مزمور ۲۳: ۱ – ۶

دوست عزیز من، مزمور ۲۳، یکی از معروفترین عبارات مندرج در کلام خداست که، شاید بیشتر از هر قسمتِ دیگری از آن نقل قول شده.

در طول هزاران سال گذشته، آیات یک تا شش در مزمور ۲۳، در سنگر‌های جنگ – در بیمارستانها – در مراسم به خاکسپاری، و مراسم و مکانهای بی‌ شماری دیگر، توسط میلیونها نفر نقل قول شده.

در این مزمور بسیار معروف، ما یاد می‌‌گیریم که خداوندِ – قادر مطلق – دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر، در ملاطفت و مهر پدرانهٔ خود، از کسانی که متعلق به وی هستند مراقبت می‌‌نماید.

عزیزان، در زمانی که کلام خدا در مزامیر به رشتهٔ تحریر در می‌‌آمدند، مراقبت و پرورش گوسفند، یکی از پست‌ترین و دشوار‌ترین مشاغلِ هر جامعه محسوب می‌‌گردید.

یکی از وظایف شبان این بود که، وی می‌‌بایستی برای مراقبت از گله‌ای که به وی سپرده شده بود، در محیط باز، و در هر شرایط آب و هوأیی، در کنار گله بسر برد و شب را سپری نماید.

شبانی، شغلی بسیار کثیف و اغلب خطرناک بود.

با این وجود، مثال شبان و گله، تصویر بسیار روشنی از چگونگی و میزان محبتِ خداوند برای ایمانداران به خود، فرزند خواندگان خانوادهٔ الهیش را به ما نشان می‌‌دهد.

عیسی مسیح خود فرمود: ۱۴ من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند‌. آمین!

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۴

دوست من، اگر من و شما به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان داریم، می‌‌توانیم از محبت بی‌ قید و شرط وی برای خود نیز اطمینان کامل داشته باشیم!

***************************************************************************

عزیزان، در این مطالعه، به شناختِ عیسی مسیح، به عنوان “شبان نیکوی خود” می‌‌پردازم.

۱ – عیسی مسیح شبان شخصی ماست!

دوستان، حضرت داود در آیات یک تا شش در مزمور بیست و سه‌ می‌‌نویسد: ۱ خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ۲ در مرتعهای سبز مرا می‌خواباند، بسوی آبهای آرام هدایتم می‌کند ۳ و جان مرا تازه می‌سازد. او بخاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. ۴ حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد. ۵ در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی. ۶ اطمینان دارم که در طول عمر خود، نیکویی و رحمت تو، ای خداوند، همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد.آمین!مزمور ۲۳: ۱ – ۶

هر فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی خداوند، یعنی هر کس که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان دارد، می‌‌تواند از رابطه‌ای شخصی با خالق این جهان برخوردار باشد!

بله عزیزان، رابطه‌ای شخصی با خالق این جهان، تنها توسط یگانه فرزند خداوند – عیسی مسیح امکان پذیر است.

بسیاری می‌‌گویند، “من به خدا ایمان دارم ولی به عیسی مسیح ایمان ندارم.”

اما عیسی مسیح فرمود:۳۰ من و پدر یک هستیم‌‌.» آمین!

انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰

عیسی مسیح همچنین فرمود:۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بوده‌‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است‌. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟ آمین!

انجیل یوحنا ۱۴: ۹

۲ – عیسی مسیح، شبانی تهیه کننده برای ایمانداران به خود می‌‌باشد!

عزیزان، در آیهٔ اول در مزمور ۲۳خواندیم که: ۱ خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.آمین!

شاید شما در طول زندگی خود، خواهان چیز‌های بسیاری بوده‌اید ولی‌ بدانها دست نیافته اید.

از این رو شاید، درک و باور این آیه، کمی برایتان دشوار می‌‌باشد.

ولی باید یک حقیقت را در نظر داشته باشیم.

این حقیقت که، “یک شبان نیکو – همیشه به گوسفند خود هر چه را که برای او بهترین است به وی می‌‌دهد.”

خداوند، پدر مهربان، پر حکمت و سخاوتمندِ ما ایمانداران به او – فقط آن چیز هایی را به ما عطا خواهد فرمود که نیاز واقعی ما هستند.

فیلیپیان ۴: ۱۹ ۱۹ و خدای من همۀ احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد‌. آمین!

لطفاً دقت داشته باشید که؛ “گاهی نیاز واقعی ما، خیریت و برکت نهأیی ما در این است که، خداوند خواستهٔ ما را در آن زمان و به صورتی که از وی خواسته ایم به ما ندهد.”

درست مانند والدین زمینی با حکمت و مهربانی که گاهی – هر چه فرزندشان از آنها درخواست کند به وی نمی دهند.

خداوندِ دانای مطلق ما، به خوبی می‌‌داند که من و شما، همیشه نمی دانیم که چه چیزی برایمان بهترین است.

من در گذشته این تجربه را داشته‌ام که؛ در تعجب و حتی کمی حق به جانبی از خداوند پرسیده‌ام که، “خداوند – چرا این خواستهٔ مرا پاسخ نمی دهی؟”

و پس از گذشت زمانی، خداوند شرایط را به گونه‌ای برای خیریت من و جلال نام خودش پیش برده که من از او تشکر کرده‌ام که پاسخ آن خواستهٔ مرا به من نداده بود.”

خداوند، گذشته حال و آینده را می‌‌داند و کنترل کامل آن را در اختیار دارد.

اما ما – تا حد بسیار محدودی گذشته را به یاد می‌‌آوریم و از آینده هم اطلاعی نداریم.

کلام خدا در مزمور ۳۴: ۹بسیار به جا می‌‌فرماید: ۹ ای مقدّسانِ خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست.آمین!

حال سوال اینجاست که، “ما از کجا بدانیم که ترس از خدا را همواره در خود داریم یا نه؟”

دوستان دقت بفرمأیید، اشخاصی که خداوند را به راستی و از صمیم قلب دوست دارند، توسط تسلیم کامل زندگیشان به وی، این دوست داشتن، احترام و ترس از خداوند را می‌‌شود در تمامی مراحل زندگیشان مشاهده نمود.

زندگی یک انسان خدا دوست و خدا ترس می‌‌درخشد و خدا هم نیاز‌های او را مطابق با ارادهٔ الهیش بر آورده می‌‌سازد.

بله، وقتی ما به خدا اعتماد کامل داشته و خواسته‌هایمان از او با ارادهٔ الهی او هماهنگ – او حتماً خواستهٔ ما را بر آورده خواهد فرمود.

**************************************************************************

۳ – عیسی مسیح، شبان عفو کنندهٔ ماست!

در آیهٔ سوم مزمور ۲۳خواندیم که،۳ و جان مرا تازه می‌سازد. او بخاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. آمین!

دوست من، این یک واقعیت است که متاسفانه، حتی ایمانداران به عیسی مسیح نیز در مقاطعی ولو کوتاه مدت، در جهت ارادهٔ خدا زندگی نمی کنند.

کلام خدا در اشعیا ۵۳: ۶این سرگشتگی انسان را بدین صورت بیان فرموده.

۶ همه ما مثل گوسفندان گمشده بودیم و هریک از ما به راه خود می‌رفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد، و او به جای ما متحمّل آن مجازات شد.آمین!

آری، گاهی ما بنا به هر دلیل، “برای مدتی کوتاه” – از خواست و ارادهٔ عالی و مقدس خداوند برای زندگیمان، منحرف می‌‌گردیم.

گاهی هم، “برای مدتی طولانی” از خواست و ارادهٔ عالی و مقدس خداوند برای زندگیمان منحرف می‌‌گردیم.

به هر حال، چه کوتاه مدت و چه دراز مدت – در سماجت و خود خواهی از خداوند دور بودن – نتایج و پی آمد هایی را دارد که ما باید آن را متقبل گردیم.

اشخاصی که در دام گناه افتاده اند، اغلب احساس تقصیر، تهی بودن و تنهأیی شدید دارند.

این بدین خاطر است که، هیچ کس و هیچ چیز دیگری در این هستی، نمی تواند رضایت و سیریِ بر خورداری از یک رابطهٔ صمیمی و شخصی با عیسی مسیح را معاوضه کند.

خداوند مهربان و شبان نیکوی ما – عیسی مسیح – با علم کامل از این نیازمان، رضامندانه رابطهٔ ما را با خود بر قرار می‌‌سازد، هر گاه، گناهانمان را به او اعتراف نموده و از وی درخواست بخشش نمأییم.

آنگاه، این رابطهٔ تازهٔ صمیمی و شخصی با مسیح، تمامی وجود ما را از آرامش و شادی پایدار مملو می‌‌سازد.

آرامش و شادی‌ای که در هیچ کجای دیگر این جهان بدست آوردنی نمی باشد.

داود از این آرامش و شادی برخوردار شده بود، چرا که در آیهٔ پنجم در مزمور ۲۳می‌‌نویسد: . ۵ در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی.

عزیزان، شاید در اینجا برای شما این سوال بوجود آید که، “چرا ایمانداران به خدا – گاهی از او دور می‌‌شوند؟”

یکی از دلایل اصلی خارج شدنِ ایمانداران به خداوند از ارادهٔ الهی او این است که، “آنها شروع به گوش سپردن به صداهأیی غیر از صدای خداوند می‌‌کنند.”

این عزیزان، فریب دروغ‌های شیطان را خورده و دیدگاهی انسانی نسبت به دنیا، زندگی خودشان و دیگران پیدا می‌‌کنند.

به همین دلیل، این بسیار حیاتی است تا ایمانداران به عیسی مسیح، صدای شبان نیکوی خودشان را از دیگر صداها‌ی موجود در اطرافشان تشخیص و تمیز دهند.

دوست گرامی من، اگر شما قادر به تشخیص صدای شبانِ نیکوی خود، عیسی مسیح نیستید،

اگر از راهنمأیی‌های پدرانهٔ او، برای برخورداری از آرامش و غلبه بر چالش‌های زندگی بهره‌مند نیستید،

اگر از خواست او برای زندگیتان آگاه نیستید، پیشنهاد می‌‌کنم تا اناجیل و نامه‌های پولس رسول در کلام خدا را مطالعه بفرمأیید.

بدین وسیله، شما از این که شبان نیکویتان – عیسی مسیح کیست – برای شما چه کرده و در زمان حال مشغول انجام چه کاری برای شما می‌‌باشد، آشنا می‌‌شوید.

وقتی با کلام خدا، که همان گفته‌های شبان نیکو عیسی مسیح هستند به خوبی آشنا شدید، به بهترین وجه، با صدای او آشنا می‌‌شوید.

پس از آن، هر گاه صدأیی دیگر به گوشتان رسید، می‌‌توانید از خود سوال کنید؛ آیا گفته‌های این صدا با صدای شبان نیکوی من مطابقت دارند؟

آیا این صدا با کلام خدا موافق هست یا که آن را نقض می‌‌کند؟

عیسی مسیح، شبان نیکوی شما، هرگز به شما نمی گوید کاری را انجام دهید که مخالف کلام خدا باشد!

***************************************************************************

۴ -عیسی مسیح، شبانِ محافظ ماست!

در مزمور ۲۳: ۴خواندیم که: . ۴ حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد. آمین!

دوست من، هر ایماندار به عیسی مسیح، حتماً از دره هایی عبور خواهد نمود!

این دره ممکن است به صورت غم و اندوه – دل‌ شکستگی – شک به محبتِ خدا یا نمونه‌های بسیاری دیگر باشند.

اما به عنوان ایمانداران به شبان نیکو عیسی مسیح، این اطمینان خاطر را داریم که، مهم نیست از چه دره‌ای عبور کنیم، “ما مجبور نیستیم از آن دره بترسیم!”

در عبور از دره‌های زندگی، گاهی شیطان به دروغ در گوش ما نجوا می‌‌کند که، “اگر خدا براستی تو را دوست می‌‌داشت و مراقب تو بود، حال در یک چنین موقعیتی نبودی.”

اما ما ایمانداران به عیسی مسیح، از این حقیقت اطمینان داریم که خداوند با ماست و هرگز ما را تنها رها نمی کند، حتی در هنگام عبور از دره‌های زندگی .عبرانیان ۳: ۵

۵ نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد‌‌.» آمین!

اگر ما دست در دست خداوند با او از درهٔ زندگی خود عبور کنیم، خداوند آن شرایطِ دردناک ما را برای خیریت ما و جلال نام خود به کار خواهد برد .رومیان ۸: ۲۸

۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده‌اند با هم در کارند، آمین!

***************************************************************************

۵ – عیسی مسیح، شبانی آماده کننده برای ماست!

در آیات ۵ و ۶ در مزمور ۲۳ خواندیم که: ۵ در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی. ۶ اطمینان دارم که در طول عمر خود، نیکویی و رحمت تو، ای خداوند، همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد.آمین!

این آیات اشاره دارند به رسوم خوش آمد گویی مردمِ زمان داود.

وقتی میهمانی وارد منزلی می‌‌شد، خادم آن منزل پاهای آن شخص وارد شده را می‌‌شست و کمی روغن بر روی سر او می‌‌ریخت.

کلام خدا در قسمتِ عهد جدید، در انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳این مهم را بدین صورت برای ما روشن‌تر می‌‌سازد.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳می‌‌فرماید:۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌.آمین!

شبان نیکوی ما، عیسی مسیح، در حال آماده سازی مکانی در بهشت برای کسانی است که هدیهٔ بخشش او را دریافت نموده و به او به عنوان یگانه منجی خود ایمان دارند .یوحنا ۳: ۳

۳ عیسی پاسخ داد: «یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند‌‌.» آمین!

بنابر این، کسانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهٔ خود ایمان دارند، این اطمینان را دارند که مرگ انتها نیست بلکه آغاز است.

***************************************************************************

نتیجه:

دوست گرامی من، هیچ چیزی قابل مقایسه با قول هایی که ایمانداران به عیسی مسیح دارند نیست.

ما شبان نیکویی داریم که مشتاقِ داشتن رابطه‌ای شخصی و صمیمی با ماست.

او قول داده و قادر است تا تمامی نیاز‌های ما را، برای قادر به زیستن در ارادهٔ مقدّس او بودن به ما عطا فرماید.

شبان نیکوی ما، زمانی که ما از ارادهٔ عالی و مقدسش برای زندگیمان خارج می‌‌شویم، ما را می‌‌بخشد، “اگر” – گناهان خود را به او اعتراف نموده و از وی درخواست بخشش کنیم.

شبان نیکوی ما، از ما مراقبت می‌‌کند و در زمان‌های دشوار زندگی، به ما آرامش می‌‌بخشد.

هر ایماندار به این شبان نیکو، می‌‌تواند مسرور بوده و شادمانی نماید، چرا که وی روزی با این شبانِ نیکو در بهشت در جایی که برایش در حال آماده سازی مکانی می‌‌باشد ملاقات خواهد نمود.

دوست گرامی من، اگر تاکنون از خداوند درخواست نکرده اید تا گناهان شما را ببخشد و به عیسی مسیح به عنوأن یگانه منجی خود ایمان نیاورده اید، من دعا‌ می‌‌کنم که شما این دو عمل حیاتی را جدی گرفته و در همین لحظه انجام دهید.

این که شما ابدیت را در کجا بسر خواهید برد، بستگی به تصمیمی دارد که در این لحظه اتخاذ می‌‌کنید.

اگر گناهان خود را به خداوند اعتراف نموده – از او درخواست بخشش کرده و به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان آورید، تنها در این صورت است که، شما می‌‌توانید در آرامش باطن و اطمینان از آمرزش خود بگویید؛ “خداوند شبان من است – محتاج به هیچ چیز نخواهم بود!”

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری