انجیل یوحنا ۸: ۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.»آمین!

دوست عزیز من، آیا شما خود را انسانی آزاد می‌‌دانید؟

به احتمال بسیار زیاد، پاسخ شما به این سوال من، “بله” است.

اما منظور من از این سوال، اسارت‌های بیرونی نیست، بلکه اسارت‌های درونیست.

شاید شما در این لحظه پشت میله‌های آهنین زندانی نیستید و پاهایتان در قفل و زنجیری بسته نیستند.

ولی شاید در اسارتِ الگوهای فکری مخرب و رفتار‌های ناشایسته بسر می‌‌برید.

شاید شما در طول زندگی خود، بارها و بارها، مصمم شده و سعی نموده اید تا خود را از اسارت الگو‌های فکری مخرب و رفتار‌های ناشایسته‌ای آزاد کنید، ولی‌ موفق نبوده اید.

شاید شما خود را شخصی سالم، موفق و شاد در بیرون نشان می‌‌دهید، در حالی که درونتان مملو از نگرانی و اضطراب است.

شاید هم با وجود ظاهری آرام، شاد و مطمئن، دائماً از آینده خود در هراسید و آرامش ندارید.

دوست عزیز، آیا توضیحات من، شخصیّت و احساسات واقعی شما را بیان نموده اند؟

اگر چنین است، برای شما خبری خوش دارم.

اگر شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهٔ خود ایمان دارید، آزادی از هر گونه اسارتی امکان پذیر است!

شما مجبور نیستید بیش از این، روزهای زندگی خود را بدون آرامشِ درونی، در ترس، استرس، نگرانی و ندانم کاری گذرانیده و اسیر آنها باشید.

عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۸: ۳۲می‌‌فرماید:

۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.»آمین!

عیسی مسیح تنها کسی است که قادر است تا تمامی زنجیر‌های اسارت‌های روحی و جسمی شما را از هم بگسلد و آزادتان سازد!

زنجیر‌های اسارتی که زندگی شما را تلخ و دردناک نموده و از ارادهٔ خداوند بدور نگاه داشته اند.

عزیزان، در این مطالعه در کلام خدا، به شناخت “حقیقتی که آزاد کنندهٔ همگی ما از هر گونه اسارت است”، می‌‌پردازم.

*****************************************************************

دوست گرامی من، بسیاری از مردم در اسارتِ طرز تفکر و باور‌های اشتباه یا تعالیم غلط زندگی می‌‌کنند.

در این قسمت به معرفی چند باور اشتباهی که بسیاری را در اسارتِ خود نگاهداشته اند اشاره می‌‌کنم.

۱ – بسیاری در اسارت این باور اشتباه هستند که؛ “راه‌های متعددی برای به بهشت رسیدن وجود دارد.”

اما حقیقت این است که عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۶می‌‌فرماید: ۶ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌.آمین!

۲ – بسیاری دیگر در اسارتِ این باور اشتباه هستند که؛ “می‌ توانم با انجام اعمال نیک خود به بهشت بروم.”

اما حقیقت این است که کلام خدا در افسسیان ۲: ۸ – ۹به ما می‌‌گوید. ۸ زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست‌. ۹ این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد،آمین!

۳ – بسیاری دیگر در اسارتِ این باور اشتباه هستند که؛ “خدا مرا بر اساس این که چقدر خوش عمل بوده‌ام خواهد بخشید.”

اما حقیقت این است که کلام خدا در رومیان ۵: ۸به ما می‌‌گوید؛ ۸ اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد‌.آمین!

آری عزیزان، خداوند ما را بی‌ قید و شرط دوست دارد.

ما نه می‌‌توانیم با اعمال خوبِ خود محبت خدا را برای خود بخریم و نه می‌‌توانیم محبتِ او را با انجام اعمال بد از دست بدهیم.

۴ – بسیاری دیگر در اسارتِ این باور اشتباه هستند که؛ “خداوند همه را خواهد بخشید و همهٔ انسانها به بهشت خواهند رفت.”

اما حقیقت این است که، کسانی که عیسی مسیح را به عنوان منجی خود نپذیرفته اند، به بهشت راه نخواهند یافت.

در انجیل یوحنا ۳: ۳۶می‌‌خوانیم که؛ ۳۶ آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود‌.آمین!

۵ – بسیاری دیگر در اسارتِ این باور اشتباه هستند که؛ “شما اگر نجاتتان را از دست بدهید، می‌‌توانید دوباره آن را بدست آورید.”

اما حقیقت این است که نجات ابدی است !ما هرگز نجات خود را از دست نمی دهیم!

در انجیل یوحنا ۳: ۱۶می‌‌خوانیم که؛ ۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.آمین!

***************************************************************************

عزیزان، مردم بسیاری دیگر، در اسارتِ ارتکابِ اعمال خبیث و شیطانی زندگی می‌‌کنند.

هیچ کس در ابتدا، قصد ندارد که اسیر الکل بشود.

هیچ کس در ابتدا، قصد ندارد که اسیر موادِ مخدر بشود.

همچنین، هیچ کس در ابتدا قصد ندارد که اسیر نادرستی – دروغ پردازی – دزدی – حقه بازی – غیبت و از این قابل اعمال بشود.

اما به تدریج و با گذشت زمانی، گناه در وجود شخص ریشه دوانیده و کنترل زندگی وی را در اختیار قدرتِ مخرب یا نابود کنندهٔ خود در می‌‌آورد.

دوست عزیز من، این درست است که هیچ انسانی کاملاً بی‌ گناه نیست.

اما -ما، ایمانداران به عیسی مسیح، نباید اجازه بدهیم گناه در وجود ما مانده، رشد کرده و کنترل زندگی ما را در اختیار خود گیرد.

خداوند بسیار مشتاق است تا ما ایمانداران به عیسی مسیح، به محض تشخیص وجود گناهی در خود، در اولین فرصت، آن را به خداوند اعتراف نموده، طلبِ بخشش کنیم و آن گناه را از خود دور سازیم.

***************************************************************************

عزیزان، مردم بسیاری دیگر، در اسارت‌های احساسی و عاطفی خود بسر می‌‌برند.

در این قسمت از مطالعهٔ خود در مورد “شناخت حقیقتِ آزاد کننده”، به چند نمونه از این اسارت‌های احساسی عاطفی اشاره می‌‌کنم.

۱ – ترس: اگر چه ما ایمانداران به عیسی مسیح می‌‌بایستی هر روزه در حکمت و احتیاط زندگی کنیم، اما بسیاری بدون اعتماد به وفاداری خداوند، بدون اعتماد به حضور دائم او با خود، و بدون اعتماد به یاری او، در اسارتِ ترس بسر می‌‌برند.

آیا شما از “اسارتِ ترس” آزاد هستید؟

۲ – احساس تقصیر کاذب: دوست من، بسیاری از مردم از خودشان توقعاتی دارند که خواست خداوند برایشان نیست.

وقتی این عزیزان به توقعات بی‌ جای خود دست نمی یابند، احساس “تقصیر کاذب” وجود آنها را در بر می‌‌گیرد.

اگر این احساس در وجود شخص باقی بماند، می‌‌تواند او را به اسارتِ خود در آورد.

آیا شما از “اسارتِ احساس تقصیر کاذب” آزاد هستید؟

۳ – حسادت: داشتن هر گونه حسادت در خود، نوعی دیگر از زندگی در اسارت است.

دوست من، هیچ کس نمی تواند هم حسود باشد و هم شاد.

کلام خدا در فیلیپیان ۴: ۴ما را اینگونه تشویق می‌‌فرماید؛ ۴ پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می‌گویم شاد باشید!آمین!

آیا شما از “اسارتِ حسادت” آزاد هستید؟

۴ – نگرانی: دوست گرامی من، میزان مبلغی که مردم در سراسر این کرهٔ خاکی، هر ساله صرف دارو برای علاج نگرانی و بی‌ خوابی خود می‌‌کنند باور کردنی نیست.

در حالی که عیسی مسیح فرمود: ۲۷ «آرامش برای شما به جا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم‌. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد‌. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید‌. آمین!

انجیل یوحنا ۱۴: ۲۷

آیا شما از “اسارتِ نگرانی” آزاد هستید؟

۵ – دوست گرامی من، آیا شما در اسارتِ غم، اندوه و پشیمانی از اشتباهات گذشتهٔ خود بسر می‌‌برید؟

اگر شما به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان آورده اید، حال به عنوان فرزند خواندهٔ خداوند، اگر از او خواسته اید تا گناهان و قصورات شما را ببخشد، می‌‌توانید کاملاً اطمینان داشته باشید که او بخشیده است.

۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌. آمین!

۱یوحنا ۱: ۹

بخشش خداوند را دریافت کن، آن را بپذیر و دیگر هر روزه گناهان و قصورات اعتراف نموده به او را به یاد خودت نیاور و از خداوند برای آنها طلبِ بخشش نکن، چرا که او بخشیده است.

۶ – تلخی: دوست من، اگر شما نسبت به کسی “خشم و غیظ” دارید، یا اگر نسبت به کسی “کینه و خصومت” دارید، یا حتی اگر نسبت به کسی “عصبانی” هستید، این احساس تنها در محدودهٔ آن شخص محدود نمیماند.

احساسات مخربِ ، تلخی – خشم – کینه و عصبانیتِ شما، به تدریج بر روی تمامی روابط شخصی و اجتماعی شما تأثیر منفی خواهد داشت.

اجازه ندهید تا تلخیِ از دیگران، بیش از این شما را در اسارتِ خود باقی نگاه دارد.

۷ – نبخشیدنِ دیگران: کلام خدا در افسسیان ۴: ۳۲به ما می‌‌گوید: ۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید‌.آمین!

عزیزان، وقتی در خودخواهی و سماجت، تصمیم می‌‌گیرید تا شخصی را نبخشید، به یاد آورید که خداوند چند مرتبه شما را بخشیده است.

شما تا امروز چند بار از خداوند خواستار بخشش بوده اید؟

۸ – عدم کفایت: دوست گرامی من، باید یک رابطهٔ سالم در “وابستگی کامل به خداوند” برای تمامی نیاز‌های خود داشته باشید!

احساس ناکفایتی شدید در شما، مانع می‌‌گردد تا استعداد‌های خود را به عمل در آورید.

به یاد داشته باشید که، بهتر است ما کاری را حتی اگر نه به بهترین وجه شروع کنیم تا که هرگز دست به اقدامی نزنیم.

خداوند شما را آفریده و از کفایت‌های شما آگاه است.

او هرگز از شما انتظاری برتر از کفایت‌هایتان نخواهد داشت.

***************************************************************************

دوستان گرامی، در این قسمت از مطالعهٔ خود در کلام خدا به این مهم می‌‌پردازم که؛ “قدرتِ مخرب اسارت‌های روحانی چه هستند؟”

اول – اگر شما به نوعی در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، این می‌‌تواند بر روی رابطهٔ شماباعیسی مسیح – منجی شما، اثرات منفی بگذارد.

اگر شما در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، عملکرد روح القدس را در خود محدود نموده اید.

در این صورت، به احتمال زیاد شما در ارادهٔ خداوند برای زندگیتان بسر نمی برید و از آرامش او هم برخوردار نیستید.

دوم – اگر شما در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، این می‌‌تواند تأثیر شهادت ایمانتان به مسیح را بر دیگران تضعیف نماید.

عزیزان، تأثیرات منفی و مخربِ اسارت روحانی در زندگی شما مشهود می‌‌شود و دیگران با دیدن آن تأثیرات منفی و مخرب، به سوی عیسی مسیح جذب نمی گردند.

زیستن در آزادی از اسارت روحانی و ارادهٔ مقدّس خداوند، شاهدی قوی و جذاب برای هدایتِ دیگران به سوی عیسی مسیح است.

سوم – اگر شما در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، این موجب محزون کردن قلب خداوند خواهد شد.

همانگونه که والدین انسانی از دیدن زندگی‌های در اسارتِ گناه فرزندانشان محزون می‌‌گردند، قلب خداوند – پدر آسمانی ما هم با دیدن هر کدام از فرزندان خود در اسارت گناه محزون می‌‌گردد.

چهارم – اگر شما در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، قادر به عملکردِ کامل در پتانسیل موجود در خود نمی باشید.

گناه، و اسارت روحانی، راه پیشرفت در به کمال رسانیدن خواستِ خداوند در زندگیتان را مسدود می‌‌کند.

پنجم – اگر شما در اسارت روحانی بسر می‌‌برید، در دراز مدت، نتایج مخرب تاثیرات آن اسارت، بر روی بدن فیزیکی و روحتان نیز خود را نشان خواهد داد.

نگرانی- اضطراب – تلخی نسبت به دیگران – نبخشیدن دیگران – عصبانیت و خشم و غضب، بر روی بدن فیزیکی و روحیهٔ شما تأثیرات مخرب عمیقی خواهند داشت.

***************************************************************************

راه حل‌های شفا و رها شدن از اسارت‌های روحانی.

اول – باید از رابطهٔ خود با خداوند اطمینان داشته باشید.

باید این حقیقت حیات بخش را هر روزه به یاد داشته باشید که، “اگر شما به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان دارید، حال تمامی گناهان شما بخشیده شده اند.”

شما هرگز این بخشش خداوند را از دست نخواهید داد.

دوم – باید از موقعیت و هویتِ واقعی خودتان در این جهان بدرستی آگاه باشید.

دوست من، شما دیگر با خدا دشمن نیستید!

به عنوان فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی خداوند، حال شما از این امتیازِ خاص برخوردار گردیده اید که، “می‌ توانید در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی که هستید، شخصا و مستقیما به حضور خداوند پدر آسمانیتان بروید و با وی گفتگو کنید.”

عبرانیان ۴: ۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌.آمین!

سوم – باید این حقیقت را همواره به یاد داشته باشید که، “حال شما در ایمانتان به عیسی مسیح، از حضور دأیمی روح القدس با خود در تمامی شرایط زندگیتان برخوردارید.”

روح القدس، همیشه، در همه جا و در تمامی لحظاتِ زندگی با شماست تا – راهنما – یاور و محافظ شما باشد، “اگر” – زندگی خود را به وی تقدیم نموده و مایل به زیستن در اراده مقدّس خداوند برای زندگیتان باشید!

۲پطرس ۱: ۳ – ۴ ۳ قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خدا پرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم‌. ۴ بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زاییده تمایلات جسمانی است بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید‌.آمین!

***************************************************************************

خلاصهٔ کلام:

دوست گرامی من، آیا شما در این لحظه خود را در اسارتِ یک یا تعدادی از اسارت هایی که نام بردم می‌‌دانید و با آنها در حال کشمکش هستید؟

شما می‌‌توانید امروز از هر نوع اسارتی آزاد شوید!

به یاد داشته باش که اگر شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حال گناهانتان آمرزیده شده اند و فرزند خداوند هستید.

شما، شخصا و مستقیما با پدر آسمانیتان، خدای قادر مطلق – دانای مطلق، و در همه جا حاضری که شما و این هستی را در حکمت و قدرتِ الهی خود آفریده، در رابطهٔ پدر و فرزندی قرار گرفته اید.

او قادر و بسیار مایل است تا به شما کمک نموده و از هر گونه اسارتی آزادتان سازد.

در این لحظه با قلبی صادق و وجدانی بیدار با او صحبت کن.

به پدر آسمانی خود بگو، پدر آسمانی مهربانم ;من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح جریمهٔ تمامی گناهان مرا یکبار برای همیشه بر روی صلیب تماماً پرداخت.

او در محبتِ بی‌ مانندش برای من، به جای منِ گناهکار جان خود را داوطلبانه داد تا من برای همیشه زنده بمانم.

از تو سپاسگزارم که گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای.

تمامی گناهان و خودخواهی‌های مرا در نام عیسی مسیح ببخش.

من به فیض و رحمت تو نیاز دارم.

زندگیم را از این لحظه کاملاً به تو تقدیم می‌‌کنم.

مرا از تمامی اسارت‌هایم نجات بده و از زندگی جدید من برای جلال نام خودت استفاده کن.

در نام عیسی مسیح، آمین!

نویسنده؛ کوروش باقری