۱پطرس ۴: ۱۱

۱۱ مثلا کسی که وعظ می‌کند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آن که خدمت می‌کند با قدرتی که خدا به او عطا می‌فرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلهً عیسی مسیح جلال یابد‌. آری، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین‌.

عزیزان، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، باید دیدگاه ما نسبت به زندگی تغییر نماید.

از آن لحظه به بعد، دیگر ما و خواسته‌های شخصی ما در مرکزِ همه چیز برایمان نخواهند بود، بلکه عیسی مسیح.

در کلام خدا، غلاطیان ۲: ۲۰می‌‌خوانیم:

۲۰ من با مسیح مصلوب شده‌‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می‌کنم‌. آمین‌.

دوستان، این بسیار ضروری است که ما نحوه‌ ی‌‌ فکر کردن خود را با دیدگاهی مسیحی عوض کنیم.

چرا که افکار ما، واکنش‌ها و اعمال ما را تعیین می‌‌کنند!

بسیاری از ما تا قبل از ایمانمان به عیسی مسیح و آشنأیی صحیح با کلام خدا، دیدگاهی داریم که شاید بشود بدان، “دیدگاه آش شله قلمکاری” گفت.

بدین معنا که، دیدگاه ما نسبت به خدا – زندگی خودمان، دنیا، و هر ‌چیزی که در آن‌ است، از تکه هایی بسیار گوناگون به هم آمیخته اند.

برای مثال، دیدگاه بسیاری از ما، مخلوطی است از؛ مقدار کمی از کلام خدا + مقداری از باور‌ها و اعتقادات مردمِ محیطی که در آن رشد نموده ایم و چگونگی دیده‌ها و شنیده‌هایمان از والدینمان.

اغلب؛ ما حتی متوجّهٔ این هم نیستیم که، در خود- “دیدگاهی شله قلمکاری.”

دوستان، به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، برای برخورداری از دیدگاهی مطابق با دیدگاه خداوند، پدر آسمانیمان، و یافتن پاسخ صحیح برای سوالات حیاتی خود، ما موظفیم تا با کلام خدا به خوبی آشنا بوده و در آن تفحص نمأییم.

در اینجا به بعضی از سؤالات حیاتی هر انسان و پاسخ خداوند ما در کلامش به آنها می‌‌پردازم.

۱ – من از کجا آمده ام؟ برای پاسخ به این سوال خود می‌‌توانیم به کلام خدا، کتابِ پیدایش فصل اول مراجعه کنیم. (پیدایش فصل اول(

۲ – بعد از مرگم چه بر سر من خواهد آمد؟ (انجیل یوحنا ۱۴: ۱ – ۴(

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱ «دلهای شما مضطرب نشود‌. به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید‌. ۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌. ۴ شما می‌دانید به کجا می‌روم و راه آن را نیز می‌دانید‌‌.» آمین‌.

۳ – من چه توضیحی برای رفتار خودم و دیگر انسانها می‌‌توانم داشته باشم؟ (رومیان ۳: ۹ – ۱۸(

هیچ کس در حضور خدا نیکو نیست

۹ پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدأ، پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند ۱۰ چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: «حتّی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد‌. ۱۱ کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد‌. ۱۲ همۀ آدمیان از خدا رو گردانیده‌اند، همگی از راه راست منحرف شده‌اند حتّی یک نفر نیکوکار نیست‌. ۱۳ گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن بکار می‌برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است ۱۴ دهانشان پر از دشنامهای زننده است، ۱۵ و پاهایشان برای خونریزی شتابان است‌. ۱۶ به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی بجا می‌گذارند، ۱۷ و راه صلح و سلامتی را نشناخته‌اند‌. ۱۸ خدا ترسی به نظر ایشان نمی‌رسد‌‌.» آمین‌.

۴ – چطور اشتباه و صحیح را از هم تمیز دهم؟ (۲تیموتاوس ۳: ۱۶(

۱۶ تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است.آمین‌.

۵ – هدف از خلقتِ بشر چه بوده؟ (اشعیا ۴۳: ۷(

۷ آنها قوم خود من هستند، من آنها را آفریدم تا باعث جلال من باشند.» آمین‌.

عزیزان ما ایمانداران به عیسی مسیح، پاسخ صحیح به این سؤالات را در کلام پدر آسمانیمان می‌‌یابیم.

پس از یافتنِ پاسخ صحیح به سوالات حیاتی خود در کلام پدر آسمانیمان، آنگاه – افکار و رفتار ما و همچنین، دیدگاه ما با خواست او منطبق گردیده و وی را جلال خواهند داد!

مهمترین سوال بعد از دریافت پاسخ به سؤالات حیاتی خود، برای ما ایمانداران به عیسی مسیح این خواهد بود که؛ “حال برای خدا چه چیز اهمیّتِ اول را دارد؟”

دوستان، در مزمور ۱۹: ۱می‌‌خوانیم که؛ “آسمان جلال خدا را بیان می‌‌کند و فلک از عمل دستهایش سخن می‌‌گوید.آمین‌.

پس در می یابیم که، “پر ارزش‌ترین هدف بشر باید این باشد که، خداوند را جلال دهد!”

عزیزان، زندگی عیسی مسیح بر روی این کرهٔ خاکی، جلال حقیقی خداوند را برای بشریت مکشوف فرمود!

بنا بر این، مهمترین چیز برای خداوند؛ “جلال دادن به فرزندش عیسی مسیح می‌‌باشد!”

معمولاً طبیعت انسانی ما در دام چنین فکری گرفتار می‌‌شود که، “ما” در مرکز همهٔ خلقت خداوند هستیم.

آنگاه انتظار داریم که، کار خدا باید فقط این باشد که هر چه از او در خواست می‌‌کنیم به ما بدهد و تمام شرایط راحتی و مسرت ما را برایمان فراهم آورد.

اما حقیقت این است که زندگی تمامأ مربوط به خداست!

زندگی تماماً مربوط به اراده، خواست الهی و جلال خداست!

دوست عزیز من، بیأیید تا با پذیرفتن این واقعیت، فروتنانه در مقابل خداوند – پدر آسمانیمان سر خم نموده، افکار خود را با وی هماهنگ ساخته “و با او” برای جلالش، در خدمت و محبت به دیگر انسانها همکاری کنیم،

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری