یوشع ۱: ۸

۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد.

دوستان، وقت گذرانیدنِ منضبط با خداوند، مطالعهٔ کلام او و تعمق در آن‌، پایه اطاعت صادقانهٔ ما از خداست و رمز داشتن یک زندگی پیروزمندانه!

متاسفانه وقت گذرانیدن منضبط با خداوند، در جامعه‌های شلوغ و پر بلوشوی ما، در میان مردمی که دست یابی به خواسته‌هایشان تمامی وقت و فکر آنها را پر نموده، کمتر به چشم می‌‌خورد.

اما درست در میان یک چنین جامعه‌ها و برخورد با رفتار مردم آن است که ما باید از داشتن وقت شخصی منضبط و منظم با خداوند غفلت نورزیم.

عزیزان، تنها لنگر قابل اعتماد و اطمینان ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای شنیدن از خداوند پدر آسمانیمان، و محفوظ ماندن در مقابل حملات شیطان و این دنیای سقوط کرده، وقت گذرانیدن کافی و منضبط با پدر آسمانیمان و تعمق در کلام اوست.

این دنیای غرق شده در گناه، و هر چه که در آن می‌‌باشد، با تمام تلاش و حربه‌های خود، سعی در ربودن آرامش ما و منحرف نمودنمان از انجام پذیرفتن اراده پدر آسمانی در زندگیمان دارند.

به همین خاطر است که خداوند، پدر آسمانی مهربان ما، با جدیت و دلسوزی هر چه تمام‌تر، ما را به سوی خود و داشتن وقت شخصی با خود فرا می‌‌خواند.

پدر آسمانی بسیار مشتاق است تا در زمانی که با او بسر می‌‌بریم، نصایح حکیمانهٔ او را شنیده تا بتوانیم برای مقاومت در برابر حملات شیطان و این دنیای پر گناه آماده و مجهز باشیم.

دوست من، داشتن رابطهٔ شخصی منضبط با خدا دشوار نیست!

رابطهٔ شخصی منضبط با خدا، زمانی آغاز می‌‌شود که شما با قلبی فروتن، در حضور خداوند آرام گرفته و با تمام وجود خود آمادهٔ شنیدن از او باشید.

خداوند “به خواست قلبی” و “نیّت شما” در آن زمان می‌‌نگرد و مطابق با آن با شما صحبت می‌‌کند.

بنا بر این، دیگر درنگ نکن.

با پدر آسمانی خود به طور منضبط وقت بگذران، به صدای او گوش فرا بده، تا از آرامش الهی وی پر شده و از اراده‌اش برای زندگیت آگاه گردی.

با هم دعا‌ کنیم:

خداوند، پدر آسمانی مهربانم.

به من کمک کن تا در میان تمامی این شلوغی‌ها و مشغله‌های زندگیم، از اهمیت وقت گذرانی با تو غفلت نورزم.

به من کمک کن تا جایگاه اول را در زندگی خود به تو بدهم.

پدر جان، در این لحظه، قلب و فکر من را از حقیقت کلام و حکمت الهی خود پر کن.

در نام عیسی مسیح می‌‌طلبم، آمین.

دوستان، فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری