فیلیپیان ۲: ۵ – ۱۱

۵ طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: ۶ اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند،

۷ بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد‌.

۸ چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتّی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد‌. ۹ از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود‌. ۱۰ تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند ۱۱ و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است‌.آمین!

عزیزان، اسم هر شخص، معنای خاصی را در خود دارد.

در فرهنگِ یهودی، اسم‌های افراد، معنا و مفهوم بسیاری را در خود می‌‌داشتند.

بعضی از اسامی افراد، اشاره به چگونگی شخصیّتِ وی داشتند.

بعضی از اسامی نیز، در ارتباط با چگونگی وقایعی بودند که فرد در آن هنگام تولد یافته بود.

بعضی از اسامی هم اشاره بدین داشتند که؛ والدین شخص خواستار آن بودند تا خداوند از زندگی فرزندشان بدان گونه استفاده نماید.

اسم، تنها برای نام بردن و مشخص نمودن یک فرد نبود.

اسم هر شخص، بیان کنندهٔ شخصیّت و طبیعتِ وی محسوب می‌‌گردید.

به همین دلیل بود که خداوند، (پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح) به مریم و شوهر وی یوسف، مکشوف فرمود که اسم نجات دهنده چه باشد.

به عنوانِ پسر خداوند، عیسی والاترین انسانی است که بر روی این کرهٔ خاکی گام برداشته است.

از این جهت، نام او نیز والاتر از هر نامی دیگر می‌‌باشد!

در کلام خدا، در فیلیپیان ۲: ۱۰ – ۱۱پولس رسول بیان می‌‌فرماید که روزی هر زانویی برای تکریمِ عیسی مسیح خم خواهد شد! ۱۰ تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند ۱۱ و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است‌.آمین!

با توجه به این توضیحات، و این مهم که عیسی مسیح کیست، در این مطالعه به شناختِ اسم او بر اساس تعالیم کلام خدا می‌‌پردازم.

*****************************************************************

دیدگاه دنیوی به عیسی مسیح:

عزیزان، در جامعه‌های امروزی ما، مردمی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، در مورد این که او کیست ممکن است بگویند، عیسی، یک رهبر مذهبی بود که حدود دو هزار سال پیش می‌‌زیسته، و برای مردم موعظه می‌‌کرده.

آنها ممکن است اضافه کنند که، شاگردانِ عیسی مسیح بر این باورند که او بیماران را شفا می‌‌داد و خودِ وی نیز حتی پس از مصلوب شدن بر روی صلیب و مردن، از مردگان قیام نموده است.

هر فردی که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان ندارد، مطابق با شنیده‌های خود از دیگران در مکان هایی که رشد نموده اند، شناخت و تصویری شخصی از مسیح در ذهن خود دارد.

اینگونه شناخت از مسیح صحیح نیست و فقط زاییدهٔ ذهن هر فرد هستند.

عیسی مسیح – از دیدگاه کلام خدا:

عزیزان، اسم “عیسی”، ترجمهٔ یونانی از کلمهٔ عبری کهنِ “یشواع” می‌‌باشد که به معنای، “نجات” می‌‌باشد.

معنای اسم عیسی، به گونه‌ای بسیار گویا و قابل درک، به وظیفهٔ او به عنوان نجات دهندهٔ تمامی مردم جهان اشاره دارد و نه یک معلم مذهبی.

وقتی کلام خدا را با دقت مطالعه می‌‌کنیم، در آن حدود یکصد اسم گوناگون برای عیسی می‌‌یابیم.

در کلام خدا، عیسی بیشتر به خود به عنوان “پسر انسان” اشاره نموده است.

اما کلام خدا – همچنین عیسی را “پسر خدا” نیز خوانده است.

اسامی دیگری که عیسی با آنها معرفی شده اند عبارتند از؛ پیامبر – معلم – شاه شاهان – عمانوئیل (یعنی، خدا با ما) – شبان نیکو (یعنی، کسی که از ما مراقبت می‌‌کند) – نور جهان (یعنی، منبع تمامی حقیقتِ موجود در این هستی‌ – ( نانِ حیات (یعنی، مهیا کنندهٔ تمامی مایحتاج ما ایمانداران به او.(

در قسمتِ عهد جدید در کلام خدا، شاگردان عیسی معمولاً او را “خداوند” می‌‌نامیدند، زیرا که او بر تمامی این هستی اقتدار کامل دارد!

مزمور ۱۰۳: ۱۹ ۱۹ خداوند تخت خود را در آسمانها برقرار کرده و از آنجا بر همه عالم حکمرانی می‌کند.آمین!

عزیزان، چون عیسی کاهن اعظم ماست، حال هر که به او به عنوان خداوند و منجی ایمان دارد، مستقیم به تخت پادشاهی خداوند راه یافته است.

عبرانیان ۴: ۱۶ ۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌.آمین!

عیسی با نام “برّه خدا” هم معرفی شده.

عیسی در بدنی انسانی به این کرهٔ خاکی آمد – برای این هدفِ اصلی که – “جان خود را برای پرداخت تاوان تمامی گناهان انسانِ گناهکار یکبار برای همیشه کاملاً پرداخت نماید!”

حال – هر انسانی که به عیسی به عنوان پرداخت کنندهٔ تاوان گناهانش ایمان آورد، گناهان او آمرزیده شده و حیات ابدی از وی دریافت می‌‌دارد!

کلام خدا در فیلیپیان ۲: ۱۱می‌‌فرماید که؛ “هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر!”

اگر چه تمامی مردم جهان هدیهٔ نجات را از عیسی دریافت نخواهند نمود، ولی تمامی انسانها به حکمیت و ستایش عیسی مسیح سر فرود خواهند آورد!

“عیسی مسیح، تنها نجات دهندهٔ انسان گناهکار می‌‌باشد!”

چرا؟ زیرا تنها او که – خداوندِ کاملاً بی‌ گناهِ در جسم انسانی ظاهر شده بود می‌‌توانست تاوان گناهان بشریت را که مرگ و جدایی ابدی او از خدا بود را تمامأ پرداخت نماید.

بله – عیسی به خاطر محبت بی‌ مانندش برای انسانِ گناهکار و اطاعت از امر خدای پدر؛ جان خود را بر روی صلیب داوطلبانه هدیه داد.

حال ما باید اسم عیسی را گرامی داشته و هرگز به آن بی‌ احترامی نکنیم.

هر کس که به نام عیسی که والاترین نامهاست بی‌ حرمتی نماید، باید متحمل پیامد‌های آن نیز باشد.

خروج ۲۰: ۷

۷ «نام مرا برای مقاصد شریرانه بر زبان میاور، زیرا من، خداوند خدای شما، هر کس که نام مرا بیهوده بر زبان بیاورد مجازات خواهم کرد.آمین!

هر کس که شخصیّتِ راستین عیسی را شناخته، به او بی‌ احترامی نمی کند بلکه آن را گرامی می‌‌دارد.

اسم عیسی در نجات انسان نشان داده شده است:

عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا و آمرزش گناهان هر انسانی می‌‌باشد.

هیچ راه نجاتِ دیگری یا امیدی به غیر از ایمان به عیسی مسیح برای بشریت وجود ندارد.

کلام خدا در اعمال رسولان ۴: ۱۲می‌‌فرماید: ۱۲ در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم‌‌.» آمین!

بسیاری بر این باورِ اشتباه هستند که، انسان می‌‌تواند آمرزش خود را با انجام اعمال نیک حاصل نماید.

حقیقت این است که، ما اگر تمامی تلاش خود را نیز به کار بریم، شاید بتوانیم از انجام معدودی از گناهان خود داری کنیم.

ولی هیچ انسانی نمی تواند طبیعت گناه آلود خود را نادیده انگاشته و در تمامی طول عمر خود هرگز مرتکب گناهی نشود.

هر انسانی احتیاج به خود خداوند دارد تا به او کمک کند.

تنها خودِ خداوند است که می‌‌تواند گناهان انسانِ گناهکار را پاک کند، نه اعمال – مراسم و مذهب!

اسم عیسی مسیح در دعا‌:

عیسی مسیح فرمود: ۱۳ و هر چه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد‌. آمین!

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۳

برخی به اشتباه تصور می‌‌کنند که آنها می‌‌تواند هر چیزی را در نام عیسی مسیح از خداوند درخواست نمایند، و به این خاطر که آنها نام عیسی را برده اند، خدا هم باید حتماً به در خواست آنها پاسخ مثبت بدهد.

اما این باور صحیح نیست و با آموزه‌های کلام خدا مغایرت دارد.

عزیزان، گفته عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۱۳به چهار اصل حقیقی اشاره دارد.

اجازه بفرمأیید تا این چهار اصل حقیقی را برای شما توضیح دهم.

اول این که: ما بر اساس، ایمان – همدلی – رابطه – همکاری و پیوند با عیسی مسیح؛ “به عنوان یکی از فرزندان او به حضورش می‌‌آییم.”

دوم این که: ایمان – همدلی – رابطه – همکاری ما با عیسی مسیح؛ “اجازهٔ ورود به حضورِ خالق این هستی را می‌‌دهد.”

کلام خدا به روشنی این مهم را بارها و بارها بیان فرموده.

برای مثال؛ در رومیان ۵: ۱

۱ بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده‌‌ایم از صلح با خدا که به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم‌. آمین!

و عبرانیان ۴: ۱۶

۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌.آمین!

اصلِ حقیقت سوم:

حقیقتِ سومی که عیسی مسیح در فرمایش خود در انجیل یوحنا ۱۴: ۱۳منظور دارد این است که؛ “رابطهٔ قلبی – ما با او – به ما این اختیار و صلاحیت را می‌‌دهد تا از پدر درخواست نمأییم.”

چنان که عیسی مسیح خود در انجیل متی ۷: ۷می‌‌فرماید: ۷ بخواهید، به شما داده خواهد شد‌. بجویید، پیدا خواهید کرد‌. بکوبید، در به رویتان باز خواهد شد‌.آمین!

اصلِ حقیقت چهارم:

حقیقتِ چهارم در گفته مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۱۳این است که؛ “ما باید مطابق و هماهنگ با ارادهٔ مقدس عیسی مسیح از خدا درخواست کنیم.”

عزیزان، ما باید در دعا‌‌های خود، خواست و ارادهٔ خداوند را برای زندگیمان جویا و خواهان باشیم.

ما باید زندگی خود را کاملاً به خداوند تقدیم نموده و به اقتدار، وفاداری و حکمیتِ او برای خوددر همه حال ارجعیت دهیم.

بله – ما باید همیشه به خواست و پاسخ پدر آسمانی خود بعد از ابراز خواسته‌هایمان به وی احترام بگذاریم.

چه پاسخ او بله باشد، چه نه و چه حالا نه.

اذیت و آزار در نام عیسی مسیح:

از همان اولین روزی که عیسی مسیح خدمات خود را آغاز نمود، کسانی که تصمیم گرفتند تا به وی ایمان نیاورند، از نام او متنفر شده اند.

امروز هم بسیاری از اسم عیسی مسیح نفرت دارند.

نفرت این عزیزان، تنها از اسم عیسی نیست؛ بلکه از این است که عیسی جلوه دهنده و بیان کنندهٔ چه واقعیتی بوده و هست.

نفرت این افراد نسبت به عیسی مسیح از آنجأیی سر چشمه می‌‌گیرد که به خوبی می‌‌دانند به او به عنوان نجات دهنده نیاز دارند، ولی‌ مایل به ایمان به او و تقدیم زندگیشان به‌ وی نیستند.

به هر حال نفرتِ انسان‌ها نسبت به مسیح، از محبتِ او نسبت به آنها نمی کاهد.

آغوش پر محبت و پدرانهٔ عیسی مسیح برای پذیرش تمامی انسانها همواره گشوده است.

مکاشفه ۳: ۲۰

۲۰ من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من‌.آمین!

اعلام نام عیسی مسیح:

عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: انجیل لوقا ۲۴: ۴۷

۴۷ و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملتها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد‌.آمین!

عزیزان، نیاز اصلی هر انسانی، “آمرزش گناهانش و نجات اوست!”

اگر ما – مژدهٔ بخشش گناهان – و دریافت آمرزشِ خداوند – توسط ایمان به عیسی مسیح – را به مردم اعلام نکنیم، در این صورت ما مهمترین نیاز آنها را بی‌ پاسخ گذارده ایم.

هر انسانی محتاج و شایستهٔ این است تا عیسی مسیح را به درستی بشناسد.

من و شما باید با همکاری خود عیسی مسیح در آرامش و با زندگی‌های بی‌ گناه و محبت بی‌ قید و شرطمان برای همگی انسانها، او را به جهانیان معرفی کنیم.

خلاصه:

عزیزان، روزی هر انسانی در مقابل عیسی مسیح سر تعظیم فرود خواهد آورد.

اگر شما عیسی مسیح را نمی شناسید، شما را تشویق می‌‌کنم با مطالعهٔ کلام خدا او را بشناسید.

دریابید که عیسی کیست؟

چرا او به این جهان آمد؟

برای شما چه می‌‌کند؟

با مطالعهٔ کلام خدا از محبت و فیض عیسی مسیح برای خود آشنا شوید.

عیسی مسیح جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب داد؛ تا مجازات تمامی گناهان شما را یکبار برای همیشه خود پرداخت نماید!

گناهان خود را در همین لحظه به عیسی مسیح اعتراف کن و از او بخواه تا عنان زندگی شما را در اختیار گرفته و آرامش الهی خود را به شما عطا فرماید.

در این صورت شما به عنوان فرزند خوانده، به عضویتِ خانوادهٔ الهی خداوند پذیرفته شده و می‌‌توانید توسط نام والای عیسی مسیح با خداوند مستقیما در ارتباتی صمیمی و شخصی قرار بگیرید.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری