمان با احساسِ حضور خداوند در کنارمان، احساس می‌‌کنیم که گویی بارمان سبک شده.

عزیزان، پاسخ خداوند به دعا‌‌های ما، مثال روشنی است از اهمیتِ این که؛ “چگونه ما هم باید برای کمک به نیازمندان و دردمندانی که خداوند به زندگیمان آورده آماده بوده و مشتاقِ کمک به آنها!”

لطفاً توجه کنید که کمک کردن حتماً از جا پریدن و عملی را انجام دادن نیست.

کمک کردن پند و اندرز‌های طولانی و عمیق دادن نیست.

بهترین کمک گاهی فقط “در کنارِ نیازمند دردمند بودن است و گوش دادن با جان و دل‌ به وی.”

این مهم نیست که ما چقدر خودمان را بی‌ تجربه و یا بی‌ صلاحیّت می‌‌پنداریم.

“همهٔ ما قادریم در زمان هایی که شخصی در درد و نیاز بسر می‌‌برد با او وقت بگذرانیم.

لطفاً دقت بفرمأیید.

برای کمک به دیگران در هر زمان و به هر گونه ای، از روح القدس بخواهید تا راهنمای شما باشد.

روح القدس به شما می‌‌گوید که چه زمان، زمانی است مناسب برای سخن گفتن و چه زمان، برای سخن گفتن مناسب نیست.

فقط اگر روح القدس از شما خواست به شخص نیازمند و در درد یا مصیبت، از وفاداری و محبت عیسی مسیح بگویید.

با هدایت روح القدس، “بگویید که چگونه او در زمانی بسیار دشوار در گذشته – در زندگی شما عمل نموده.”

دوستان، وقتی به روح القدس کنترل کاملِ عملکرد می‌‌دهیم، او موقعیتی مناسب را که خداوند در آن‌ به یاریمان آمده بوده را به یادمان می‌‌آورد.

بدین طریق، بدون این که دیگران را با گفتار نسنجیدهٔ خود کلافه کنیم، آنها را در مسیر آگاهی از حضور پر محبت خداوند در کنارشان، و عملکردِ او در زندگیشان هدایت نموده ایم.

بنا بر این، در زمان مناسب – و با بیانِ مثالی مناسب؛ از وفاداری خداوند در زندگی خود – آن شخص دردمند و مصیبت زده می‌‌تواند این اطمینان را بیابد که، “خداوند همانگونه که در گذشته در زندگی ما عمل نموده، حتماً می‌‌تواند حال در زندگی او نیز عمل نماید.”

عزیزان، همدردی و دلسوزی‌ای که روح القدس در ما برای شخص دردمند و نیازمند بوجود آورده، نباید تنها محدود به بودن با او در سکوت باشد.

گاهی روح القدس از ما می‌‌خواهدکه به آن شخص نیازمند به گونه‌ای دیگر نیز کمک کنیم.

باز باید از روح القدس هدایت بگیریم که چگونه ما باید برای رفعِ نیاز‌های دیگر او نیز عمل نمأییم.

اگر ما براستی مایلیم تا دیگران بتوانند حضور عیسی مسیح را در زندگی ما باور کنند، باید دست در دست روح القدس برای کمک و یاری به نیازمندان و دردمندانی که خداوند اجازهٔ ورودشان را به زندگی ما می‌‌دهد از دل‌ و جان مشتاق باشیم!

دوست عزیز من،آیا در این لحظه، کسی را محتاجِ به خود می‌‌شناسید؟

اجازه بدهید تا روح القدس از وجود شما در زندگی وی استفاده نماید.

این شما نیستید که به او کمک خواهید نمود، بلکه قدرت و حکمت روح القدس.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری