۱تسالونیکی ۵: ۲۳ – ۲۴

۲۳ دعا می کنم که خود خدای آرامش ، شما را تماما مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. ۲۴ همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد.

نقشهٔ عظیم و نهایی‌ خداوند برای ایمانداران به مسیح براستی حیرت آور است !

عظیم‌تر و حیرت آور تر از آنکه بتوانیم آن را تصور کنیم.

متاسفانه زندگانی روزمرهٔ ما آنقدر ما را به خود مشغول نگاه داشته اند که دیگر برای ما فرصت چندانی نمیماند تا به نقشهٔ عظیم و نهایی‌ خداوند و تقدیس کامل شدن برای پادشاهی او بیاندیشیم!

در زندگی‌ ایماندار به مسیح تقدیس دارای ۳ مرحله است:

در مرحلهٔ اول، وقتی‌ به ‌عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهندهٔ خود ایمان می‌‌آوریم، خداوند ما را برای خود جدا می‌کند.

پس از آن در طی‌ تمام عمر زندگی‌ زمینی، او در ما کار خواهد کرد تا ما را بیشتر و بیشتر شبیه فرزندش ‌عیسی مسیح بگرداند!

نهایتان روزی تقدیس ما به مرحلهٔ نهائی و اعلای خود خواهد رسید.

در طول زندگی‌ زمینیمان در این بدن، ما همواره با گناه و وسوسه در کشمکش خواهیم بود.

اما پس از مرگ، روح ما به بهشت خواهد رفت.

در آنجاست که ما منجی خود ‌عیسی مسیح را چهره به چهره ملاقات خواهیم کرد.

شادی لذت و خوشی‌ این ملاقات با هیچ شادی و لذت زمینی‌ که ما تا کنون تجربه کردیم قابل مقایسه نمی‌باشد!

دیگر پس از آن، ما با شهوات جسم، خواسته‌های چشم و مشکلات این دنیا درگیر نخواهیم بود

۱ یوحنا ۲: ۱۶

۱۶ زیرا وابستگی‌های‌ این‌ دنیا و خواسته‌های‌ ناپاک‌، میل‌ به‌ داشتن‌ و تصاحب‌ هر آنچه‌ که‌ بنظر جالب‌ می‌آید، و غرور ناشی‌ از ثروت‌ و مقام‌، هیچیک‌ از خدا نیست‌؛ بلکه‌ از این‌ دنیای‌ گناه‌آلودمی‌باشد.

با همهٔ اینها این مرحله و قدم آخر تقدیس ما نمی‌باشد!

روزی مسیح از آسمان پایین خواهد آمد و با خودش روح کسانی را که در ایمان به او از این دنیا رفته‌اند باز خواهد آورد.

آن روح‌های نجات یافت که با مسیح از آسمان بر می‌‌گردند با بدن‌های رستاخیز کرده و جدید خود متحد خواهند شد.

درهمینحال، ایماندارانی که هنوز زنده اند و بر روی زمین زندگی‌ می‌‌کنند مبدل شده و بدنی نو دریافت میکنند

۱ تسالونیکی ۴: ۱۴ – ۱۷

۱۴ زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. ۱۵ این را من از جانب خداوند می گویم : ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم ، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت . ۱۶ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه ، مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. ۱۷ سپس ، ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم ، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی ، خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم .

۱ قرنتیان ۱۵: ۵۱ – ۵۴

۵۱ حال می خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم : ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. ۵۲ زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، دریک لحظه ، در یک چشم بر هم زدن ، همه ایماندارانی که مرده اند، با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ، ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت . ۵۳ زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است ، باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. ۵۴ هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می فرماید: “زندگی بر مرگ پیروز شد.”

در آن زمان که تقدیس ما به مرحلهٔ اعلا و نهایی‌ خودش خواهد رسید.

تقدیس روح، جسم و جان ما بطور کامل.

خلاصه کلام:

این یک افسانهٔ ساخت انسان نیست!

بلکه سر نوشت نهایی هر ایماندار به ‌عیسی مسیح است.

خود خداوند قول انجام این را به بشر داده است.

لطفا به آیات بالا توجه بفرمایید!

ما تا ابد در حضور خداوند، بیگناه و هیچ لکه‌ای از ناپاکی خواهیم زیست!

با شنیدن و درک این مهم شما امروز چگونه زندگی‌ خواهید کرد؟

وعده نجات الهی و تقدیس نهایی‌ که امروز از آن آموختیم تنها یک امید پسندیده نیست.

بلکه باید محرکی باشد برای پاک و بیگناه زیستن ما برای جلال نام خداوند، ‌عیسی مسیح!

آیا زندگی‌ امروز شما شایستگی دریافت و رسیدن به آن تقدیس نهائی را دارد؟

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان