۱پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد‌. بنابراین شما بقیهً عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید‌.

۱۸ فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهودهً زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، ۱۹ بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره‌ای بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید‌. ۲۰ خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است‌. ۲۱ شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متکی باشد‌.آمین!

دوست عزیز من،به نظر شما شیطان از چه کلمه‌ای در کلام خدا بیشتر از هر کلامی دیگر نفرت دارد و از آن در هراس می‌‌باشد؟

پاسخ صحیح به این سوال، “خون” عیسی مسیح است!

عزیزان، در کتاب مقدس، در کتب عهد عتیق، ۴۲۷ بار و اناجیل ۸۴ بار از “خون” عیسی مسیح نام برده شده است.

هر گاه کلمه‌ای به این مکرری در کلام خدا مشاهده شود، به وضوح اهمیّتِ آن را می‌‌رساند.

حقیقت این است که؛ “جدا از خونِ عیسی مسیح، من و شما نمی توانستیم با پدر آسمانی خود رابطه‌ای شخصی داشته باشیم!”

جانفشانی فداکارانهٔ عیسی مسیح، این موهبتِ بی‌ نظیر را برای انسانِ گناهکار مهیا فرمود تا وی بتواند به خدای قادر مطلقِ قدوس نزدیک شود.

به واسطهٔ خونِ عیسی مسیح، ایمانداران به وی، بازخرید شده – بخشیده شده – عادل نموده )بی‌ تقصیر در چشم خداوند) – برای خداوند جدا شده و با خالق خود و تمامی این هستی در ارتباطِ شخصی و مستقیم قرار گرفته اند.

بنا بر این، جای تعجب نیست که ما از خونِ عیسی مسیح به عنوان، “خونِ گرانبهای او نام می‌‌بریم.”

***************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعهٔ خود در مورد، “خون گرانبهای عیسی مسیح”، اهمیّتِ خون عیسی مسیح را از سه‌ جنبهمورد برسی قرار می‌‌دهم.

اول – خون عیسی مسیح گرانبهاست؛ “زیرا که وی شخصیتی منحصر بفرد می‌‌باشد!”

دوستان، عیسی مسیح، فقط یک مردِ سادهٔ معمولی از روستأیی بنام بیت لحم نبود.

عیسی – پسر خداست که از باکره‌ای متولد شد.

ایمان به این حقیقتِ مسلم، پایه و اساس ایمان هر مسیحی است!

وقتی ما کلام خدا را در قسمتِ عهد عتیق، یعنی کتبِ تورات و انبیأ مطالعه می‌‌کنیم، از جزئیاتِ مراسم قربانی‌های بسیاری آگاه می‌‌شویم.

قربانی هایی کاملاً بی‌ عیب و نقصی که انسان‌های گناهکار – می‌‌بایستی برای تاوان جریمهٔ گناهانشان و دریافت بخششِ خود از خدا، قربانی می‌‌کردند.

این قربانی‌ها در آن زمان، قانون خداوند بود، تا به انسان بیاموزد که تاوان گناه مرگ است و جدایی ابدی از او.

قربانی حیوانات و پرندگان، به طور سمبلیک معرف قربانی کاملی بودند که خداوند در نظر داشت تا در زمان کامل خود برای نجات و بخشش انسان گناهکار، یکبار برای همیشه به این جهان بفرستد.

لطفاً به این نکتهٔ مهم دقتِ خاصی مبذول بفرمأیید.

تمامی انسانها – چون از نسل آدم و حوا – یعنی همان پدر و مادر اولیهٔ بشر هستند – وارث گناه آدم و حوا بوده و در گناه متولد می‌‌شوند.

به عبارتی ساده، تمامی انسانها با ذاتی گناه آلود به این دنیا می‌‌آیند.

اما عیسی مسیح چون نطفه‌اش توسط روح القدس در باکره‌ای بسته شد و از همان باکره بدنیا آمد، بنابراین وی وارث ذات گناه آلود انسانی نبود.

به عبارتی دیگر، طبیعتِ گناه آلود انسانِ آلوده به گناه – به عیسی انتقال نیافت، چرا که او پدر انسانیِ زمینی نداشت.

بله – عیسی شخصیتی منحصر بفرد بود، چرا که وی کاملاً بی‌ گناه بود و از نظر اخلاقی و روحانی کاملاً بدور از هر گونه خطا و اشتباه!

به همین دلیل تنها خونِ گرانبهای او پذیرفته شدهٔ خداوند می‌‌بود و می‌‌توانست برای بخشش گناهان انسان‌های گناهکار کفایت داشته باشد.

***************************************************************************

دوم – خون عیسی مسیح گرانبهاست، “به این دلیل که چرا وی به این جهان آمد!”

عزیزان، سراسر کلام خدا، از کتاب پیدایش در عهد عتیق، تا پایان کتاب مکاشفه در عهد جدید، یک موضوع را دنبال می‌‌کند.

موضوعِ – “محبت خداوند؛ برای باز خرید و بخشش انسانِ گناهکارِ جدا شده از او!”

عیسی مسیح، خداوندِ در جسم ظاهر شده، تنها با این هدف به این جهان آمد تا ما را نجات بخشد و با خدا آشتی دهد.

بنابر این، او داوطلبانه، برّه قربانی کاملاً بی‌ عیب، برای تمامی انسانهای گناهکار گردید، و جان خود را هدیه نمود.

ثمرهٔ هدیهٔ جان عیسی مسیح به جای ما که گناهکار و از خدا جدا بودیم این شد که، حال ما با خدا در آشتی قرار گرفته ایم و می‌‌توانیم به طور شخصی با او رابطه داشته باشیم.

***************************************************************************

سوم – خون عیسی مسیح؛ به جهتِ آن چه برای ما مهیا فرموده است گران بهاست!

عزیزان در این قسمت از مطالعهٔ خود تحت عنوان، “خون گرانبهای عیسی مسیح”؛ به معرفی هفت موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای بشرِ گناهکار به ارمغان آورد می‌‌پردازم.

۱اولّین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسان گناهکار به ارمغان آورد؛بازخرید ما یا همان، نجات و رستگاریماست:

کلام خدا در ۱پطروس ۱: ۱۸ – ۱۹می‌‌فرماید: . ۱۸ فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهودهً زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، ۱۹ بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره‌ای بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید‌. آمین!

عزیزان -باز باید به این مهم اشاره کنم که، این مهم نیست ما چقدر سعی در بی‌ گناه زیستن نموده و خودمان را پاک، بی‌ گناه یا حتی مقدس قلمداد کنیم.

طبیعت انسانی ما، تا قبل از ایمان به عیسی مسیح و پذیرش خون ریختهٔ گرانبهای وی به جای تاوان گناهانمان، ما – همچنان گناهکار – سزاوار مجازاتِ الهیِ مرگ و دوری ابدی از خداوند هستیم!

هیچ کدام از ما، هیچ انسانی نمی تواند به حقیقت بگوید، “من کاملاً بی‌ گناه زیسته ام!”

کلام خدا در رومیان ۳: ۲۳این مهم را بدین گونه روشن می‌‌سازد.همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. آمین!

بنا بر این، عیسی مسیح به این جهان آمد، تا جان خود را – به جای من و شما – به عنوان مجازاتی که ما باید پرداخت می‌‌کردیم پرداخت نماید.

تا دیگر ما مجبور نباشیم به خاطر گناهان خود مرده و یا در اسارتِ گناه زندگی کنیم.

عجب محبتِ بی‌ مانندی عیسی مسیح برای ما انسانهای گناهکار داشته و دارد.

او داوطلبانه آن مرگ وحشتناک را پذیرفت تا من و شما با خدا آشتی نموده و حیاتِ ابدی در نزدش از او دریافت کنیم.

***************************************************************************

۲ – دوّمین موهبتی که خونِ گرانبهای عیسی مسیح برای انسانِ گناهکار به ارمغان آورد، بخشش او بود!

کلام خدا در افسسیان ۱: ۷ – ۸ می‌‌فرماید: ۷ از راه اتحاد با مسیح و به وسیلۀ خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا ۸ به فراوانی به ما بخشیده است‌. آمین!

بله دوست من- من و شما، حال با ایمان خود به عیسی مسیح به عنوان منجی، می‌‌توانیم بخشیده شویم.

چرا که خون بهایی ما را که ما می‌‌بایستی می‌‌پرداختیم، عیسی مسیح یکبار برای همیشه به جای ما داوطلبانه بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود!

به یاد داشته باشید که نجاتِ از گناه و دریافتِ بخششِ خداوند، توسط سعی در – و حتی انجام اعمال خوبِ ما نیست.

نجاتِ همهٔ انسانها، هدیه‌ای است از جانب خداوند در فیض و محبت پدرانه‌اش به انسان گناهکار.

افسسیان ۲: ۸ – ۹ ۸ زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست‌. ۹ این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد،آمین!

***************************************************************************

۳ – سومین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسان گناهکار به ارمغان آورد، عادل گردانیدن وی بود!

یعنی، گناه انسان را با پرداخت خون مسیح توجیه نمود.

دوستان، خداوند کاملاً قدوس و عاری از هر گناهی است.

بنابر این، او نمی تواند وجود گناه را در هستی خود نادیده بگیرد.

خداوند باید عادل بوده و بر اساس قدوسیتِ خود، گناه انسان را مجازات نماید.

اما چون عیسی مسیح به جای ما جان، یا همان خون گرانبهای خود را هدیه نمود، حال خدای پدر نه تنها گناهان ما را می‌‌بخشد، بلکه ما را درستکار – صالح و پارسا قلمداد می‌‌فرماید .رومیان ۵: ۹

۹ ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست!آمین!

دوست من، حال وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهٔ خود ایمان می‌‌آورید، او نه تنها مجازات گناهان شما را پرداخت می‌‌کند، بلکه وی شما را پارسا / عادل می‌‌گرداند.

رومیان ۵: ۱۷ ۱۷ به سبب نافرمایی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اماچقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است! همۀ کسانی که فیض فراوان خدا و عطیۀ رایگان نیکی مطلق او را دریافت دارند به وسیلۀ مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود‌. آمین!

بعد از ایمان به عیسی مسیح، ما در نزد خداوند پارسا و عادل قلمداد می‌‌گردیم.

این هدیهٔ خداوند باید ما را به داشتنِ یک زندگی خدا پسندانه ترغیب گرداند.

***************************************************************************

۴ – چهارمین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسان گناهکار به ارمغان آورد، آشتی دادن وی با خدا بود!

عزیزان، انسان به خاطر گناهش با خدای قدوس کاملاً بی‌ گناه، هیچ رابطه‌ای نداشت.

به عبارتی دیگر، انسان و خدا – در حالت قهر بدور از هم بودند.

عیسی مسیح نه تنها این دوری و جدایی را بر طرف نمود بلکه موجب برقراری رابطه بین انسانِ گناهکار و خدای قدوس گردید.

چرا که خون گرانبهای وی این دلیل جدایی و قهر را که گناهِ انسان بود از میان برداشته است.

عزیزان، در لحظه‌ نجات، یعنی زمانی که انسانِ گناهکار – به گناهکار بودن خود معترف شده و عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی خود بر می‌‌گزیند، نجات وی ابدی و توسط خداوند ضمانت شده است!

کولسیان ۱: ۱۹ – ۲۰ ۱۹ زیرا ارادۀ خدا بر این تعلق گرفت که او دارای اولوهیت کامل باشد ۲۰ و به وسیلۀ مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیلۀ ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است بر قرار گردید‌.آمین!

***************************************************************************

۵ – پنجمین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسان گناهکار به ارمغان آورد، وقف یا جدا سازی او برای خدا می‌‌باشد!

عزیزان، جداسازی ما برای خدا، توسط یک پروسه ادامه پیدا می‌‌کند.

ما بعد از ایمان به عیسی مسیح، برای خداوند جدا می‌‌شویم، و این فقط توسطِ خون گرانبهای عیسی مسیح امکان پذیر است!

عبرانیان ۱۳: ۱۲ ۱۲ به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازهً شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد‌.آمین!

لطفاً دقت بفرمایید:

اگر چه ما در همان لحظه‌ نجات (اعتراف با ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود) وقف خداوند و برای او پارسا، عادل و جدا می‌‌شویم، ولی‌ این تقدیس و جدا شدگی ما مرحله‌ای است که در تمامی طول عمرمان ادامه خواهد داشت.

خداوند – توسط مراحل وقف و جدا سازی، بیشتر و بیشتر، ما را برای اهدافِ مقدّس خود – همواره هرس می‌‌کند – تا به تدریج – مبدل به آن شخصیتی گردیم که وی برای آنگونه بودن خلق فرموده.

شخصیتی منعکس کنندهٔ خصوصیات عیسی مسیح در جامعهٔ زمینی، و مفید و فعال برای ملکوت خداوند!

من و شما باید هرس‌های خداوند را در زندگی خود پذیرا باشیم و هرگز از رشد و فعالیت در جهتِ مبدل گردیدن به آن شخصیّتِ منظور خداوند برای خود، باز نأیستیم.

***************************************************************************

۶ – ششمین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسانِ گناهکار به ارمغان آورد؛ برخورداری از رابطهٔ مستقیم و شخصی با خداست!

عزیزان، طبق قوانین خداوند در عهد عتیق، که توسط موسی به مردم داده بود، فقط “کاهن اعظم”، آن هم فقط سالی یکبار اجازه داشت تا با خدا در مکانی به نام “قدس القداس” ملاقات نماید.

برای این که کاهن اعظم بتواند مقابل خداوند حاضر گردد، وی می‌‌بایستی تشریفات گوناگونی را اجرا می‌‌کرد.

یکی از این تشریفات – پاشیدن خون حیوان قربانی شده بر وی می‌‌بود.

اما امروز، ما ایمانداران به عیسی مسیح، می‌‌توانیم در هر زمان – در هر مکان و در هر شرایطی که هستیم، مستقیما به حضور خدای قدوس، خالق این هستی، پدر آسمانی خود رفته و با او گفتگو کنیم.

چگونه این امتیاز به ما داده شد؟ زیرا که تمامی گناهان ما، توسط خون گرانبهای عیسی مسیح پوشیده شده است!

عبرانیان ۱۰: ۱۹ – ۲۰

۱۹ پس ای دوستان، به وسیله خون عیسی مسیح، ما اجازه یافته‌‌ایم که با شهامت ۲۰ از راه تازه و زنده‌ای که مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده است، یعنی به وسیلهً بدن خود به مقدّس‌ترین مکان وارد شویم‌. آمین!

امروز ما می‌‌توانیم بعد از ایمان به عیسی مسیح، در نام مقدّس او – با پدر آسمانی خود، همچون فرزندی با وی صحبت کنیم و مطمئن باشیم که او ما را می‌‌شنود و به دعاهای ما پاسخ می‌‌دهد.

***************************************************************************

۷ – هفتمین موهبتی که خون گرانبهای عیسی مسیح برای انسانِ گناهکار به ارمغان آورد؛ دریافت بخشش روزانه از گناهان و قصوراتمان است!

عزیزان، بنا به هر دلیل، حتی بعد از ایمان به عیسی مسیح، گاهی اعمالی انجام می‌‌دهیم که شایستهٔ یک فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی خداوند نیستند.

اما خود را شکر که او در کلامش در ۱یوحنا ۱: ۷به ما یاد آور است که: ۷ اما، اگر در نور به سر می‌بریم همان طور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همهً گناهانمان پاک می‌سازد‌. آمین!

آری عزیزان، خون عیسی مسیح، دائماً در حال پاکسازی ماست.

کلام خدا می‌‌فرماید هر گاه ما گناهان خود را به او اعتراف نموده و طلبِ بخشش کنیم، او ما را خواهد بخشید.

۱یوحنا ۱: ۹ ۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌.آمین!

اساسِ این بخششِ دائم ما – خون گرانبهای عیسی مسیح است که بر روی صلیب به جای ما هدیه داده شد.

۱یوحنا ۲: ۱ – ۲ ۱ ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید، اما اگر کسی مرتکب گناهی شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست ۲ زیرا خود مسیح کفارهً گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همهً مردم دنیا‌.آمین!

***************************************************************************

خلاصه:

چرا خون عیسی مسیح گرانبهاست؟

به این جهت که توسط آن خون، ما انسانهای گناهکار، باز خرید شده‌ ایم – بخشیده شده ایم – عادل گردانیده شده ایم – با خدا آشتی نموده ایم – برای او وقف و جدا شده ایم و به حضور مقدّس و پدرانهٔ خداوند راه یافته و با او رابطه‌ای مستقیم و شخصی داریم!

هیچ چیز یا کس دیگری در تمامی این هستی قادر به مهیا نمودن این موهبت‌های بی‌ مانند برای انسانِ گناهکارِ بدور از خدا نمی بوده و نیست!

جدا از خون عیسی مسیح، من و شما و همینطور تمامی بشریت، از خدا بدور باقی می‌‌ماندند.

کلام خدا در عبرانیان ۹: ۲۷به ما هشدار می‌‌دهد که: ۲۷ همان طور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، آمین!

دوست عزیز من، آیا شما آماده هستید تا با خدا روبرو شوید؟

آیا به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان آورده اید؟

چنانچه نه – دعای من این است که شما همین لحظه به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندی و پرداخت کنندهٔ مجازات گناهانتان ایمان آورید .از او بخواهید تا گناهان شما را ببخشد.

خون عیسی مسیح راهی برای شما باز نموده تا از تمامی گناهان خود نجات یافته و دیگر در اسارتِ احساس تقصیر، شرم و پشیمانی زندگی نکنید.

در این لحظه زندگی خود را کاملاً به او تسلیم کن و زندگی جدیدی را تا ابدیت با او آغاز!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری