دوستان، وقتی به هر دلیل، خودتان را در سیاهچال ترس و نا امیدی می‌‌یابید، وقتی ترس و اضطراب بر روی زندگی شما سایه می ا ‌‌فکند، اولین واکنش صحیح شما باید این باشد که حضور، وفاداری و قابل اعتبار بودن خداوند را به یاد آورید.

خداوند در کنترل است و تمامی شرایط زندگی شما و این هستی‌، در مقابل او آشکار.

وقتی ترس به سراغ شما می‌‌آید به یاد داشته باش که، هیچ واقعه‌ای در زندگی شما رخ نداده که خدا را غافل گیر کرده باشد.

از همان لحظات اولی که احساس ترس به شما حمله می‌‌کند، توجه خود را از هر چه که موجب ترستان شده برداشته و بر روی خدای قادر مطلق و کاملاً قابل اعتماد خود متمرکز سازید.

عزیزان، قبل از این که حضرت داود، پادشاه اسرائیل شود، او از کشته شدن خود توسط پادشاه اول اسرائیل، که شائول نام داشت، در ترس بسر می‌‌برد.

روزی داود که از ترس خود از شائول در فرار بود، به غاری پناه برد و در آنها خود را پنهان نمود.

۱سموئیل ۲۲: ۱

۱ داوود از شهر جت هم فرار کرد و به غاری نزدیک شهر عدُلام پناه برد. وقتی برادران و دیگر اعضای فامیل او باخبر شدند، همه به او پیوستند.

در آن حالت ترس و وحشت از مرگ خود به دست شائول، داود قلب خود را به حضور خدا گشود و گفت:

مزمور ۱۴۲: ۱۱ نزد خداوند فریاد می‌زنم و با التماس از او کمک می‌طلبم.

بله عزیزان، امروز هم ما ایمانداران به عیسی مسیح، به هنگام روبرویی با شرایط ترسناک زندگی خود، باید مانند داود، توجه خود را از هر چه که موجب ترسمان شده برداشته و به خداوند بگوییم:نزد خداوند فریاد می‌زنم و با التماس از او کمک می‌طلبم.

خداوند مدافع ما برای غلبه بر ترس‌هایمان است.

او حتماً از ما محافظت می‌‌فرماید و کمبودهای زندگی ما را بر آورده می‌‌سازد.

شایسته است تا ما هم در زمان‌های روبرویی با ترس هایمان، مانند مزمورنویس به خدای خدا بگویم:

مزمور ۵۷: ۱ – ۲

۱ خدایا بر من رحم کن، بر من رحم کن زیرا به تو پناه می‌آورم. زیر سایه بالهای تو پناه می‌برم تا توفان بلا بگذرد. ۲ من به درگاه خدای متعال، خدایی که همه احتیاجات مرا برآورده می‌سازد، دعا می‌کنم.

عزیزان، وقتی ما ترس‌های خود را به خداوند اعتراف نموده و به او توجه داشته باشیم، با این عمل خود، ما خداوند را گرامی داشته و جایگاه صحیح او را در زندگیمان به وی داده ایم.

به یاد داشته باشید که خداوند، هرگز فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خود، یعنی ما ایمانداران به عیسی مسیح را تنها و بی‌ سرپرست در این دنیا رها نمی فرماید.

دوست من، امروز ترس اصلی شما از چیست؟

توجه خود را از هر چه که موجب ترستان شده بر گیر و به جای آن، بر وفاداری، دانش، محبت و اقتدار خداوند متمرکز ساز.

اجازه بده تا خداوندِ قادر مطلق، شما فرزند عزیز خود را آرامش داده و بر تمامی ترسهایتان پیروز گرداند.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری