دوستان، وقتی شما احساس نا امنی می‌‌کنید و یا به هر دلیلی آزرده خاطر هستید، کتاب مزامیر در کلام خدا، منبع بسیار خوبی برای کسب هدایتِ صحیح و آرامش الهی می‌‌باشد.

من مطالعهٔ تمامی این مزمور را به شما پیشنهاد می‌‌کنم.

یکی از قسمت‌های شگرف آور مزامیر که به ما در کسب هدایت و آرامش از خداوند یاری می‌‌نماید، مزمور ۳۷است.

مزمور ۳۷ به ما ۶ قدم اساسی برای غلبه بر احساس نا امنی و کسب آرامش الهی را می‌‌آموزد.

در این مطالعهٔ کوتاه، به معرفی این شش قدم می‌‌پردازم.

قدم اول: “اعتماد و توکل کامل به خدا.” (آیهٔ سوم(

۳ بر خداوند توکّل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیّت زندگی کنی.

بله، ما باید به خدای قادر مطلق، و دانای مطلقی که همواره با ماست و هرگز ما را تنها رها نمی کند اعتماد نموده و توکل داشته باشیم و نه هیچ کس یا ‌چیزی دیگر.

قدم دوم: “نیکوی کردن.” (آیهٔ سوم(

صرف نظر از هر آنچه که دیگران در این دنیا انجام می‌‌دهند، ما ایمانداران به عیسی مسیح، باید همیشه ارادهٔ خداوند پدر آسمانیمان را انجام دهیم.

قدم سوم: “در امنیت زندگی کنیم.” (آیهٔ سوم(

ما باید پیوسته به همراهی خداوند با خود در تمامی لحظات زندگی اطمینان داشته باشیم و از کارهأیی که او در – و – توسط ما – انجام می‌‌دهد از وی سپاسگزار.

در این صورت ترس‌های ما از بین می‌‌روند و امنیت و آرامش جایگزین آن می‌‌گردد.

قدم چهارم: “باید شادمانی را در خداوند جستجو کنیم) “.آیهٔ چهارم(

۴ شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.

به عبارتی دیگر، ما باید با خداوند خود خوش باشیم.

وقتی با خدا خوش هستیم؛ دیدگاه او را پیدا خواهیم کرد و به همه چیز و همه کس در زندگی خود و این دنیا، همان گونه که او می‌‌نگرد خواهیم نگریست.

قدم پنجم: “ما باید خودمان را تمامأ به خداوند بسپاریم.” (آیهٔ پنجم(

۵ خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن. او تو را کمک خواهد کرد.

وقتی خودمان را کاملاً به خدا بسپاریم، به بیراهه نخواهیم رفت، بلکه در ارادهٔ مقدس خداوند خواهیم زیست و با او امنیت و آرامش خواهیم داشت.

آنگاه، برکات الهی دیگر او را نیز تجربه خواهیم نمود.

قدم ششم: “ما باید در حضور خداوند، صبورانه منتظر عملکرد او باشیم.” (آیهٔ هفتم(

۷ در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با حیله گری در زندگی موفّق می‌شوند، نباش.

عزیزان، ما باید صبر با خدا و همینطور، چگونگی حرکت و عمل با او را، با مطالعهٔ کلامش و شنیدن از روح القدس بیاموزیم و رعایت کنیم.

خدا همیشه در بهترین زمان‌ها به بهترین روشی عمل می‌‌نماید.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری