عزیزان، نگران بودن در زندگی، مثل لذت بردن از نشستن بر روی صندلی تکانشی است.

همان صندلی هایی که پایه‌های نیم دایره‌ای دارند و مرتب به جلو و عقب حرکت می‌‌کنند.

نشستن بر روی صندلی جنبانِ تکانشی، ما را در حرکت به جلو و عقب نگاه می‌‌دارد ولی به هیچ مقصدی نمی رساند.

نگران زندگی کردن، یعنی اتلافِ انرژی خود بدون این که ‌چیزی را عوض کرده باشیم یا به نتیجه‌ای برسیم.

دوستان، در کلام خدا، در عهد جدید، کلمهٔ “نگران” با عبارت، “مواظب باش” برابر است.

این عبارت از زبان یونانی اتخاذ شده که به معنای، “مغز تقسیم شده” یا “مغز منقسم” می‌‌باشد.

بنا بر این، نگران بودن ما بدین معناست که، سهمی از مغز ما بر روی زمان حال، و سهم دیگری از آن بر روی آینده متمرکز است.

در حالی که ما به خوبی می‌‌دانیم نگرانی، “نه می‌‌تواند آینده را عوض کند و نه کنترلی بر روی آن دارد”.

عزیزان، این با ذات و شخصیّتِ تازهٔ شما که در ایمانتان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند دریافت نموده اید نا سازگار است که در نگرانی زندگی کنید.

عیسی مسیح که تمام شرایط زندگی شما را در کنترل خود دارد و هر چه که دارید از جانب اوست.

عیسی مسیح در انجیل متی ۶: ۲۵ – ۳۴سه‌ بار به ما ایمانداران به خود می‌‌فرماید که، “نگران نباشید!”

مسیح در آیهٔ ۲۷توضیح می‌‌دهد که چرا.

او می‌‌فرماید:۲۷ کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟

دوست من، نگرانی، اضطراب و تشویش، هیچ ‌چیزی را برای شما عوض نمی کنند مگر خود شما را.

تعویض و تاثیر نگرانی و اضطراب بر روی شما نیز همیشه به سوی منفی است.

به جای نگرانی از آینده‌ای که شما هیچ کنترلی بر روی آن ندارید، اعتماد خود را بر روی کسی قرار دهید که آینده شما و تمامی این هستی در اختیار کامل اوست.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری