در مدرسهٔ ایمان به خدا (قسمت دوم(

انجیل متی۱۴: ۲۲ – ۳۳

۲۲ بلافاصله پس از آن، عیسی به شاگردانش فرمود که سوار قایق شده، به آنطرف دریاچه بروند. اما او خود همان جا ماند تا مردم را روانه خانه‌هایشان نماید.

۲۳و۲۴ پس از آن، عیسی بر فراز تپه‌ای رفت تا به دعا بپردازد. شب فرا رسید و شاگردانش در دریاچه دچار زحمت شدند، زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش نمی‌رفت. ۲۵ اما نزدیک ساعت چهار صبح، عیسی در حالی که روی آب راه می‌رفت، به آنها نزدیک شد. ۲۶ ایشان از ترس فریاد برآوردند، چون گمان کردند که روحی می‌بینند. ۲۷ اما عیسی بی درنگ ایشان را صدا زده، گفت: «نترسید، من هستم!» ۲۸ پطرس جواب داد: «ای سرورم، اگر حقیقتا شمایید، دستور فرمایید من هم روی آب راه بروم و پیش شما بیایم.» ۲۹ عیسی فرمود: «بسیار خوب، بیا!» پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاده، بطرف عیسی رفت. ۳۰ اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید، به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد: «سرورم، نجاتم ده!» ۳۱ عیسی فوری دست خود را دراز کرد و او را از آب بیرون کشید و فرمود: «ای کم ایمان، چرا شک کردی؟» ۳۲ وقتی سوار قایق شدند، باد قطع شد. ۳۳ سایرین که حیرت زده بود، او را پرستش کرده، به پای او افتادند و گفتند: «واقعاً که شما فرزند خدایید.»آمین.

عزیزان، زندگی روزانه با عیسی مسیح، هیجان انگیزترین زندگی است که هر کس می‌‌تواند داشته باشد!

بعد از ایمان قلبی صادقانه به عیسی مسیح به عنوان “منجی”؛ جایگاه ابدی ما در بهشت در نزد خداوند تضمین شده است.

از آن لحظه به بعد، زندگی پر برکت و هیجان انگیزی را آغاز نموده ایم.

در هر لحظه‌ی این زندگی جدید، که خواست و ارادهٔ مقدس خداوند به طور خاص برای زندگی ماست، ما روح القدس را همچون مونس، یاور، مشاور، محافظ و تقویت کنندهٔ خود به همراه خواهیم داشت.

روح القدس، در طول تمامی روز‌های زندگی ما، تا زمانی که ما، در بهشت زندگی ابدی خود را، در کنار خداوند آغاز کنیم، همواره با ماست!

لطفاً به این نکتهٔ بسیار مهم دقت خاصی مبذول بفرمأیید.

اگر چه نجات ما، که همان بخشش گناهانمان و رهأیی از غضبِ خداوند در ایمانمان به کار تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا می‌‌باشد، فقط یکبار انجام می‌‌گیرد، ولی‌ پس از آن، ما با خداوند وارد رابطه‌ای شخصی و صمیمی می‌‌شویم که پیوسته تا روزی که خود او را روبرو در بهشت ملاقات کنیم ادامه خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که، “در این رابطهٔ پیوستهٔ صمیمی و شخصی با خداوند در تمامی روزهای عمرمان بر روی این کرهٔ خاکی، ما چه انتظاری باید از خداوند، مونسِ همراهمان داشته باشیم؟”

-در درجهٔ اول، به ما این اطمینان داده می‌‌شود که ما به صورتِ بنیادی، خصوصی و صمیمی خداوند را خواهیم شناخت!

دوم، ما از اراده و هدف خداوند برای زندگیمان آگاه خواهیم شد.

سوم، ما به خوبی یاد می‌‌گیریم که چگونه به خداوند گوش داده و از او اطاعت کنیم.

چهارم، ما از تجربهٔ حضورِ بی‌ وقفه خداوند، قدرت و حکمت او در زندگیمان برخوردار خواهیم شد.

پنجم، ما می‌‌آموزیم که چگونه با ایمان به خدا هر روزه زندگی کنیم.

***************************************************************************

خداوند بسیار مشتاق است تا شما در ایمانتان به او پیوسته رشد کنید:

بسیاری به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان می‌‌آورند ولی‌ به درستی این واقعیت را درک نکرده‌اند که، ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات، آغاز رابطهٔ پر هیجان آنها با عیسی مسیح می‌‌باشد.

بسیاری در این باور اشتباه هستند که، فقط ایمان آوردن کافیست و به رشد در شناخت بهتر از عیسی مسیح و زندگی در اراده او بعد از ایمانشان، توجه کافی ندارند.

در حقیقت، در این باور اشتباه، این عزیزان، یک زندگی راکدی را ادامه می‌‌دهند.

به هر حال حقیقت این است که، پدر آسمانی ما مشتاق چیز بیشتری برای هر فرزند خانوادهٔ الهی خود می‌‌باشد.

نقشهٔ خدا برای هر ایماندار به عیسی مسیح این است که وی؛ در شناخت خداوند و چگونگی عملکرد او در زندگی ما و این جهان و همینطور، خواست او از ما، شناخت کافی بدست آورده و به سمت بلوغ روحانی رشد کنیم.

به عبارتی ساده این که، “خدا می‌‌خواهد ما در ایمانمان به او رشد کنیم!”

چطور ما در ایمان به خدا رشد می‌‌کنیم؟

زمانی که ما به طور کامل باور داشته باشیم که وی هر چه را که به ما قول داده حتماً انجام خواهد داد!

دوست من، آیا شما در حال رشد در شناخت بهتر از عیسی مسیح هستید؟

آیا اعتماد شما به او، روزانه در حال افزایش هست؟

آیا باور دارید که خداوند دعاهای شما را می‌‌شنود و به آنها جواب می‌‌دهد؟

اگر پاسخ شما به هر کدام از این سؤالات “نه” می‌‌باشد، احتمالأ در یک حالت راکدِ روحانی زندگی می‌‌کنید.

عزیزان، خداوند بسیار مشتاق است تا شما را برکت بده و به طور بسیار قوی در زندگی شما عمل کند.

ولی شما باید اول به او اعتماد و ایمان قلبی داشته باشید.

متاسفانه بسیاری از ایمانداران برای پیشبرد ملکوتِ خداوند آنچنان که باید و شاید فعال نیستند.

چرا که برای موفقیتِ خودشان در اجرای اراده خدا، به او اعتماد کامل ندارند.

اگر شخصی مایل به این باشد که توسط خداوند به کار برده شود، باید حتماً به او اعتماد داشته باشد!

دوست من، حال شما در ایمان خود به عیسی مسیح، روح القدس را در خود دارید.

شما، حضور، قدرت و حکمت خدا را در خود دارید تا به شما در مقابله با هر گونه چالشِ زندگی کمک کند و بر آنها پیروزتان گرداند.

اعتماد داشته باش که خداوند حتماً برای موفقیت شما در انجام هر چه که او خود از شما خواسته، با شما همکار خواهد بود!

***************************************************************************

ده روشی که به رشد ایمان ما به خداوند کمک می‌‌کنند.

۱ – ایمان ما به خدا؛ “در روبرویی با مشکلات و مصائب و آزمایش‌های زندگی رشد می‌‌کند!”

در مقابله با مصائب و مشکلاتِ زندگی؛ در بوحبوحهٔ آزمایش هاست که ما باید یک تصمیم جدی بگیریم، و آن تصمیم این است که، آیا برای پیروزی بر آنها کاملاً به خدا توکل و اعتماد می‌‌کنیم یا نه؟

در مقابله با مصأئب و مشکلات است که خداوند ما را به چالش دعوت می‌‌کند تا از او اطاعت کنیم.

حتی اگر شرایطِ غلبه بر آن مشکلات و چالش‌ها از نظر ما غیر ممکن باشد.

وقتی مشکل به نظر ما بسیار بزرگ و غیر قابل حل می‌‌رسد، آیا شکست را می‌‌پذیریم؟

یا که بیشتر به خداوند نزدیک شده، او را پرستش می‌‌کنیم و در ایمان با او صبر می‌‌کنیم تا پاسخ دعاهای ما را بدهد؟

۲ – ایمان ما به خدا؛ “با شناخت بیشتر از سرشت و فطرت او رشد می‌‌کند!”

عزیزان، خداوند کاملاً قابل اعتماده.

او قادر مطلق، دانای مطلق و خدای همیشه در همه جا حاضر، قدوس، پر محبت فیاض و بخشنده است.

با شناخت بیشتر از سیرتِ واقعی خداوند است که ما درک می‌‌کنیم که می‌‌توانیم کاملاً به او اعتماد داشته باشیم.

از این جهت بسیار مهم است که ما ایمانداران به او، هر چه بیشتر با او وقت بگذرانیم تا او را به طور صمیمی و شخصی بیشتر و بیشتر بشناسیم.

۳ – ایمان ما به خدا؛ “با مطالعهٔ منظم و تفکر و تعمق در کلامش رشد می‌‌کند!”

عزیزان، یکی از بهترین راه‌های شناخت سیرت خداوند مطالعهٔ کلام خود اوست.

بدون مطالعهٔ کلام خدا، شناخت او و رشد در داشتن رابطه‌ای صمیمی و شخصی با وی امکان پذیر نیست.

مطالعهٔ کلام خدا، مانند سوختِ موتورِ ایمان ماست که آن‌ را روشن نگاه می‌‌دارد تا دستور العمل‌های صحیح را، برای برخورداری از یک زندگی پر برکت و خوداپسندانه، از خدا دریافت کند.

اگر ما براستی مشتاق شناخت پدر آسمانی خود هستیم و این که وی چگونه می‌‌اندیشد و عمل می‌‌نماید و اراده الهی او برای زندگی ما چیست، باید هر روزه کلام او را مطالعه کنیم و در آنچه که می‌‌خوانیم تعمق داشته باشیم.

این بدین معناست که ما کلام را می‌‌خوانیم – بعد راجع به آنچه خوانده ایم فکر می‌‌کنیم – بعد از خداوند می‌‌خواهیم تا به ما نشان دهد که چگونه آنچه را که از کلامش مطالعه نموده ایم درزندگی خود به کار بریم.

۴ – ایمان ما به خدا؛ ” زمانی که اصول و قوانین کلام او را در زندگی خود به کار می‌‌بریم رشد می‌‌کند!”

زمانی که خداوند خواست خودش را برای زندگی ما – بر ما مکشوف فرمود، پس از آن، ما باید در ایمان و اعتمادِ کامل به او، در ارادهٔ او زندگی کرده و در اطاعت از خواسته‌های او کوشا باشیم.

خداوند می‌‌خواهد که ما در راه اطاعت از او و زیستن در چارچوبی که برای زیستن در آن ما را آفریده، موفق باشیم.

بنا بر این، خود وی حتماً ما را در این امر کمک خواهد فرمود و قادرمان خواهد ساخت.

مادامی که عملکرد خدا را در زندگی خود شاهد بوده و در اطاعت از او کوشا و پایدار باشیم، بر میزانِ ایمان ما به او نیز افزوده می‌‌گردد.

۵ – ایمان ما به خدا؛ “با مشاهده و دقت در نحوه‌ عملکرد او رشد می‌‌کند!”

با درک نحوه‌ عملکرد خداوند در زندگی دیگران، می‌‌توانیم متوجهٔ چگونگی عملکرد او در زندگی خود ما هم در شرایط گوناگون زندگیمان باشیم.

خداوند اغلب به طروقی در زندگی ما و دیگران و همینطور در این جهان، عمل می‌‌کند که برای ما دقیقا قابل درک نیستند.

راههای خداوند، اغلب به نظر و عقل محدود انسانی ما، غیر مترقبه و غیر معمولی هستند.

به هر حال، با آموختن این که چگونه خداوند قدرت و حکمت الهی خود را در زندگی دیگران بکار می‌‌برد، این اعتمادِ به نفس را به ما می‌‌دهد که او قادر خواهد بود تا به همان گونه، به صورتی معجزه آسا در زندگی ما و شرایط گوناگون ما نیز عمل نماید.

حال شرایط هر چه که می‌‌خواهد باشد.

۶ – ایمان ما به خدا؛ “با مشاهدهٔ عملکرد او در زندگی دیگران رشد می‌‌کند!”

عزیزان، خداوند به ما – توسط چگونگی عملکرد خود در زندگی شخصیّت هایی که نامشان در کلام خدا آورده شده و همچنین، دیگر انسانهای اطراف ما، به ما تعلیم می‌‌دهد.

او قدرت، حکمت و دانش بی‌ پایان الهی خود را در زندگی دیگران به ما نشان می‌‌دهد و این موجبِ رشد ایمان ما به او می‌‌گردد.

شخصیت هایی که در کلام خدا، نام و نقش آنها را در ملکوتِ خداوند مطالعه می‌‌کنیم، نمونه‌های زنده و موثقی هستند از چگونگی کاربرد اصول و قواعد الهی خداوند در زندگیشان.

مطالعهٔ نحوه عملکرد شگرف و انجام معجزات خداوند در زندگی کسانی که در کلام خدا می‌‌خوانیم، موجب رشد ایمان ما به او می‌‌گردد.

۷ – ایمان ما به خدا؛ “زمانی که کاملاً از او اطاعت می‌‌کنیم و مسئولیت و نتیجهٔ اطاعت خود از او را به وی می‌‌سپاریم، رشد می‌‌کند!”

عزیزان، ما کلام خدا در عبرانیان ۱۱: ۶را به عمل در می‌‌آوریم.

۶ اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می‌خواهد بسوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می‌دهد. آمین.

اینگونه زندگی، بیانگر کاملی از ایمان ما به خداست.

ما باید آنچه را که خداوند از ما خواسته اطاعت کنیم و نگران این که چگونه آن به انجام خواهد رسید نباشیم، چون که خود او ما را در اطاعت از اوامرش یاری می‌‌نماید.

در واقع عمل کننده خود اوست در ما و توسط ما.

در صورت اطاعت کامل از خدا، وی نه تنها ما را در انجام امرش موفق خواهد گردانید، بلکه برکاتی عظیم نیز به ما عطا خواهد فرمود.

اطاعت از خدا همیشه برکت و موفقیت به دنبال دارد و موجب تقویت ایمان بیشتر ما به او می‌‌گردد.

بر عکس، نافرمانی از خدا دل‌ شکستگی، پشیمانی و ضعف ایمان را به دنبال خواهد داشت.

۸ – ایمان ما به خدا؛ “زمانی که وی به دعا‌های ما پاسخ می‌‌دهد، رشد می‌‌کند!”

واقعا تجربهٔ شیرین و دلپذیری است وقتی خداوند به درخواست ما از او در دعا‌ پاسخ می‌‌دهد.

ما دست پر قدرت و قلب مهربان پدر آسمانیمان را در پاسخ او به دعا‌هایمان و مهیا نمودن برایمان به طور ملموسی تجربه می‌‌کنیم.

به همین دلیل است که ما باید پیوسته با او در رابطه‌ای صمیمی و شخصی باشیم و دعا‌ کنیم.

خدا نیاز را می‌‌داند، ولی‌ مایله تا ما هم به او بگوییم.

۹ – ایمان ما به خدا؛ “در ستایش و پرستش واقعی او رشد می‌‌کند!”

عزیزان، زمانی که برای جلال نام خداوند و ابراز علاقهٔ قلبی کامل خودمان به او سرود خوانده و وی را پرستش می‌‌کنیم، در واقع، ما اعتماد راسخ و استوار خود را به قدوسیتِ او بیان می‌‌داریم.

ما با پرستش خود به خداوند می‌‌گوئیم، چقدر دوستش داریم و به او اعتماد داریم.

هر چه ما فروتنانه بیشتر خداوند را ستایش کنیم، او نیز خود را بهتر بر ما مکشوف خواه فرمود و چشمان روحانی ما به شناختِ بهتر از فیض، محبت، حکمت و دانش الهی او گشوده خواهند شد.

۱۰ – ایمان ما به خدا؛ “زمانی که ما به ضعف ایمان خود به او اعتراف کنیم، رشد می‌‌کند!”

دوستان، خداوند، پدر آسمانی ما، هرگز به خاطر این که در زمانی ما در ایمان به وی پایدار نبوده ایم ما را ترک نمی کند.

خداوند مشتاق است تا ما را ببخشد – فرصت‌های دیگری برای ابراز و اثبات ایمان خود به او به ما بدهد و ما را به خود نزدیکتر سازد.

وقتی ما محبت بی‌ قید و شرط خداوند را برایمان تجربه می‌‌کنیم، موجب اعتماد بیشتر ما به او می‌‌شود.

اعتماد و ایمان بیشتر ما به محبت و وفاداری خداوند، به ما در زیستن در اراده مقدسش و اطاعت از او کمک خواهد نمود.

***************************************************************************

نتیجه:

عزیزان، خداوند پدر آسمانی شما بسیار مشتاقه تا در ایمان به او رشد کرده و در زندگی مسیحی منحصر بفردی که برای آن شما را آفریده زندگی کنید.

این نام خداوند را جلال می‌‌دهد و موجب خرسندی او از شما می‌‌گردد.

خداوند می‌‌خواهد شما کاملاً به او ایمان داشته باشید.

خداوند می‌‌خواهد شما کاملاً، فقط به او متکی باشید.

بدینگونه، زندگی مسیح در زندگی شما دیده می‌‌شود و دیگران تشنهٔ خواستن و شناختنِ او می‌‌شوند.

دوست من، شما را تشویق می‌‌کنم تا زندگی خودتان را بررسی کنید.

آیا در حال حاضر، روح القدس ‌چیزی را به شما نشان می‌‌دهد که به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، می‌‌دانید که نباید در زندگی شما باشد؟

اگر ‌چیزی وجود دارد، آن مانع شناخت صحیح شما از خدا، ایمان روز افزون شما به‌ وی و زندگی در اراده او گردیده.

دوست من، آن ‌چیزی را که روح القدس به شما نشان می‌‌دهد و مانع عملکرد خود در شما گردیده را، همین لحظه از خود دور کنید.

اجازه ندهید وجود گناه دانسته، خودخواهی و سماجت در خواسته‌های خود، شما را از زندگی در اراده خداوند – جلال دادن به نام او و دریافت برکات الهیش محروم سازد.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری