دوست من، خداوند از شما می‌‌خواهد تا در تمامی مسیر پر فراز و نشیب زندگیتان، چشم به او بدوزید.

خداوند قول داده تا هر چه که شما بدان “نیازمندید” برایتان مهیا فرماید.

خداوند فراهم کنندهٔ توانأیی – حکمت – هدایت و راهنمأیی‌های لازمهٔ شماست.

اما در کنار این، شیطان، دشمن خدا و شما، با دروغ‌های خود در گوشتان، سعی در بر انگیختن هراس در وجود شما دارد.

عزیزان، هراس – توجه شما را از خدا برداشته و بر روی خود و شرایطتان متمرکز می‌‌گرداند.

هراس بوجود آمده در وجود شما از دروغ‌های شیطان، گوش شما را در شنیدن صدای روح القدس سنگین می‌‌سازد.

در این زمان است که قلب و مغز شما، زمین بازی شیطان می‌‌گردد.

و بعد از این، شیطان موجب می‌‌گردد تا شما به داشتن رابطهٔ خود با خدا، پدر آسمانیتان، شک کنید.

اما حقیقتِ کلام خدا، نور درخشان خود را بر روی دروغ‌های شیطان می‌‌تاباند و آنها را برای شما آشکار می‌‌سازند.

دوست من، کلام خدا را باز کن و اجازه بده تا خداوند در سراسر کلامش، حضور خود با شما و محبت کاملش را برایتان به اثبات برساند.

امروز اگر به هر دلیلی هراسانی، پدر آسمانی شما در کلامش می‌‌فرماید:

مزمور ۹۱: ۴ – ۷

۴ او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده‌های امین او برای تو چون سلاح و سپر می‌باشد. ۵و۶ از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. وبایی که در تاریکی می‌خزد تو را نخواهد ترساند و طاعونی که در روشنایی کشتار می‌کند تو را نخواهد هراساند. ۷ اگر هزار نفر در کنار تو بیفتند و ده هزار نفر در اطراف تو جان بسپارند، به تو آسیبی نخواهد رسید.

فیلیپیان ۴: ۸

۸ …….. فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می‌توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید.

رومیان ۸: ۱۴ – ۱۷

۱۴ کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می‌شوند فرزندان خدا هستند‌. ۱۵ زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی‌سازد و موجب ترس نمی‌شود بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: «ابا، ای پدر‌‌.» ۱۶ روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷ و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت، وارث یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد‌.

مزمور ۹۱: ۹ – ۱۱

۹ تو خداوند را پناه خود ساختی، و قادر متعال را پشتیبان خود خواندی. ۱۰ بنابراین هیچ بلایی بر تو واقع نخواهد گشت و هیچ بدی به خانه تو نزدیک نخواهد شد. ۱۱ زیرا او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد، تا هر جایی که تو بروی، از تو مراقبت نمایند.

اشعیا ۵۴: ۱۴

۱۴ عدالت و راستی به تو قوّت خواهد داد، و تو از ظلم و وحشت در امان خواهی بود.

مزمور ۲۳: ۴ – ۵

۴ حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد. ۵ در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری