انجیل متی ۶: ۲۵

بنابراین به شما می‌گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است‌.

دوست گرامی من، آیا شما در حال حاضر در نگرانی بسر می‌‌برید؟

آیا نگرانی به صورت عادتی همواره با شماست و موجب سلبِ آرامش و سلامتی شما گردیده؟

متاسفانه بسیاری از مردم، در نگرانی شدید و دائم زندگی می‌‌کنند.

نگرانی از بابت شغل، خانواده، مسائل مادی، سلامتی، سیاستِ جهانی، آرزوهای بر آورده نشده، و حتی نگرانی از این که ، چرا بر آورندهٔ توقعات دیگران از خود نبوده اند.

متاسفانه بسیاری از مردم، به جای متمرکز بودن بر حضورِ خداوند با خود و در زندگیشان، انتخاب کرده اند تا به خاطرِ وجود کمبودی و یا مشکلاتی در زندگیشان، بی‌ وقفه در نگرانی، بی‌ قراری و حتی ترس بسر برند.

نگرانی، بی‌ قراری و ترسِ دائم در وجود این عزیزان، قدرتِ تمرکز بر برکاتشان-  و خدای قادرِ مطلقِ مهربان را در آنها از بین برده است.

شدتِ نگرانی، بی‌ قراری و ترس از آینده در این عزیزان، به صورتِ ادامه دار باقی مانده، تمام جوانبِ زندگی آنها را تحتِ تاثیر نابود کننده خود قرار داده، به طوری که آنها فکر می‌‌کنند که نگرانی، بی‌ قراری و ترس‌های آنها، به هیچ وجه بر طرف شدنی نیستند.

به همین دلیل، این عزیزان در یک حالتِ نا امیدی بسر می‌‌برند و به خود قبولانیده اند که، زندگی آنها همیشه به همین گونه خواهد بود و هرگز روی موفقیت و سلامتی و آرامش واقعی را نخواهند  دید.

دوست من، شاید شما یکی از این افراد هستید و فکر می‌‌کنید که، دائم نگران بودن، تنها نصیب شما در زندگیست و باید آن را بپذیرید.

اجازه بدهید تا با استناد به کلام خدا، از حقیقتِ مهمی شما را آگاه ساخته و اطمینان بخشم.

آن حقیقتِ مهم  – بنا بر آموزه‌های کلام خدا این است که؛ “خداوند هرگز نخواسته و نمی خواهد که شما، دائماً در نگرانی، بی‌ قراری یا ترس زندگی کنید!”

به همین خاطر است که عیسی مسیح به ما تعلیم می‌‌دهد که:  بنابراین به شما می‌گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است‌.

انجیل متی ۶: ۲۵

کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟   انجیل متی ۶: ۲۷

۳۳ شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد‌.   ۳۴ پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فردا است و بدی امروز برای امروز کافی است‌.  انجیل متی ۶: ۳۳ – ۳۴

لطفاً دقت بفرمأیید.

عیسی مسیح وجودِ نگرانی را در سراسر زندگی تکذیب نمی کند.

مسائل و موارد بسیاری هستند که می‌‌توانند موجب نگرانی ما بشوند.

اما عیسی مسیح به دو حقیقتِ مهم اشاره می‌‌کند که ما باید، برای غلبه بر هر گونه نگرانی، بی‌ قراری و ترس در زندگی خود، همیشه به یاد داشته باشیم.

اول  –  نگران بودن، موجب حّلِ هیچ مشکلی نمیشود، و هیچ چیز با ارزشی را برای ما به انجام نمی رساند.

دوم  –  توجه و تمرکز ما باید کاملاً بر روی خداوند، پدر آسمانیمان باشد که وفادارانه، تمامی نیاز‌های واقعی ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود را فراهم می‌‌سازد.

به گفته‌ای دیگر، ما باید چشم از کمبودها و مشکلاتِ خود بر گرفته و متمرکز بر روی خدای قادرِ مطلق، پر حکمت و مهربانمان که، قادر و مشتاق است، تا در مهیا نمودن هر چیز مورد نیاز واقعی ما، و غلبه بر هر چالش به ما کمک نماید متمرکز گردانیم.

چرا که:   ۳۷ زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست‌‌.»  انجیل لوقا ۱: ۳۷

بنابر این، برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هیچ  دلیلی برای نگرانی، بی‌ قراری و ترس ادامه دار وجود ندارد!

با هم دعا‌ کنیم.

پدر آسمانی مهربانم، من نمی خواهم بیشر از این در نگرانی، بی‌ قراری و ترس زندگی کنم.

از تو می‌‌طلبم تا به من کمک کنی، تا از تمام نگرانی‌های درونم رهأیی یابم.

من به تو اعتماد و ایمانِ کامل دارم و در این اعتماد و ایمان، باور دارم که تمامی نیاز‌های من را بر آورده خواهی ساخت.

مرا از آرامش الهی خودت پر کن.

در نام عیسی مسیح می‌طلبم، آمین!

کوروش باقری