انجیل متی ۲: ۱ – ۱۲

آمدن مجوسیان از مشرق زمین

۱ عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت‌لحم یهودیه تولد یافت‌. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده ۲ پرسیدند: «پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده‌‌ایم‌‌‌.»

۳ وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند‌. ۴ او جلسه‌ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید‌. ۵ آنها جواب دادند: «در بیت‌لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ۶ ”ای بیت‌لحم، در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود‌‌‌“.» ۷ آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست بطور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد‌. ۸ و بعد از آن آنها را به بیت‌لحم فرستاده گفت: «بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیآیم و او را پرستش نمایم‌‌‌.» ۹ آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد‌. ۱۰ وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند ۱۱ پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و بر وی درافتاده او را پرستش کردند‌. آنگاه صندوقهای خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مر به او تقدیم نمودند‌. ۱۲ چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند از راهی دیگر به وطن خود برگشتند‌.

در این ایام کریسمس، شنیدنِ ماجرای تولد عیسی مسیح، بسیار جالب و دلنشین است.

اما در این ایام کریسمس، ما همچنین می‌‌توانیم مرتکب اشتباهی شویم.

و آن اشتبا این است که، ما مفهوم واقعی تولد عیسی را جدی نگیریم و درک نکنیم، چرا که آن را در طی گذشت سالها، بارها شنیده ایم.

قبل از ادامهٔ صحبت در مورد موضوع مطالعهٔ امروز خود در مورد؛ “واکنش نسبت به تولد عیسی مسیح”، لازم می‌‌دانم تا نکته‌ای را خدمت شما یاد آور گردم.

عزیزان، ما باید همیشه این مهم را به خاطر داشته باشیم که، “هر قسمت از کلام خدا در انجیل، تورات و کتب عهد عتیق، توسط الهام روح القدس به ما داده شده است.”

کلام الهام شدهٔ خدا به ما هدیه شده تا به ما، تشویق‌ها و راهنمأیی‌های لازم در طول زندگی را بدهد و برای قادر به زیستن در اراده مقدّس خداوند، یعنی یک زندگی مسیحی خدا پسندانه، مجهز سازد.

حال از شما دعوت می‌‌کنم تا برای درک بهتری از مفهوم واقعی کریسمس، به کلام الهام شده‌‌ٔ خدا مراجعه کنیم و در انجیل متی ۲: ۱ – ۱۲چگونگی ملاقات مجوسیان، از عیسی را مطالعه نمأییم.

در آیات یک تا دوازده، در فصل دوم انجیل متی، واکنش‌های متفاوتی را از افراد مختلف نسبت به خبر تولد عیسی مسیح مشاهده می‌‌کنیم.

واکنش‌های افراد مختلف نسبت به خبر تولد عیسی را، به سه‌ نوع می‌‌خوانیم.

امروزه ما هم به طور کلی، سه‌ واکنش گوناگون را از طرف افراد موجود در جامعه‌های خود، نسبت به خبر تولد عیسی مسیح مشاهده می‌‌کنیم.

در ادامهٔ مطالعه، به شناخت این سه‌ نوع واکنش مختلف و مقتضیات آنها خواهم پرداخت.

************************************************************************************************

حال ببینیم که مجوسیان – چه کسانی بودند.

کلام خدا در انجیل متی آیهٔ یکّ می‌‌گوید که آنها از مشرق زمین آمده بودند.

این مجوسیان، یا به عبارتی دیگر، ستاره شناسان مشرق زمین، به احتمال زیاد، تحت تأثیر زندگی و نبوت‌های دانیال، یعنی همان یهودی که در بابل و ایران قرن‌ها قبل زیسته و نبوت نموده بودند.

مجوسیان با تعلیمات کلام خدا در عهد عتیق، به خوبی آشنا بودند.

آنها با مطالعهٔ کلام خدا در عهد عتیق، آموخته بودند که رهبر و پیشوأیی توانا برای نجات آنها در بیت لحم بدنیا خواهد آمد.

حال ببینیم که این -مجوسیان چند نفر بودند.

اگر چه کلام خدا به “سه‌ نوع هدیه” اشاره دارد، اما مجوسیان حتماً سه نفر نبودند، بلکه تعداد آنها بیشتر از سه‌ نفر می‌‌بوده است.

مجوسیان، افرادی تحصیلکرده و ثروتمندی بودند که، به اتفاق ملازمان خود برای حفاظت و پرستاری از آنها در مسافرت‌های طولانی خود سفر می‌‌کردند.

مجوسیان بعد از تعقیب ستاره – از مشرق زمین به اسرائیل آمده، به نزد هیرودیسِ پادشاه رفته و از او سوال کردند، “کودکی که باید پادشاه یهود شود کجاست؟”

************************************************************************************************

واکنش‌های متفاوت مردم نسبت به خبر تولد عیسی

در این قسمت از مطالعهٔ خود به شناخت، “واکنش‌های متفاوت مردم نسبت به خبر تولد عیسی” می‌‌پردازم.

۱ – بی‌ توجهی یا بی‌ تفاوتی و بی‌ اعتنأیی.

واکنش‌های مردم نسبت به خبر تولد عیسی، به سه‌ نوع کلی تقسیم می‌‌شوند.

واکنش گروه اول از مردم نسبت به خبر تولد عیسی، “به توجهی و بی‌ تفاوتی بود.”

رهبران قوم یهود، با بی‌ توجهی و بی‌ تفاوتی خود نسبت به تولد عیسی، معرف واکنش بیشتر مردم و احساس و نظر آنها در مورد این واقعهٔ مهم بودند.

باور کردن این که رهبران قوم یهود نسبت به تولد عیسی در آن زمان بی‌ تفاوت و بی‌ اعتنا بودند، مشکل به نظر می‌‌رسد.

چون که، یهودیان بر این باور بودند که خداوند، در زمانی خاص، رهبری بزرگ و توانمند برای آزادی قوم یهود از ظلم و ستمگری رومیان خواهد فرستاد.

اگر چه رهبران قوم یهود به خوبی می‌‌دانستند که، “مسیح” یا همان نجات دهندهٔ آنها، در بیت لحم تولد خواهد یافت، (انجیل متی ۲: ۴ – ۵ ) با این وجود آنها هیچ علاقه‌ای به یافتن اطلاعات بیشتر از چگونگی تولد عیسی از مجوسیان نشان ندادند.

و این خبر مهم، آنها را به تعجب و یا واکنش به تحقیق در این زمینه بر نینگیخت.

عزیزان، امروزه هم بسیاری از مردم جامعه‌های ما، واکنششان نسبت به خبر تولد عیسی مسیح با همان صورت است، “بی‌ توجهی و بی‌ اعتنأیی.”

بسیاری از مردم در زمان کریسمس، راجع به خرید‌های خود صحبت می‌‌کنند، و این که در کجای شهر اجناس به حراجی خوبی گذارده شده.

بعضی هم برای مسافرت و دیدار دوست و فامیل در مناطق مختلف نقشه می‌‌کشند و وقت خود را کاملاً با آن پر می‌‌کنند.

به طور کلی، توجه این گروه از مردم به تولد عیسی مسیح، حالتی بی‌تفاوت و خنثی است.

آنها نه شوق و وجدی دارند، و نه حالت خشم و ستیزی، بلکه توجه و تلاش آنها در ایام کریسمس، فقط دور خودشان و خواسته‌هایشان متمرکز است.

۲ – واکنش گروه دوم نسبت به خبر تولد عیسی:

واکنش گروه دوم از مردم نسبت به خبر تولد عیسی، “نفرت از او و عداوت با او می‌‌باشد.”

هیرودیس پادشاه، به خوبی نمونهٔ دوم واکنش نسبت به خبر تولد عیسی را به نمایش گذارد.

هیرودیس، پادشاه بسیار بد سیرت نا قلا و بی‌ رحم رومی بود.

یهودیان از این پادشاه بسیار متنفر و منزجر بودند.

بی‌ رحمی و سنگدلی هیرودیس پادشاه به حدی بود که برای حفظ قدرت خود، چند تا از پسران خود، همسر خود و بسیاری کسان دیگر را که از آنها احساس خطر می‌‌نمود، به قتل رسانیده بود.

به همین دلیل است که وقتی هیرودیس شنید که پادشاه تازه‌ای بدنیا آمده، بسیار نگران و مشوش شد. (انجیل متی ۲: ۳(

وقتی مجوسیان به هیرودیس خبر ملاقات خود با عیسی تازه بدنیا آمده را نرسانیدند، او از سر خشم، نفرت و حسادت، دستور قتل عام تمامی نوزادان پسر دو ساله و کمتر را در سراسر بیت لحم و حومهٔ آن شهر صادر نمود.

امروزه هم بسیاری نسبت به عیسی مسیح با نفرت، ترس و انزجار خود واکنش نشان می‌‌دهند.

اینگونه مردم تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌‌برند تا تمامی آثار و نشانه‌های تولد عیسی را در اماکن مسکونی خود از میان بر دارند و یادی از نام عیسی به جای نگذارند.

متاسفانه اینگونه مردم هم با چنین واکنشی نسبت به خبر تولد عیسی، ماند هیرودیس پادشاه، با نفرت، ترس انزجار و حسادت به عیسی مسیح و مسیحیت می‌‌نگرند.

این مهم وظیفه همهٔ ما ایمانداران به عیسی مسیح است که با محبت قلبی و بردباری، این گروه را دوست داشته و فیض و محبت عیسی مسیح را برایشان به آنها توضیح دهیم.

۳ – واکنش گروه سوم مردم نسبت به خبر تولد عیسی مسیح، “تکریم و پرستش اوست.”

مجوسیان معرف گروه سوم واکنش مردم نسبت به تولد عیسی مسیح بودند.

آنها انتخاب کردند تا عیسی را پرستش کنند و تکریم نمایند.

در انجیل متی ۱۲: ۱۱می‌‌خوانیم که؛۱۱ پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و بر وی درافتاده او را پرستش کردند‌. آنگاه صندوقهای خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مر به او تقدیم نمودند‌.

مجوسیان، این مردان تحصیلکرده و ثروتمند، باور کردند که عیسی پادشاه قوم یهود بود که کلام خدا قول آمدن او به این جهان را داده بود.

آنها در احترام و ایمان به عیسی، در برابر او سر بر خاک نهاده و او را پرستش نمودند.

کلام خدا همچنین در انجیل متی ۱۲: ۱۱به ما می‌‌گوید که مجوسیان، برای عیسی طلا، عطر و مواد خوشبو آوردند.

عزیزان، عطر، توسط کاهنان در معابد پرستشی قوم یهود استفاده می‌‌شد تا بر روی مذبح قربانی پاشیده شود.

تقدیم این هدیه، یعنی عطر به عیسی، معرف این بود که، وی نیامده بود تا به او خدمت کنند، بلکه تا وی همانند قربانی زنده، به بشریّت خدمت نماید.

انجیل متی۲۰: ۲۸

۲۸ پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد‌‌.»

هدیهٔ سومی که مجوسیان به عیسی تقدیم نمودند، “مواد خوشبو” بود.

استفادهٔ اصلی از این مواد خوشبو، در کفن و دفن مردگان بود، تا از شدت بوی متشنج بدن در حال پوسیدگی مرده بکاهد.

انجیل یوحنا ۱۹: ۳۹ – ۴۰

۳۹ نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود پنجاه کیلو می‌شد آورد‌. ۴۰ آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود، در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند‌.

هدیهٔ مواد خوشبو نیز معرف “ماموریتِ مقدّس عیسی بود.”

این ماموریت که وی به شکل انسان به این جهان آمده بود تا جان خود را برای نجات تمامی بشریت هدیه کند.

آخرین عمل مجوسیان در احترام و پرستش عیسی این بود که، “آنها به خداوند گوش سپردند.”

خداوند به مجوسیان امر کرده بود که بعد از ملاقات با عیسی، به نزد هیرودیس باز نگردند.

آنها امر خداوند را اطاعت کرده و از راه دیگری به خانه‌های خود باز گشتند.

***************************************************************************ما چگونه باید عیسی را پرستش کنیم؟

عزیزان، خداوند امروز هم از من و شما می‌‌خواهد تا عیسی را دوست داشته باشیم و او را بپرستیم!

پرستش واقعی، قبل از هر چیز، از قلب بر می‌‌خیزد و اعمالی ظاهری و مذهبی نیست.

ما می‌‌توانیم سرود بخوانیم، از مالمان به دیگران بدهیم، دعا‌ کنیم و کلام خدا را مطالعه نمائیم، بدون این که واقعاً خداوند را از قلب پرستیده باشیم.

برای پرستش واقعی خداوند، باید این اصول را رعایت کنیم.

اول – یک قلب پاک، قبل از پرستش خداوند باید از وجود هر گناه دانسته‌ای در خود توبه کرده و آن را به خداوند اعتراف نموده باشد.

دوم – باید با روحیهٔ تواضع و فروتنی پرستش کنیم.

سوم – باید با روحیهٔ رضایت کامل و تسلیم، خدا را پرستش کنیم.

چهارم – باید روحیهٔ شوق و اشتیاق برای پرستش داشته باشیم.

پرستش ما نباید اجباری باشد بلکه، با علاقهٔ قلبی و روحیهٔ شاد درونی،

پنجم – باید با روحیهٔ اطاعت و حرف شنوی خداوند را پرستش کنیم.

عزیزان، خداوند، پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، خدأیی است عاری از هر گناه و قادر مطلق.

او در فیض و محبت خود برای ما، پیوسته رحمت و برکات خود را به ما عطا می‌‌فر ماید، در حالی که ما لایق دریافت همهٔ برکات او نیستیم.

والاترین و با ارزشترین هدیهٔ خداوند به ما، این بود که، او یگانه فرزند خود را به این جهان فرستاد تا وی جان خود را بر روی صلیب هدیه نماید تا ما از مجازات گناهانمان رهأیی یابیم!

شکوه و ابهتِ حضور خداوند با ما، گاهی ما را به گریستن وا می‌‌دارد؛ و گاهی در ساکت و بی‌ حرکت در حضور مقدسش بودن.

در آن لحظاتی که حضور خداوند را، با تمام وجودِ خود حس می‌‌کنید، به صدای او گوش فرا دهید!

در آن لحظات، سعی نکنید در طول پرستش خود، مداوم شما حرف بزنید و هیچ فرصتی به خداوند، برای سخن گفتن به شما به او ندهید.

پرستش متعادل خداوند، گفتگوی دو طرفه‌ای هست که میان پدر و فرزند.

***************************************************************************

نتیجه

عزیزان، در پایان مطالعه در مورد، “چگونگی واکنش مردم نسبت به خبر تولد عیسی”، باید عرض کنم که، ما در این روزهای کریسمس، نام عیسی مسیح را بیشتر از هر زمان دیگر در طول سال می‌‌شنویم.

ما واکنش‌های مردم امروزه هم هنوز به سه‌ گروه تقسیم می‌‌شوند.

۱ – بعضی از مردم، نسبت به خبر تولد عیسی مسیح، بی‌ تفاوت و بی‌ توجه هستند.

۲ – گروه دوم از مردم، از شنیدنِ خبر تولد عیسی مسیح، نسبت به او نفرت به دل‌ گرفته و با او در دشمنی بسر می‌‌برند.

۳ – گروه سوم از مردم، پس از شنیدن خبر تولد عیسی مسیح، به پرستش و تکریم او می‌‌پردازند.

دعای من این است که در این ایام کریسمس، با شنیدن خبر تولدِ عیسی نجات دهنده؛ همهٔ مردم جهان، مانند مجوسیان فروتن، به ملاقاتِ او بروند، او را بشناسند، به او ایمان آورده و پرستش کنند.

در این ایام شلوغ و پر سر و صدای کریسمس، فرصتی را هم به این مهم بدهید تا کلام خدا را مطالعه کنید و بتوانید از شخصیّتِ واقعی عیسی مسیح و این که “وی که بود، چرا به این جهان آمد و حال برای شما چه می‌‌کند”، آشنا شوید.

اجازه بدهید تا امسال، ایام کریسمس شما را بعد از شناختِ راستین از شخصیّت عیسی مسیح، به ایمان قلبی به او و پرستش واقعی وی هدایت کند.

عیسی مسیح جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب جلجتا هدیه نمود، تا تاوان گناهان شما را که، مرگ و جدایی ابدی از خداوند بود، یکبار برای همیشه پرداخت نماید.

در ایمان به عیسی مسیح، گناهان شما بخشیده شده، حیاتِ ابدی در بهشت در نزد خداوند در یافت نموده، فرزند خواندهٔ خداوند گردیده و روح القدس را دریافت نموده اید.

با شناخت و ایمان به این حقیقت مسلم، دوست داشتن، پرستش و تکریم عیسی مسیح برایمان آسان می‌‌گردد.

او خداوند، آفرینده و بهترین دوست و یاور شماست.

کریسمس – تولد عیسی مسیح، بر شما مبارک باد!

کوروش باقری