انجیل اولیوحنا ۱: ۹

۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌.

دوستان، نبخشیدن قلبی دیگران، می‌‌تواند منبع مخرب بزرگی برای برخوردهای شدید و استرس در روابط شخصی شما با دیگران بگردد.

بنا بر این، در همین لحظه قلب خودتان را صادقانه بررسی کنید، تا دریابید، آیا شخص یا اشخاصی را در آن پنهان نموده اید که باید ببخشید.

دوست من، اجازه بدهید تا در شروع بررسی قلب خود، از شما چند سوال بپرسم.

آیا شما به این علت کلافه هستید که؛ “چرا خدا توسط زندگی شما عمل نمی کند و آرامش ندارید؟”

آیا در بارهٔ کسی به طور منفی با دیگران صحبت می‌‌کنید؟

آیا وسوسهٔ انتقام از کسی، قسمتی از افکار روزانهٔ شماست؟

وقتی می‌‌بینید و یا می‌‌شنوید که اتفاق خوبی برای کسی که به شما آزار رسانیده به وجود آمده، احساس شما چگونه است؟

آیا دائماً دیگران را به خاطر شرایط زندگی خودتان مقصر می‌‌دانید؟

آیا افسرده، عصبانی و تلخ خاطر هستید؟

آیا برای شما سپاسگزاری از خداوند بسیار دشوار شده؟

دوست عزیز، اگر پاسخ شما به هر کدام از این سوالات “بله” است، باید بدانید که، تلخی و رنجش از دیگران را در قلب خود پنهان دارید!

در همین لحظه اجازه بده تا خداوند قلب شما را بر رسی کند.

اگر شخص یا اشخاصی در قلب شما هستند که آنها را نبخشیده اید، از خداوند بخواهید تا به شما کمک کند تا آنها را ببخشید.

دوست من، خواهش می‌‌کنم به این نکته خوب توجه بفرما: “بدون کمک خداوند، ما به تنهأیی، قادر با بخشیدن قلبی کسانی که آزارمان داده اند نیستیم.”

با هم دعا‌ کنیم:

خداوندا، پدر آسمانی مهربانم.

به من کمک کن تا همه را مانند تو ببخشم و دوست بدارم.

همانگونه که تو مرا بخشیده‌ای و دوست می‌‌داری.

در نام عیسی مسیح از تو این درخواست را دارم، آمین.

آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری