انجیل یوحنا ۸: ۳۲

۳۲ . حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.» آمین!

دوست عزیز من، ایمانداران به عیسی مسیح، اغلب در بارهٔ محتویاتِ اساس ایمانشان مورد سوال قرار می‌‌گیرند.

مورد سوال قرار گرفتن اساس باور‌های ما ایمانداران به عیسی مسیح، از همان روز‌های اول، که مسیح خود بر روی این کرهٔ خاکی گام بر می‌‌داشت آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.

به همین جهت، کلام خدا در۱پطرس ۳: ۱۵بدین گونه ما را تشویق می‌‌فرماید.

۱۵ بلکه با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسیح بسپارید؛ و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد، حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دهید. آمین!

با این وجود شاید برای شما در اینجا سوالی بوجود آید.

و سوال این است که، “اگر من پاسخ به سوالی در مورد مسیحیت را نمی دانم، چه باید بکنم؟”

قبل از این که به این سوال پاسخ دهم، شایسته است تا شما سوالی دیگر را پاسخ دهید.

آن سوال این است که، “آیا باید اجازه بدهید تا ترس کاذب از این که شاید من قادر به پاسخ دادن جواب کسی نباشم شما را از بشارت انجیل باز دارد؟”

دوست عزیز من، پاسخ صحیح و عادلانه به این سوال “نه و هرگز” می‌‌باشد.

ما نباید به هیچ وجه به خودمان اجازه بدهیم تا ترس کاذب از این که – مبادا من قادر با پاسخ گویی به سؤالات دیگران در مورد مسیحیت نباشم، ما را از معرفی عیسی مسیح به جهانیان مانع شود!

بله- ما نباید اجازه بدهیم تا این فکر که؛ “من پاسخ تمامی سوالات را نمی دانم از نور و نمک بودنمان برای جلال نام خداوند عیسی مسیح در جامعه‌هایمان جلوگیری کند.”

دوست من، شما در هر زمان – در هر مکان و توسط هر کسی که در مورد ایمان خود به مسیحیت مورد سوال قرار گرفتید؛ “باید از کلام خدا کمک بگیرید!”

شما در پاسخگویی به هیچ سوالی در نخواهید ماند – اگر اجازه بدهید تا کلام خدا پاسخگو باشد!

برای نمونه، ما می‌‌توانیم با بیانِ کلام خدا در انجیل یوحنا ۱۴: ۶به هر کسی بگوییم که، “ما به عیسی مسیح ایمان داریم، زیرا که مسیح، حقیقت است!”

۶ عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من. آمین!

همچنین ما می‌‌توانیم به هر کسی بگوییم که ما به عیسی مسیح ایمان داریم، زیرا که کلام خدا در مکاشفه ۳: ۷می‌‌فرماید: ۷ «این پیغام را برای رهبر کلیسای فیلادلفیه بنویس: «این پیغام از سوی کسی است که پاک و صادق است و کلید داود را دارد. دری را که او بگشاید، کسی نمی‌تواند ببندد؛ و دری را که او ببندد، کسی نمی‌تواند بگشاید.

بنا بر این، معرفی مستند و کاملاً قابل اطمینان این که عیسی مسیح کیست – معرفی یگانه حقیقتِ محض در این هستی می‌‌باشد.

عزیزان، ما هرگز اشتباه نمی کنیم اگر با فرمایشات عیسی مسیح، در مورد ماهیت و شخصیّتِ واقعی خود توافق داشته باشیم!

عزیزان، عیسی مسیح، همچنین “کلام خدا را حقیقت نامید.”

عیسی مسیح به خوبی می‌‌دانست که کلام خدا – به حقیقت در مورد او می‌‌فرماید:

۱۶۰ تمام احکام تو برحق و داوریهای تو همیشه عادلانه است. آمین! مزمور ۱۱۹: ۱۶۰

عیسی مسیح همچنین در مورد حقیقت کلام خدا در دعای خود در انجیل یوحنا ۱۷: ۱۷فرمود:

۱۷ کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند.آمین!

در نتیجه، خداوند ما عیسی مسیح هم خود را حقیقت خواند و هم کلام خدا را.

دوست من، عیسی مسیح تجسم حقیقت ابدی خداوند بود!

بنا بر این؛ “اگر شما مشتاق شناخت حقیقت هستید” یا “مشتاق معرفی حقیقت به دیگران”، نقل قول از جانب عیسی مسیح و کلام خدا مطمئن ‌ترین نقطهٔ شروع می‌‌باشند.

لطفاً این مهم را فراموش نکنید که؛ “اگر حقیقتی را که ما می‌‌شناسیم و به آن ایمان داریم – اگر حقیقتی را که ما سعی به معرفی آن به دیگران داریم، نقل قول از عیسی مسیح در کلام زندهٔ خدا نیست، آن حقیقت نیست.”

آیا شما حقیقت را شناخته اید؟

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری