امثال ۲۹: ۱۱

۱۱ آدم احمق، بزودی خشم خود را ظاهر می‌سازد، امّا شخص عاقل از خشم خود جلوگیری می‌کند.

دوستِ من، هنگامی که وقایعِ هولناک، در زندگی شما بوقوع می‌‌پیوندند، ممکن است تعجب کنید که، “چرا خداوند اجازه داده تا شما آنگونه رنج ببرید؟”

شاید هم شما، خشم و عصبانیتِ شدیدی را نسبت به خداوند در قلبتان پرورانیده و نگاه دارید؛ “چرا که او، مانع از وقوع اتفاقاتِ هولناک برای شما و رنج بردنتان نشده است؟”

شاید هم شما در اوجِ عصبانیت و سر در گمی، در حیرت بسر برید که؛ “چرا خداوند از شما محافظت ننموده است؟”

اینگونه سؤالات، حتماً تجربهٔ ایوب نیز بودند زمانی که وی، ناگهان همه چیز خود را از دست داد.

عزیزان، باید این حقیقت را همواره به یاد داشته باشیم که، “شیطان در این دنیا بسیار فعال است.”

فعال برای خرابکاری در اجرای خواستِ خداوند در زندگی‌های ما.

کلام خدا در ایوب ۱: ۶ – ۱۲ این مهم را به ما می آموزد.

۶ روزی که فرشتگان در حضور خداوند جمع شده بودند، شیطان هم همراه آنها بود.   ۷ خداوند از شیطان پرسید: «تو از کجا آمده‌ای؟» شیطان جواب داد: «به دور زمین می‌گشتم و سیاحت می‌کردم.»   ۸ خداوند از او پرسید: «آیا بنده من ایّوب را دیدی؟ در تمام روی زمین کسی مانند او پیدا نمی‌شود. او از من می‌ترسد و از هرگونه کار بد، دوری می‌کند.»   ۹ شیطان گفت: «اگر خداترسی برای ایّوب فایده‌ای نمی‌داشت، آیا این کار را می‌کرد؟   ۱۰ تو همیشه از او و خانواده‌اش و اموالش پشتیبانی کرده‌ای و به هر کاری که می‌کند، برکت داده‌ای و آن قدر گلّه و رمه به او بخشیده‌ای که تمام سرزمین را پر کرده است.   ۱۱ دارایی‌اش را از او بگیر، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت!»   ۱۲ خداوند فرمود: «بسیار خوب، همه دارایی‌اش را در اختیار تو می‌گذارم. برو و هر کاری که می‌خواهی بکن، امّا به خودش ضرری نرسان!» پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت.

لطفاً دقت بفرمأیید؛ خداوند دانای مطلق – قادرِ مطلق و همیشه در همه جا حاضر می‌‌باشد.

هر واقعه‌ای که در سراسر عمرتان، برای شما بوقوع می‌‌پیوندد، از آن کاملاً آگاه است و در حکمت و ارادهٔ الهی خود، اجازهٔ ورود آن واقعه را داده است.

ما قادر به درکِ کاملی از این که، چرا خداوند گاهی از ما در برابر وقایع هولناک محافظت نمی کند، نیستیم.

اما با شناختی که از عدالت و رحمتِ خدای یکتا و مهربان داریم، اطمینان داریم که او – هرگز اجازه نخواهد داد تا حتی یک قطره‌ اشک شما – یا هر رنجی را که میبرید – بی‌ هدف باشد؛ اگر – به او اجازه دهید تا خواستِ الهی خودش را در زندگیتان انجام دهد.

دوست من، وقتی واقعه‌ای هولناک در زندگی شما بوقوع می‌‌پیوندد، از خداوند دور نشو و نسبت به وی، عصبانیت را در قلبتان مخفی نکنید.

چنانچه شما از خدا دور شده، و نسبت به او عصبانی، در آن صورت خواستِ شیطان را به کمال رسانیده اید و دل‌ِ خداوند را شکسته اید.

این دقیقا همان ‌چیزی است که شیطان می‌‌خواهد.

شیطان می‌‌داند که اگر بین شما و خداوند فاصله انداخته و کینه ایجاد کند، دیگر شما قادر نخواهید بود تا فیض، رحمت و محبتِ او را آنگونه که براستی برایتان منظور دارد تجربه نموده و به دیگران هم منتقل نمأیید.

به جای این که در زمان‌های پیچیده و دشوارِ زندگی، در پیروی از احساسات خود و یا دروغ‌های شیطان رفته و از خداوند دور و عصبانی شوید، بر عکس؛ به خداوند نزدیکتر شده و محکم به او بچسبید!

در این صورت است که شما هم مانندِ ایوب قادر خواهید بود تا بگویید:   ۲۱ «از رحم مادر برهنه به دنیا آمدم و برهنه هم از دنیا می‌روم. خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد!»  ایوب ۱:  ۲۱

دوست من، در زمان‌های دشوارِ زندگی، فروتنانه دست در دستِ پدر آسمانی مهربانِ خود صبور باش، تا او، محبتِ پدرانه‌اش را به شما نشان دهد و کمکتان کند تا آن محبت بی‌ مانندش برایتان را بچشید.

با هم دعا‌ کنیم:

پدر آسمانی مهربانم، مرا به خاطر زمان هایی که از تو عصبانی بوده‌ام ببخش.

به من کمک کن تا مانند ایوب، در تمامی شرایط زندگی‌ام به تو اعتماد و ایمانِ کامل داشته باشم.

در نام عیسی مسیح، آمین!

کوروش باقری