امثال ۱۲: ۲

۲ خداوند از اشخاص نیک خشنود است، اما کسانی را که نقشه‌های پلید می‌کشند محکوم می‌کند.آمین!

دوست عزیز من، شاید شما امروز که از خواب بیدار شدید، باز هم در فکر کسی بوده اید که از او انتظاراتی داشته و دارید که بر آورده نشده اند.

از کسی انتظار الطفات داشته اید ولی به هر دلیل، آن را دریافت نکرده اید.

شاید کسی یا کسانی در فکر شما بوده و هستند که، از آنها توقعِ نظر موافق و کلماتی تشویق آمیز داشته اید.

شاید شما مدتی طولانی است که در اشتیاق شنیدن، دیدن و یا احساس الطفات از دیگران و دریافت ننمودن آن، هر روز خود را در تخی خاطر به سر می‌‌برید.

دوست من، موسی کسی که مسئولیت هراس انگیز هدایت قوم اسرائیل از مصر به سرزمین وعده، یعنی همان کنعان را بر عهده داشت، این نیاز را به شدت در خود احساس می‌‌نمود.

موسی، در نا امیدی و درماندگی شدید خود، نیاز شدید به لطف و محبت فرعون مصر داشت.

موسی، توقع داشت تا فرعون مصر، اجازهٔ بدهد قوم اسرائیل، که به مدت چهار صد سال در سر زمین او در اسارت بسر برده بودند، کشورش را ترک نموده و به سرزمینی که خداوند برای قوم اسرائیل منظور داشت بروند.

اما به جای نرم کردن قلب فرعون به سوی موسی، خداوند بر خلاف آن عمل نمود.

خداوند فرمود؛ خروج ۷: ۳

۳ ولی بدان که من قلب فرعون را سخت می‌سازم، ………….

سوال اینجاست که چرا؟

پاسخ به این سوال این است که؛ “زیرا خداوند می‌‌خواست به قوم اسرائیل در آن زمان، و به من و شما در زمان حال درسی بیاموزد!”

درس خداوند این است که؛ “قوم اسرائیل و من و شما، هرگز نباید برای رفع احتیاجات خود یا غلبه بر چالش‌های زندگیمان، به خودمان – یا هیچ انسانی دیگر – تکیه و توکل داشته باشیم!”

چرا که انسانها، همگی در حکمت و قدرت محدود هستند!

عزیزان، همانگونه که موسی از این عمل خداوند درس بزرگی آموخت، من و شما هم امروزه می‌‌توانیم از ثمرات آن درس بهره ببریم.

در اینجا یکبار دیگر به آن تشویق، محبت یا لطفی که انتظار و توقعِ دریافتش را از دیگران دارید بیندیشید.

حال یا خدا قلب آن شخص را برای ابراز محبت و الطفات به شما نرم سازد یا سخت، این مهم را به یاد داشته باش که؛ “شما تنها به محبت و الطفات پدر آسمانی خود نیازمندید و نه هیچ انسانی دیگر!”

و خداوند، پدر آسمانی هم – محبت و الطفاتِ بی‌ نهایت خود را هرگز از شما دریغ نمی دارد.

او همیشه بهترین‌های خود را به فرزندان خانوادهٔ الهی خود، یعنی، ایمانداران به عیسی مسیح عطا می‌‌فرماید.

بله دوست من، به عوض در حسرتِ شنیدن تشویق و یا دیدن لطفی از انسانِ محدود باشی و روزهای خود را در تلخی و انتظار بسر بری، از علم به این حقیقتِ محض شاد و قوی باش که، “به عنوان فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی خداوند در ایمانتان به عیسی مسیح، شما از حمایت، تشویق، محبت، لطف و فیض کامل او برخوردار شده اید!”

حمایت، تشویق محبت، لطف و فیضی که شما را در سراسر زندگیتان، در هر موقعیتی که در ارادهٔ الهی او باشد، حتماً پیروز می‌‌گرداند.

بله، دلگرم و شاد باش چرا که تنها کسی که نظر او در مورد شما و زندگیتان ارزش دارد، فقط خداست!

زندگی، و نیّت‌های شما در هر عملی که انجام می‌‌دهید – فقط باید از نظر خدا – مورد پذیرش قرار گیرد نه هیچ انسان دیگری!

با هم دعا‌ کنیم؛

پدر آسمانی من، از تو سپاسگزارم زیرا که عیسی مسیح نجات دهندهٔ من است و من همیشه مورد لطف و محبت و فیض تو قرار گرفته ام.

سپاسگزارم که همیشه، هر چه را که برای زیستن در ارادهٔ الهی تو بدان نیاز دارم برایم مهیا فرموده ای.آمین!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری