مراثی ارمیا ۳: ۲۴ – ۲۶

۲۴ به‌ خود می‌گویم‌: من‌ فقط‌ خداوند را دارم‌، پس‌ به‌ او امید خواهم‌ بست‌ ۲ خداوند برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ او توكل‌ دارند و او را می‌طلبند نیكوست‌. ۲۶ پس‌ خوبست‌ كه‌ چشم‌ امیدمان‌ به‌ او باشد و با صبر منتظر باشیم‌ تا خداوند ما را نجات‌ دهد.

بسیاری از ایمانداران به مسیح در به انضباط در آوردن خواسته‌های خود در کشمکش دائم به سر می‌‌برند.برای آنها مشکل است تا برای رسیدن به چیزی و هدفی‌، خواست خداوند را جویا شده و آن را پیروی

کنند.

بسیاری بدون مشورت با خداوند پیوسته در تلاش برای رسیدن به آن اهدافی را دارند که خواست و

ذهن انسانی‌‌شان بدان‌ها تمایل دارند.

چیزهای بسیاری در این دنیا تمام اشتیاق و توجه ما را به خود جلب نموده اند و ما در بی‌قراری برای

رسیدن به آنها روزانه به سر می‌بریم.

متاسفانه در راه رسیدن به آنچه که ما می‌‌خواهیم این دنیا و سیستم آن هم که در بیشتر موارد برخلاف

خواست و سیستم الهی برقرار شده ما را کمک می کنند.

برای کمک به رسیدن خواست‌های انسانی‌ ماست که کارت‌های اعتباری و وام‌های بانکی‌ به راحتی‌ در

اختیار ما قرار داده شده اند.

کارت‌های اعتباری و وام‌های بانکی‌ به ما می‌گویند: برو همین امروز هر چه که می‌‌خواهی‌ همین

امروز برای خود بخر!

اما درباطلاقمشکلات مالی‌ اسیر شدن تنها دام و مسیر منحرفی نیست که پیروی از خواست نفسانی-

انسانیمان با عجله ما را اسیر خود می‌سازد.

عجله : پیروی از نفس و افکار انسانی‌ خود در جوانب متعددی از زندگی‌ ما به ما صدمه خواهند زد و

از آن نقش و زندگی‌ مقدسی که خداوند برایمان منظور داشته منحرف خواهد نمود.

برای مثال ازدواج.

بسیاری از ایمانداران در عجله و پیروی از خواست نفس و حکمت نفسانی خود هستند.

بنابرین وقتی‌ که می‌‌خواهند ازدواج کنند برای انتخاب زوج خود از منابع هدایتی‌ خود یعنی‌ عجله،

حکمت و خواست شدید جسمانی‌ خود تبعیت می‌‌کنند.

از این رو آنها تصمیمی غلط و زوجی نامناسب را برای همسری خویش بر می گزینند.

عده‌ای دیگر از این هم بدتر هستند.

آنها در پیروی از خواست انسانی‌- نفسانی خویش و برای ارضای غریزه آتشین درونشان بدون در نظر

داشتن خواست خداوند و ازدواج با فردی شایستهٔ آنها، متاسفانه در رابطه‌های بجز زناشویی به اطفأ

غرایز جنسی‌ خود مشغولند.

ممکن است که تعاریف مذکور شامل حال اکنون شما نباشد.

ولی‌ آیا این احتمال وجود ندارد که شما تمام سعی‌ و تلاش خودتان را برای موفق بودن و بهتر مشهور

شدن در محیط کاری و موفقیت‌های مالی و دنیوی بدون مشورت با خداوند و اینکه خواست و ارادهٔ او

برای زندگی‌ شما چه می‌‌باشد صرف کنید؟

یکی‌ از دلیل مهمی‌ که خداوند می‌خواهد تا ما با تکیه بر او صبر کنیم و اهداف روزانه خود را با

خواست و ارادهٔ الهی او موزون سازیم این است که ما را از شکست‌ها و ضررهای فجیع که منجر به

نابودی مان خواهند بود محافظت فرماید!

کسی‌ که نمی‌تواند خواسته‌ها و امیال انسانی‌ خودش را کنترل کرده و با خداوند هماهنگ گرداند، پس

از مدتی‌ اسیر آن خواسته‌ها و روش زندگی‌ می‌‌گردد.

خداوند از ما انتظار دارد تا به عنوان ایمانداران بالغ در او رشد کنیم و روزانه با او گام برداریم.

روزانه با خداوند زندگی‌ کردن حق تقدم دادن به خواست پدر آسمانیمان، خداوند، گاهی ما را به صبر و

تحمل برای مدتی‌ می‌خواند.

در پایان آن مدت صبر و تحمل برای زمان خداوند است که او بهترین خودش را برای ما فراهم

می‌‌سازد.

زمان خداوند همیشه بهترین است و آنچه که از او در پایان مدتی‌ که با او صبر نموده ایم به ما می‌رسد

همیشه بهترین خواهد بود.

خداوند دانای مطلقی‌ است که گذشته، حال و آینده ما و تمام هستی‌ را به خوبی‌ می‌داند.

او برای خیریت ما و موفقیت در زندگی‌ مقدسی که او برای ما آن را آفریده در زمانی‌ که خود می‌‌داند

برای ما فراهم می‌‌سازد.

به او اطمینان کامل داشته باشید.

اگر خداوند به شما می‌‌گوید صبر کنید، او چیز بسیار با ارزشمندی را برای شما منظور داشته که

بسیار بالاتر از خواست و حتی تصور شما است.

خلاصه کلام

آیا خواسته و یا چیزی شما را مدام به طرف خودش جذب می‌کند؟

آیا در مقابل کشش آن آرزو و خواستهٔ خود ضعیف و ناتوان شده اید؟

اگر چنین است میبایستی در همین لحظه یک واکنش صحیح انجام دهید.

اجازه ندهید آن جاذبه ، بیشتر از این شما را در دام خود اسیر نگاه دارد.

خواست و آرزویی که شما را به شدت به سو‌ی خود می‌‌کشد به خداوند بگویید.

ضعف خود را به او اعتراف نمایید و به خواست او حق تقدم دهید.

با خداوند در دعای روزانه و صبر همگام شوید.

اجازه بدهید تا روح مقدس او تو را یاری کند و بر آن وسوسه‌هایی‌ که سعی‌ در زندگی‌ خارج از

خواست خدائی برای شما می‌‌باشد پیروز گرداند.

در صبر و حق تقدم دادن به خواست خداوند، او اراده و مشیت الهی خود را برای زندگی‌ شما روشن

خواهد نمود!

آنگاه در آن چهار چوب از برکات الهی او برخوردار خواهید شد و نام او را جلال خواهید داد.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان