اشعیا ۶۴ : ۱ – ۴

۱ ای‌ كاش‌ آسمانها را می‌شكافتی‌ و پایین‌ می‌آمدی‌! حضور تو كوهها را می‌جنبانید ۲ و آنها را مانند آبی‌ كه‌ بر روی‌ آتش‌ بجوش‌ می‌آید، می‌لرزانید. ای‌ كاش‌ می‌آمدی‌ و قدرت‌ خود را به‌ دشمنانت‌ نشان‌ می‌دادی‌ و حضور تو آنها را به‌ لرزه‌ می‌انداخت‌. ۳زمانی‌ تو این‌ كار را كردی‌؛ هنگامی‌ كه‌ انتظار آن‌ را نداشتیم‌

تو آمدی‌ و با حضور خود كوهها را لرزاندی‌. ۴ از آغاز جهان‌ تابحال‌، نه‌ كسی‌ دیده‌ و نه‌ كسی‌ شنیده‌ كه‌ خدای‌ دیگری‌ غیر از تو برای‌ پرستندگانش‌ چنین‌ كارهایی‌ بكند.

خداوند ما، خداوند عمل است.

وقتی‌ در کلام خدا می‌خوانیم که او در روز هفتم، بعد از خلقت همه چیز از کار دست کشید و استراحت

نمود(پیدایش ۲:۲)،به خاطر این نبود که خسته شده بود و احتیاج به تجدید قوای روحی‌ و جسمانی‌

داشت.

اگر چه خداوند بنا بر معشیت الهی خود از کار خلقت باز ایستاد ولی‌ او هرگز از کار کردن باز

نایستاد.

میبایستی این مهم را همواره بیاد داشته باشیم که اگر چه خدای ما خدایی است که تمام هستی‌ را در

کنترل خود دارد، او به خاطر محبت پدرانه‌اش در کمال فروتنی در زندگی‌ فرد فرد ما حضور دارد.

خداوند برای زندگی‌ هر کدام از ما ایمانداران به مسیح نقشه‌ای مقدس و عالی‌ دارد، او بسیار مایل است

تا ما نقشهٔ مقدس او را برای زندگیمان بشناسیم.

هر گاه ما فروتن شده و فروتنانه قدمی‌ در راه اجرای نقشهٔ خداوند در زندگیمان می‌‌پیماییم، آنگاه خداوند

نور بیشتری بر روی مسیر ما می‌‌تاباند تا طریق اجرای نقشهٔ مقدس او را برای زندگی‌ خود بهتر دیده

و درک کنیم!

در طیّ طریق زندگی‌ با خدا این گاهی‌ خواست اوست که از ما می‌خواهد تا برای مدتی‌ صبر کنیم، در

حالی‌ که ما نمی‌‌دانیم چرا.

ما خواستار پاسخی روشن، پیامی واضح در مورد امری از خداوند هستیم ولی‌ او به دعا‌های ما جواب

نمی‌‌دهد.

در یک چنین شرایط و مواقعی است که از خود می‌‌پرسیم :” چرا خداوند جواب دعای مرا نمیدهد؟”

وقتی‌ ما از خداوند جوابی‌ دریافت نمی‌‌کنیم اینبدینمعنا نیست که او در کار و فعالیت نیست.

خداوند همچنان در فعالیت است او همچنان شما را دوست دارد و برای شما و زندگی‌ شما در کار می‌‌باشد!

بیشتر کار‌های خداوند در ارتباط با خیریت و اجرای نقشه الهی او در زندگی‌ ما قابل دیدن نیستند!

خداوند دائماً در حال سازمان دادن به اوضاع و شرایط متفاوتی است که در زندگی‌ روزانه ما دخالت

دارند.

او برای کمک به ما در زیستن آن زندگی‌ مقدسی‌ که برایمان منظور داشته و اجرای مأموریت خاصی‌

که بر عهده ما نهاده، قلب‌های انسانی‌ ما را عوض می‌‌کند و شرایط را طوری بوجود می‌‌آورد که ما را

از خطر محافظت نموده و موجب پیروزی ما می‌‌گردند.

شاید خداوند در جواب دعای شما در موردی صبر می‌‌کند چرا که می‌داند شما برای قدم بعدی آماده

نشده اید .

او در حال محافظت از شماست.

خداوند از قلب و توانایی هر کدام از ما آگاه است.

زمان‌های صبر با خداوند ، زمانی‌ بسیار مناسب برای رشد در ایمان و اعتماد به او هستند.

زمان‌های صبر با خداوند زمانی‌ بسیار مناسب برای رشد شخصیت‌های روحانی ما می‌‌باشند.

خداوند گاهی‌ با صبرش به ما می‌‌آموزد که چگونه ما را برای مسئولیت‌های بعدی در راه زندگی‌ مقدس

و اجرای مأموریت مقدسی که به عهده ما گذشته شده آماده و مجهز می‌‌سازد.

خلاصه کلام

وقتی‌ ما فروتنانه در ایمان به خداوند با او صبر می‌‌کنیم، او با قدرت بی‌ مانند خداوندیش در انجام امور

از جانب ما فعالیت می‌‌کند!

او چیز‌هایی‌ عالی‌ برای ایمانداران به مسیح و کسانی که با او صبر می‌‌کنند در نظر دارد.

چیزهایی‌ بسیار عالی‌ که فوق تصور و خواست‌های انسانی‌ هر کدام از ما می‌‌باشند!

به خداوند اعتماد کامل داشته باشید.

با او در مواقعی که از شما می‌‌خواهد – در صبر به سر ببرید.

وقتی‌ او شما را آماده دید، آنگاه برکات آسمانی او، در زندگی‌ شما خواهند ریخت.

برکاتی فوق تصورتان، توقع‌هایتان و در خواست هایتان.

او پدری است که از نیازهای فرزندانش به خوبی‌ آگاه است.

به خداوند اجازه بده تا شما را برای قدم بعدی زندگی‌ روحانی تان آماده سازد.آمین.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان