دوست عزیز من، زمان هایی در زندگی شما خواهند بود که خود را ضعیف احساس خواهید نمود.

زمانهأیی در زندگی شما خواهند بود که خود را کاملاً نا توان و درمانده برای روبرویی با آینده خود و غلبه بر مشکلاتِ آن می‌‌یابید.

در چنین زمانهأیی باید بسیار مراقب افکار خود باشید.

به‌ شکست فکر نکنید و وسوسهٔ نا امید شدن را نیز از خود دور سازید!

چرا؟

زیرا که با هر فکر منفی در جهتِ خود کم بینی و پذیرش شکست در مقابل چالش‌های زندگی، شما زندگی خود را فرو پاشیده و ایمان خود را نیز نابود می‌‌کنید.

شما درمواجهه با لحظاتِ دشوار زندگی خود حق انتخاب دارید.

شما می‌‌توانید انتخاب کنید تا این زمان دشوار “شما را بسازد یا – نابود کند.”

شما ممکن است که “احساس ضعف و ناتوانی داشته باشید” ولی‌ حقیقت این است که قادرید تا خود را بنا کنید.”

اما چگونه؟

عیسی مسیح در انجیل متی ۷: ۲۴ – ۲۵می‌‌فرماید: ۲۴ پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود‌. ۲۵ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود‌.آمین.

دوست گرامی من، شما مبدل به انسانی مقاوم، پر حکمت و سازنده خواهید شد، اگر زندگی خود را برپایه کلام خدا بنا نموده باشید و از آن اطاعت کنید!

دوست من، چالش و مشکلات به زندگی شما حتماً وارد خواهند شد!

اما این مهم نیست که شدت و تعداد مشکلات و چالش‌ها حمله آورده به شما چقدر هستند.

داشتن رابطه‌ای عمیق با عیسی مسیح، پاسخگو به تمامی طوفان‌های زندگی شما خواهد بود!

به عوض این که مغز خود را جایگاه افکار منفی و قبول شکست گردانید، توجه و افکار خود را کاملاً بر قواعد و قول‌های خداوند در کلامش متمرکز سازید.

چرا؟

زیرا که انجام این مهم، به شما یاد آور می‌‌گردد که زندگیتان تصادفی نیست.

مطالعهٔ کلام خدا به شما یاد آور می‌‌گردد که اطمینان از غلبه بر چالش‌های روزانهٔ زندگیتان، بستگی به میزان توان و حکمت شما ندارد، بلکه به توان و حکمتِ خداوند.

خداوندِ قادر مطلقی که هر لحظهٔ زندگی شما را خود بوجود آورده، آنها را شکل و جهت داده و بر آن تسلط کامل دارد.

بنا بر این، اگر امروز به هر دلیل خود را ناتوان و شکست خورده در زندگی می‌‌دانی، خود را بنا کن.

چگونه؟

با مطالعهٔ کلام خدا و تعمق در آن‌!

بدین وسیله، خداوند نه تنها شما را امید بخشیده و کمک خواهد نمود تا بر هر مشکل و چالشی غلبه نمأیید، بلکه او در حکمت الهی خود از این زمان‌های بسیار دشوار استفاده می‌‌کند تا شما را به انسانی قوی تر و با حکمت تر مبدل گرداند.

با هم دعا‌ کنیم.

پدر آسمانی، من در این لحظه خود را ضعیف و ناتوان می‌‌دانم.

اما سپاسگزارم که تو آینده و قوتِ من هستی.

امروز مرا با کلامت بنا کن تا همواره برای جلال نام تو زندگی کنم.

آمین.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری