البته که امید است!

دوستان، پولس رسول در نامهٔ اول خود به کلسیای قرنتس، در فصل ۱۵، آیات ۱۴ و ۱۹، دو بیانیهٔ بسیار مهم را متذکر می‌‌شود.

در ۱قرنتیان ۱۵: ۱۴پولس رسول می‌‌فرماید:۱۴ و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما!

در ۱قرنتیان ۱۵: ۱۹وی می‌‌فرماید: ۱۹ اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم!

به طور کلی، پولس رسول تأکید بر امیدی جاویدان دارد که در قیامِ خداوند ما عیسی مسیح از مردگان، ما ایمانداران به وی داریم.

امیدی راستین، که از هم اکنون برای ما در این زمان و در همین جهان کنونی وجود دارد و مهیاست.

به عبارتی ساده و مختصر، “امید ما، در اطاعت از – و – اعلانِ پیام حیات بخش انجیل به جهانیان است!”

هر چه ما پیام انجیل را، که همان مژدهٔ بخشش گناهان انسان در ایمان به عیسی مسیح می‌‌باشد را به مردم بیشتری بشارت دهیم، انسان‌های بیشتری متوجّهٔ گناهکار بودن خود شده – به یگانه منجی بشریت، عیسی مسیح ایمان آورده، گناهانشان آمرزیده و حیات جاویدان از مسیح دریافت می‌‌کنند.

در مصاف با این بخشش گناهان، و دریافت حیات ابدی، زندگی فعلی این انسانها هم از تاریکی و گناه، به سوی نور و زیستن در پاکی در ارادهٔ خدا تغییر می‌‌کند.

در نتیجه، وقتی مردم، پیام انجیل را شنیده و زندگی‌های خود را با آموزه‌های آن مطابقت دهند، جامعه‌های ما هم به سوی پاکی و قدوسیت تغییر خواهند نمود.

عزیزان، این فرقی نمی کند که به کدام قسمت از این دنیا نگاه کنیم؛ تمامی دنیای امروزهٔ ما، بر این اساس پیش می‌‌رود که مردم، هیچ استانداردی را برای پاک زیستن و رعایت حقوق دیگران نمی پذیرند.

برای مردم جامعه‌های امروزی ما، هیچ معیار مطلقی برای احترام به دیگران، دوست داشتن آنها و اطاعت از خدا، قابل قبول نیست.

بسیاری از جوامع، رفتاری را پیش گرفته اند که گویی برای آنها، تشخیص صحیح از غلط و خوب از بد غیر ممکن شده.

عزیزان، بدون باور، احترام و اجرای ارزش‌های والا و برین الهی، که از طرف خداوند برای ما تعیین شده، هیچ امیدی برای ان جهان نیست!

اما حال به کلام خدا مراجعه می‌‌کنیم و در کنار واقعیت ملموسی که در بالا خدمت شما شرح دادم، یگانه امید واقعی را می‌‌شناسیم.

عزیزان، زندگی عیسی مسیح در – و توسط ایمانداران به خود در این جهان، تنها امید آن است!

نهایتاً، امید ما به یک دنیای باز سازی شده نیست.

بلکه، به عمل در آوردن نقشه‌های خداوند برای جامعه‌ای که در ایمان خود به عیسی مسیح باز خرید شده اند.

امید به آسمان و زمینی تازه که کلام خدا در مکاشفه ۲۱: ۱به آن اشاره دارد.

۱ آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم‌. زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت‌.

عزیزان، کلام خدا در انجیل ۱یوحنا ۲: ۱۷به ما یادآور است که:

۱۷ جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که ارادهً خدا را به جا آورد، تا به ابد زیست خواهد کرد‌.

کلام خدا در ۲پطرس ۳: ۷همچنین می‌‌فرماید:

۷ اما این آسمان‌ها و زمینی که اکنون می‌بینید به وسیلهً همان کلام خدا نگه داشته می‌شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود‌.

حال سوال اینجاست که، “در مورد زمان حال چی‌؟”

تا زمانی که خداوند عیسی مسیح به این جهان باز گردد، و گناهکاران را از ایمانداران به خود جدا سازد، وظیفه ما بر روی این زمین چیست؟

آیا ما باید مانند کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند نا امید بوده و در ترس از این که، تمامی جهان به گناه آلوده خواهد شد و در همین وضعیت خواهد ماند به سر بریم؟

پاسخ این است که، “به هیچ وجه!”

ما ایمانداران به عیسی مسیح تحت یک فرمان صریح و روشن از طرف او هر روزه زندگی می‌‌کنیم.

فرمان صریح و روشن خداوندمان عیسی مسیح به ما این است که: انجیل متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰

۱۸ آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است‌. ۱۹ پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته‌‌ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا اتقضای عالم با شما هستم‌‌.»

دوستان، فرمان دیگر عیسی مسیح به ما این است که: انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵

۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌. ۳۵ اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید‌‌.»

عزیزان، ما باید نور و نمک این جهان باشیم و هر روزه، انسانهای نا امیدِ در گناه و پریشان را به سوی تنها امید این جهان، عیسی مسیح هدایت کنیم.

۱۳ شما نمک جهان هستید ولی هر گاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه می‌تواند آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود‌. ۱۴ شما نور جهان هستید‌. نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد‌. ۱۵ هیچ کس چراغ روشن نمی‌کند که آن را زیر سرپوش بگذارد بلکه آن را بر چراغپایه قرار می‌دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد‌. ۱۶ نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند‌.

انجیل متی ۵: ۱۳ – ۱۶

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری