۱تسالونیکیان۵:۲۳ -۲۴

۲۳ دعا می کنم که خود خدای آرامش ، شما را تماما مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. ۲۴ همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد.

آیا میدانستید که خداوند تنها شما را برای این نجات نداده که از عذاب جهنم رهایی یافته و به بهشت بروید؟

خواست اول خداوند از حیات ما، مادامی که در این بدن بر روی زمین زندگی‌ می‌‌کنیم این است که

پاک و پاکتر شده و بیشتر شبیه فرزند او ‌عیسی مسیح گردیم(رومیان ۸ :۲۹(.

ما در تقدیس خود سهم عمده‌ای داریم که باید آن را به انجام برسانیم.

وظیفهٔ ما همکاری با خداوند است.

باید به او اجازه بدهیم و با روح او همکار شده تا وی بتواند ما را در تقدیس، کمک و راهنمایی‌ نماید.

اما متاسفانه بسیاری از ایمان داران به ‌عیسی مسیح ، پس از اطمینان از نجات خود یک زندگی‌ غیر

فعال را در راه به مسیح شبیه شدن در پیش می‌‌گیرند!

خداوند بهای بسیار سنگینی‌ را برای باز خرید و نجات ما پرداخت، او جان یگانه فرزندش ‌عیسی مسیح

را برای نجات ما هدیه داده است.

این خواست خداوند است که ما بعد از نجات و برای قدردانی از بهای سنگینی‌ که او برای نجات ما

پرداخت در مرحلهٔ تقدیس با او همکار شویم!

ولی‌ همهٔ ایمانداران به مسیح این وظیفهٔ بسیار مهم خود را جدی نمی‌‌گیرند.

بعضی‌ اجازه می‌‌دهند که مجددا گناه وارد زندگی‌ آنها بشود.

وقتی‌ از این دوستان سوال می‌‌شود که چرا بعد از آگاهی‌ از نجات خود باز به گناه یا گناهانی اجازهٔ

ورود به زندگی‌ را داده‌ای پاسخ می‌‌دهند که -هیچ کسی‌ در این دنیا کاملا بی‌ عیب و آری از هر خطا و گناه نیست!

حقیقت این است که وقتی‌ ما توبه می‌‌کنیم و نجات را از خداوند دریافت می‌‌کنیم با او همکار شده ایم و

اولین گام را برای تقدیس شدن برداشته ایم.

ما با خداوند قدم اول را در راهی‌ که در تمام طول عمر خود خواهیم پیمود همراه و همگام شده‌ایم.

از طرف دیگر ما با ایمان به مسیح و سعی‌ در پاک زندگی‌ کردن به طور مستقیم با شیطان وارد جنگ

شده ایم.

شیطان از این تصمیم ما که از گناه دوری جسته و مسیح را پیروی نمائیم همواره بسیار نا خرسند و

عصبانی‌ می‌‌شود.

او ما را رها نمی کند و در پی‌ وسوسه و آزار و تضعیف ایمان ما خواهد بود!

شیطان دیگر بر روح و جان ما هیچ حق و تسلطی نخواهد داشت -ولی‌ در تمام طول عمر ما مدام

موجب زحمت برای رشد ما در شبیه به مسیح شدن خواهد بود!

شیطان از ایمان آوردن یک انسان گناه کار به ‌عیسی مسیح و خواست او برای خدمت به خداوند بسیار

بیزار و متنفر است.

اگر چه خداوند راه پیروزی بر شیطان و قدرت آن را به ما ایمان داران به مسیح عطا نموده ولی‌

متاسفانه بعضی‌ از ایمان داران به وسوسه های شیطانی تن در می‌‌دهند.

متاسفانه – اعمال خلاف و روابط نامشروع که خداوند ما را به شدت از آنها منع فرموده گاهی در زندگی‌ بعضی‌ از ایمان داران به مسیح به چشم می‌‌خورد.

پولس رسول در اول تسالونیکان فصل ۴: ۱ – ۸ زندگی‌ پاک مطابق با خواست خداوند را به ما یاد آور شده است.

اول تسالونیکان ۴: ۱ – ۸

۱ برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم : شما بخوبی می دانید که چگونه در زندگی خود، خدا را خشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسای خداوند به شما داده ایم ، می دانید. ۲ اما به نام عیسای خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. ۳ زیرا اراده و خواست خدا اینست که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. ۴ هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس وقابل احترام نگاه دارد. ۵ نگذارید بدنتان مانند خدانشناسان ، اسیر شهوات باشد. ۶ در ضمن ، خواست خدا اینست که کسی همنوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند، زیرا همانگونه که قبلا به شما گفته ام ، خدا برای اینگونه اعمال ، انسان را مجازات خواهد کرد. ۷ زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوت ران باشیم ، بلکه پاک و مقدس . ۸ اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است .

برای همکار با وفا و موفق بودن با خداوند در مرحلهٔ تقدیس خود می‌بایست این کلمات خداوند را آویزهٔ

گوشمان نموده و همواره به یاد داشته باشیم.

خلاصه کلام

دوست عزیز من، ایا شما بعد از ایمان به ‌عیسی مسیح و دریافت نجات، مجددا به گناهی اجازهٔ ورود به

زندگیت داده‌ای ؟

اگر این طور است، از وجود گناهی که در زندگیت وجود دارد و از آن مطلع هستی‌ همین لحظه توبه کن.

آن گناه را به خداوند اعتراف کن و از خود و زندگیت دور ساز.

اجازه نده تا گناه همانند نخی امروز، مبدل به طنابی فردا، زنجیری در آیندهٔ نزدیک و نهایتا به دامی که

تو را کاملا در خودش گرفتار و محبوس خواهد ساخت گردد.

به سو‌ی خداوند برگرد.

گناهانت را به حضور او توبه کن و از خود دور ساز.

اجازه بده تا خداوند تقدیس خود را به نهایت برساند.

در تقدیس خود، وهمکاری با وفا با خداوند بمان!

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان