دوست من، گاهی اوقات، وقتی ما دعا‌ می‌‌کنیم و پاسخ خداوند، “حالا نه” می‌‌باشد، ما اینطور برداشت می‌‌کنیم که، پاسخ خداوند به ما، “نه” بوده.

شاید هم پاسخ خدا به ما “نه” بوده.

عزیزان، وقتی شما برای فرزندی سرکش و نا ایمان خود، همسر ناساز و بد اخلاق خود، محیط کاری بسیار دشوار و زجر آور، دوست و یا فامیلی که به هر طریقی سعی در آزارتان دارد، بیماری جسمی یا روحی که احتیاج به شفا دارد، نیاز مادی که باید هر چه زودتر بر طرف گردد دعا‌ می‌‌کنید و خداوند پاسخی به شما نمی دهد، عکس العمل شما چیست؟

دوست من، هیچ چیز مثل پاسخ “نه” خداوند به درخواست ما از او، موجب تقویتِ ایمان و اعتمادِ بیشتر ما به وی نمی گردد!

شما بی‌ صبرانه محتاج دریافت کمک و پاسخ خداوند هستید، ولی‌ او به شما می‌‌گوید، “نه”.

همهٔ ما دیر یا زود، با یک چنین موقعیتی روبرو خواهیم شد.

موقعیتی که ایمان ما به خدا – محبت او و وفاداریش را زیر سوال می‌‌برد.

دوست من، برای حفظ ایمان خود به خدای محبت و دچار افسردگی و اضطراب نشدن، اجازه بده تا در زمان صبر با خدا، خود او شما را آرامش دهد.

جواب خدا به درخواست شما از او، چه “نه” باشد و چه “حالا نه”، این فیض خداست که شما را آرامش و توان خواهد داد تا قدرت تحمل آن شرایط دشوار را داشته باشید.

مادامی که شما با خدا در صبر به سر می‌‌برید، اجازه بدهید تا خدای آرامش دهنده، قلب و فکر شما را از این واقعیت سیر سازد که، “پاسخ او به شما – قابل اعتماد‌ترین و بهترین برایتان خواهد بود!”

عزیزان، بهترین راه لذت بردن از زندگی در این دنیای بی‌ ثبات و غیر قابل اطمینان، زیستن در ایمان به ثبات خداوند و محبت و دانش او می‌‌باشد.

میکاه ۷ : ۷

۷ امّا چشم امید من به سوی خداوند است و با اعتماد کامل منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد. خدای من دعای مرا مستجاب خواهد کرد.

اشعیا فصل ۴۰

۳۱ امّا کسانی که برای کمک به خداوند توکّل می‌کنند، نیروی تازه می‌یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد، و از دویدن، خسته و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد.

مزامیر فصل ۱۳۰

۵ من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعده او اعتماد دارم.

مزامیر فصل ۳۳

۲۰ امید ما بر خداوند است و او پشت و پناه ما می‌باشد. ۲۱ او سبب شادی ماست و ما به نام مقدّس او توکّل داریم. ۲۲ خداوندا، ما به تو امیدواریم، محبّت بی پایان تو بر ما باد.

مزامیر فصل ۵

۳ خداوندا، سحرگاهان آواز زاری مرا می‌شنوی و هر صبح به درگاه تو دعا می‌کنم و انتظار می‌کشم.

مزامیر فصل ۲۷

۱۴ بر خداوند توکّل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری