دوست من، در دنیای امروزه، با وجود سر و صداهای به ظاهر جذابهِ گوناگون، هر صدأیی شما را به سوی خودش فرا می‌‌خواند.

پس بی‌ دلیل نیست که شما دچار سر در گمی شده‌اید و گیج هستید که، چرا زندگی من به این جا کشیده شده، و حالا باید چکار کنم؟

صداها‌ی گوناگون این دنیا که سعی در جذب شما به سوی خودشان دارند، ارزش واقعی شما را نزد خالقتان خداوند، و همینطور، هدف اصلی از آفریده شدنِ شما را نمی دانند و یا خودخواهانه نا دیده می‌‌گیرند.

صداهای این دنیا، برایشان مهم نیست که، “شما چرا خلق شده اید – چرا روی این کرهٔ خاکی هستید و سر انجام به کجا خواهید رفت؟”

توجه به صداهای این دنیا می‌‌تواند هر انسانی را که از خداوند و کلام او غافل باشد به سوی خودش جذب نموده و بتدریج نابودشان کند.

اما خداوند، خالق شما – کسی که برای هر لحظه و هر نفس شما نقشه‌ای عالی داره، کلام راهنمای خود را؛ “برای جلو گیری از سر در گمی و گیج شدن در زندگی”، برایتان محفوظ نگاه داشته است.

شما می‌‌توانید برای خودداری از سر در گمی و گیج شدن، هر روزه پاسخ سوالات خاص زندگی خودتان را در کلام خدا بخوانید.

بنا بر این دوست من، امروز کمی به خدا – به خالقت – کسی که بیشتر از همه تو را دوست داره و برات ارزش قائله؛ فرصت بعده تا مانع سر در گمی و گیجی شما بشود.

امروز ساعتی را به تنهأیی؛ با خدا – و – تفکر در کلام او داشته باش!

کلام خدا، قدم‌های شما را هدایت می‌‌کنه و به سوی آرامش، قناعت، امید، شجاعت و برکت می‌‌رساند.

این هدیه‌ای است که فقط خود خداوندِ قادر مطلق می‌‌تونه به شما بده و نه هیچ صدای دیگری در این جهان.

خداوند در کلامش به شما می‌‌فرماید:

امثال ۳: ۵ – ۶

۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. آمین.

یعقوب ۳: ۱۷ – ۱۸

۱۷ اما خرد و حکمتی که از آسمان می‌باشد، در وهله اول پاک و نجیب است، و بعد صلح جو و مودب و ملایم؛ حاضر به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است؛ لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده، صمیمی و بی ریا و بی پرده می‌باشد. ۱۸ آنانی که صلح جو هستند، بذر صلح می‌کارند و نیکی و خیر درو می‌کنند. آمین.

مزمور ۵۵: ۲۲

۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین.

اشعیا ۵۰: ۱۰ – ۱۱

۱۰ ای کسانی که ترس خداوند را در دل دارید و مطیع خدمتگزار او هستید، به خداوند اعتماد کنید. هر چند راه شما تاریک باشد و هیچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید. ۱۱ کسانی که به روشنایی خود اعتماد می‌کنند و خود را با آتش خویش گرم می‌کنند و نه با آتش خداوند، زندگی را با غم و اندوه سپری خواهند کرد. آمین.

مزمور ۳۲: ۷ – ۸

۷ تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد. دل مرا با سرودهای پیروزی و رهایی شاد خواهی ساخت! ۸ خداوند می‌فرماید: «تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد؛ تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو برنخواهم داشت! آمین.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری