سلام دوست من،

بعضی اوقات دنیای شما تاریک می‌‌شه. تاریک تاریک.

بعضی اوقات میدونی چرا دنیات تاریکه، بیشتر مواقع هم نمیتونی دلیلش را بفهمی و در حیرتی که چرا.

منبع و دلیل تاریکی زندگی شما هر چه که بوده و هست، میتونه زمینگیرتون کنه، انرژی شما را کاملاً از شما سلب کنه، شوق و اشتیاق زنده بودن و زندگی کردن را از شما بدوزده و حتی میتونه شما را منزوی کرده و از خود، خدا و دیگران منزجر.

اما حقیقتِ کلام خدا، خالق شما، پدر آسمانیتان، می‌‌تونه نور به دنیای تاریک شما بتابونه و اون را دوباره روشن و شفاف کنه.

در این لحظه انتخاب کن تا به محبت و وفادری او اعتماد کنی و ایمان بیاری؛ “حتی اگر هیچ حالی برات نمونده و به فکر خودت، هیچ امیدی به بهبودی وضعت نداری.”

دوست من، خدا قادر مطلقه.

او میتونه هر خاکستری را به زیبأیی‌ها تبدیل کنه!

آره، باور داشته باش که تنها او میتونه ظلمت و تاریکی زندگی شما را روشن کنه.

او این کار را برات انجام میده،”چرا که تو را بیش از تصورت دوست داره”!

او ظلمت و تاریکی‌های زندگی تو را روشن میکنه، چرا که او خداست؛ و خدا (عیسی مسیح) محبت است!

هیچ کس و هیچ شرایطی، هر چقدر هم تاریک، ترسناک و نا امید کننده، نمی تونند شما را از محبّتِ خدا جدا کنند.

دوست من، در این دنیای تاریکت خدای محبت به شما میگه:

مزمور ۳۰: ۴ – ۵

۴ ای عزیزان خداوند، او را ستایش کنید! نام مقدس خداوند را بستایید، ۵ زیرا غضب او لحظه‌ای است، اما رحمت و محبت او دایمی! اگر تمام شب نیز اشک بریزیم، صبحگاهان باز شادی آغاز می‌شود.

مزمور ۳۴: ۱۵ و ۱۷ – ۱۹

۱۵ خداوند از نیکوکاران مراقبت می‌کند و به فریاد ایشان گوش می‌دهد. ۱۷ نیکان فریاد برآوردند و خداوند صدای ایشان را شنید و آنها را از تمام سختیهایشان رهانید. ۱۸ خداوند نزدیک دل شکستگان است؛ او آنانی را که امید خود را از دست داده‌اند، نجات می‌بخشد. ۱۹ مشکلات انسانِ خوب زیاد است، اما خداوند او را از همه مشکلاتش می‌رهاند.

اشعیا ۴۳: ۱ – ۳

….خداوند که تو را آفریده است اینک چنین می‌فرماید: «نترس! زیرا من بهای آزادی تو را پرداخته‌ام. من تو را به نام خوانده‌ام. تو مال من هستی. ۲ هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی! هنگامی که از میـان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند! ۳ زیرا من خداوند، خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می‌دهم……….

اشعیا ۴۰: ۲۹ – ۳۱

۲۹ او به خستگان نیرو می‌بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می‌کند. ۳۰ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌شوند و دلاوران از پای در می‌آیند، ۳۱ اما آنانی که به خداوند امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند؛ می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند.

آمین، فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری