اشعیا ۲۶: ۳

۳ ای خداوند، صلح و آرامش کامل به آنهایی که در اندیشه‌های خود راسخ‌اند و به تو توکّل دارند، عطا فرما.آمین!

انجیل یوحنا ۱۴: ۲۷

۲۷ «آرامش برای شما به جا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم‌. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد‌. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید‌. آمین!

دوست گرامی من، کشمکش، عدم توافق و ناسازگاری با دیگران، قسمتی از زندگی همهٔ ما هستند.

اما مشکل مشترک همهٔ انسان‌ها در این است که، “به درستی نمی دانند چطور با کشمکش ها، عدم توافق‌ها و نا سازگاری دیگران، برخوردی صحیح داشته باشند.”

یکی از دلایل اصلی مشکل مشترک انسانها – مربوط به این واقعیت است که، “بیشتر مردم منبع آرامش واقعی در این هستی را نمی شناسند.”

در نتیجه، ما جامعه هایی داریم که بیشتر افراد آن برای بدست آوردن آرامش به دارو متوسل و وابسته هستند.

عدّه‌ای هم به عادات و رفتار‌های عجیب و قریب پناه برده و آرامش درون خود را در آن‌ مرامها جستجو می‌‌کنند.

یکی از دلایل دیگری که چرا بیشتر مردم جامعه‌های امروزی ما، برای آرامش داشتن به دارو و عادات و رفتار‌های عجیب و قریب متوسل می‌‌شوند این است که، “آنها آرامش را در یک زندگی عاری از هر گونه استرس، کشمکش و ناسازگاری با دیگران می‌‌پندارند.”

این عزیزان، به اشتباه در این خیال بسر می‌‌برند که، استفاده از دارو به گونه ای به آنها کمک می‌‌کند تا با زندگی خود برخوردی متفاوت داشته باشند و یا این که دارو – مشکلات و چالش‌های آنها را به نوعی از میان بردارد.

در حالی که، “تعریف و منظور کلام خدا”، از “آرامش”، بسیار فراتر از تنها نداشتن برخورد با دیگران و یا نداشتن گاهی استرس و حتی بیقراری می‌‌باشد!

همان گونه که عرض شد، “هیچکدام از ما”، یک زندگی کاملاً بدون استرس و بیقراری و بدون هیچ ناسازگاری از طرف دیگران را هرگز نخواهیم داشت.

عزیزان، عیسی مسیح برای معرفی “آرامش”، کلمهٔ یونانی، “آیرینی” – eireneرا بکار برد که به معنی، “به هم بستن” است.

اگر از دیدگاه کلام خدا به طور صحیح مفهوم لغت “آیرینی ” eirene را که “آرامش واقعی، پایدار و کامل” می‌‌باشد بشناسیم، این کلمه در بر دارندهٔ معنای “کاملیت درونی” است که پایداری، ثبات و استواری را به زندگی شخص می‌‌دهد، صرف نظر از این که، وی در چه شرایطی باشد.

عزیزان، “آیرینی ” eireneیا همان آرامشی که عیسی مسیح منظور داشت، آرامشی دنیوی نیست که امروز هست و فردا نیست.

آرمشی که عیسی مسیح قول آن را به ایمانداران به خود می‌‌دهد، آرامشی است استوار که هیچ چیز در این دنیا نمی تواند آن را از شخص دور کند.

انجیل یوحنا ۱۴: ۲۷

۲۷ «آرامش برای شما به جا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم‌. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد‌. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید‌. آمین!

البته کلید برخورداری از این آرامشِ استوار و غیر قابل شکست؛ “فقط در رابطه‌ای شخصی با خود عیسی مسیح حاصل می‌‌گردد” که سلطان آرامش است!

بنا بر این، اگر شما نیازمند و خواهان آرامشی که عیسی مسیح قول آن را داده، باید با او در ارتباتی صمیمانه، صادقانه و منظم باشید.

دوستان، آرامش عیسی مسیح مجانی است!

آن هدیه‌ای است که وی در فیض و محبت بی‌ مانندش، به تمامی فرزندان خود می‌‌بخشد.

ولی باز هم بر این مهم تأکید دارم که، “زمانی این آرامش دست یافتنی و قابل استفاده است که ما با مسیح رابطه‌ای شخصی، صمیمی و منظم داشته باشیم!”

دوست من، فراموش نکن که اگر توجه کامل شما در زندگی، بر روی یگانه فرزند خداوند، عیسی مسیح باشد، او حتماً آرامش کامل خود را به شما عطا خواهد فرمود.

اشعیا ۲۶: ۳

۳ ای خداوند، صلح و آرامش کامل به آنهایی که در اندیشه‌های خود راسخ‌اند و به تو توکّل دارند، عطا فرما.آمین!

این بدین معنا نیست که کشمکش، ناسازگاری، چالش و مشکلات هرگز در طول زندگی شما بوجود نخواهند آمد، بلکه بدین معناست که، صرف نظر از این که چه شرایطی را در مسیر زندگی تجربه می‌‌کنید، آرامش پایدار مسیح در شما باقی خواهد ماند.

به جاست که از عیسی مسیح قدردان بوده و به او بگویم، عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که آرامش خودت را به من هدیه نموده ای.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری