انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۶

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟» ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است» ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟»

۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.» آمین!

دوست عزیز من، حتی بعد از گذشتِ بیش از دو هزار سال، از آن زمان که عیسی مسیح بر روی این کرهٔ خاکی می‌‌زیست، کسی نمی تواند اسم او را بر زبان آورد، بدون این که عدّه‌ای از شنیدن این اسم، دلخور و یا خشمگین نشوند.

بسیاری از مردم، بی‌ دلیل با اسم عیسی مسیح دشمنی دارند چرا که شناخت صحیحی از شخصیّتِ واقعی او نداشته اند.

بسیاری از مردم، از این که عیسی مسیح براستی گویا و ارائه دهندهٔ چه بوده در خشم نسبت به او زندگی می‌‌کنند، چرا که به درستی نمی دانند او که بوده، برای چه به این جهان آمد، برای آنها چه کرده و حال چه می‌‌کند.

سوال اینجاست که، چرا نام عیسی مسیح، به طور ناخود آگاهانه، موجب دلخوری و عصبانیت در عدّه‌ای می‌‌گردد؟

عیسی مسیح که سرشار از محبت برای تمامی انسانها بود!

عیسی مسیح که برای نجات، شفا و دادنِ آرامش به انسان ها، به این جهان آمده بود!

چرا مردم جهان بدرستی او را نمی شناسند و در تعصّب، در ستیزِ نسبت به او زندگی می‌‌کنند؟

در این مطالعه، به شناخت عیسی حقیقی می‌‌پردازم.

***************************************************************************

۱ – عیسی مسیح، “به نبوت‌های آمدنِ خود به این جهان در عهد عتیق، تحقق‌ بخشید!”

عزیزان، به عنوانِ ایمانداران به عیسی مسیح – با شناختِ کاملاً موثق و صحیح از وی، دلایل بسیار قانع کننده‌ای داریم که، عیسی تنها یک پیامبر، یا یک واعظِ سیار نبود که دو هزار سال پیش بر روی این کرهٔ خاکی می زیسته است.

عیسی مسیح، نجات دهندهٔ انسانِ گناهکار بود که خداوند، قول آمدنِ او را صدها سال قبل داده بود.

عیسی مسیح، با آمدنِ خود به شکل انسان (در بدنِ انسانی) به این کرهٔ خاکی، صدها نبوتِ آمدن خود در عهدِ عتیق را تحقق‌ بخشید.

صدها سال قبل از تولدِ عیسی – اشعیای نبی تولد او را از یک باکره نبوت نموده بود.

اشعیا ۷: ۱۴ پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا با ماست» خواهد بود. آمین!

میکای نبی هم نبوت نموده بود که عیسی در بیت لحم بدنیا خواهد آمد.

میکا ۵: ۲ ای بیت لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می‌کند که نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد. آمین!

فرشتگانِ خداوند نیز، در بدنِ انسانی ظاهر شدن عیسی را اعلام نمودند.

انجیل لوقا ۲: ۱۱ امروز در شهر داود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است‌. آمین!

دوستان، هیچ چیز در مورد عیسی مسیح پیش پا افتاده و معمولی نبود.

او یک نوزاد معمولی نبود!

تولدِ فوق العاده و استثنأیی او، همینطور تحقق‌ بخشیدن به نبوت‌های در مورد خود، بدون تردید به اثبات می‌‌رسانند که عیسی مسیح در حقیقت، همان فرزند خدا و نجات دهندهٔ بشر گناهکار بود که، خداوند قول آمدن او را بارها و بارها در طول تاریخ داده بود!

***************************************************************************

۲ – خدمتِ نجاتِ انسانِ گناهکارِ بدور از خدا، توسط عیسی مسیح:

عیسی مسیح در طول زندگی زمینی خود – به هر کجا که رفت، “حقیقت را وعظ نمود” – “بیماران را شفا داد” و “پادشاهی خداوند را به مردم تعلیم داد.”

او هرگز تعصّبِ خاصی نسبت به اقشار گوناگون مردم اطرافش نداشت.

او خودخواه نبود و افاده‌ای به دیگران نمی فروخت، بلکه همواره در همه جا، به همه محبت می‌‌نمود.

او رنج دیدگان را آرامش می‌‌بخشید و حتی مردگان را زنده کرده و بر می‌‌خیزانید.

با این وجود، وقتی به تمامی خدماتِ عیسی مسیح می‌‌اندیشیم، مهمترین خدمتِ او برای ما این بوده که؛ “وی ما را با خدا آشتی داد و با ایثار جان خود به طور داوطلبانه بر روی صلیبِ جلجتا، حیاتِ ابدی هدیه فرمود!”

عیسی مسیح به این جهان آمد، تا جان خود را داوطلبانه برای بخششِ گناهان من و شما هدیه نماید – و پدر را به ما شناسانیده و امکانِ داشتن یک رابطهٔ شخصی با او را، برایمان میسر سازد.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، گناهان ما بخشیده شده و روح القدس در ما سکنا می‌‌گزیند.

از آن به بعد، خواست عیسی مسیح برای ما، توسط عملکرد روح القدس در ما ادامه می‌‌یابد.

عیسی مسیح، در تمامی طول عمرمان، پیوسته ما را تعلیم داده، شفا داده و تغذیه می‌‌کند تا ما بتوانیم، پیوسته در رابطهٔ شخصی خود با خدای پدر رشد کنیم.

***************************************************************************

۳ – نام اعجاب انگیز عیسی مسیح:

در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان ۴: ۱۰ – ۱۲پطرس رسول اعلام نمود ۱۰ همۀ شما و همۀ قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید، آری به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است‌. ۱۱ این همان سنگی است که شما بنایان آن را خوار شمردید و رد کردید، ولی اکنون مهمترین سنگ بنا شد‌ه است. ۱۲ در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم‌‌.» آمین!

بله، عیسی مسیح برهٔ کامل خدا بود که برای پرداختِ مجازاتِ گناهان ما داوطلبانه مصلوب شد.

عیسی مسیح، نه تنها پسر خداست، بلکه وی عمانویل، یعنی، “خدا با ماست.”

عیسی مسیح، باز خرید کنندهٔ انسانِ از خدا به دور می‌‌باشد.

عیسی مسیح، یگانه واسطهٔ بین خدا و انسان است.

پولس رسول به ما می‌‌آموزد که،

فیلیپیان ۲: ۱۰ – ۱۲ ۱۰ تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند ۱۱ و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است‌. آمین!

۱۲ بنابراین ای عزیزان من، همان طور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می‌کردید، اکنون هم که از شما دور هستم مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید، آمین!

نام عیسی مسیح تا ابدیت، والاتر از هر نام دیگر است چرا که توسط نام اوست که بشرِ گناهکار، نجات – شادی – قوت و آرامش واقعی را تجربه خواهد نمود.

***************************************************************************

۴ – عیسی مسیح، رهبری است پر محبت:

عزیزان، عیسی مسیح خود را “چوپان نیکو” نیز معرفی نمود.

در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰ – ۱۱وی فرمود: ۱۰ دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد‌. من آمده‌‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند‌. ۱۱ من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. آمین!

و همچنین در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۴ – ۱۵ ۱۴ من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند‌. ۱۵ همان طور که پدر مرا می‌شناسد، من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم‌. آمین!

اینها تصاویر قدرتمندی هستند از این حقیقت که، وی چگونه ما را هدایت می‌‌فرماید – از ما دفاع می‌‌کند – برایمان مهیا می‌‌فرماید و از ما مراقبت به عمل می‌‌آورد.

عیسی مسیح در طی رهبری خود همواره سعی در اثباتِ محبتِ خود برای ما دارد.

وی همیشه سعی در نزدیک نمودن ما با پدر آسمانی و برخورداری از زندگی پر برکتِ ابدی را دارد.

***************************************************************************

۵ – نمونهٔ شخصی منحصر بفرد عیسی مسیح:

عیسی مسیح نور الهی را به این جهان تاریک شده از گناه آورد و خدای پدر را بر ما مکشوف فرمود.

کلام خدا در انجیل یوحنا ۱: ۱۴می‌‌فرماید: ۱۴ پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید‌. ما شکوه و جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر و پر از فیض و راستی‌. آمین!

وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان می‌‌آوریم، نه تنها نجات می‌‌یابیم، بلکه وظیفهٔ بردنِ نور او را به این جهان تاریک را نیز بر عهده می‌‌گیریم.

این بدین معناست که؛ “به دیگران، عیسی مسیح را که منبع نور حقیقی و نجات از گناهان و دریافت آرامش و حیات ابدی است معرفی می‌‌کنیم.”

باید این مهم را به یاد داشته باشیم که، “این ما نیستیم که بر تاریکی این جهان غلبه می‌‌کنیم، بلکه این قدرت، حکمت و محبّتِ عیسی مسیح است که در – و – توسطِ ما می‌‌تابد، تا دیگران را به سوی نور خداوند جذب نماید.”

در تمامی جوانب زندگی مسیحی، عیسی مسیح نه تنها نمونهٔ واقعی ماست، بلکه وی، قوت – فیض – حکمت و آرامشی است که ما توسط آن زندگی می‌‌کنیم.

***************************************************************************

۶ – داوری نهأیی عیسی مسیح:

بی‌ گمان، نتیجهٔ اهمیتِ ؛ “محبتِ مسیح” و “عفو و ترحم” او، در این حقیقت نهفته است که، وی قدرت مرگ و زندگی همگان را در دست دارد!

کلام خدا در انجیل یوحنا ۵: ۲۶ – ۲۷می‌‌فرماید: ۲۶ زیرا همان طور که پدر منشا حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشا حیات باشد‌. ۲۷ و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است‌. آمین!

عزیزان، به خاطر این که ما گناهکار هستیم – حق و سزای ما، جدایی ابدی از خدا می‌‌باشد.

اما توسطِ قربانی عیسی مسیح، ما می‌‌توانیم با خدا آشتی کنیم و از حیاتِ ابدی در نزد وی برخوردار شویم.

حقیقت این است که، تنها دلیلی که ما می‌‌توانیم با اطمینان با مرگ روبرو شویم، این است که – عیسی مسیح مصلوب شد – او بر مرگ فأئق آمده و از قبر برخواست – به بهشت صعود فرمود و حال در دست راست خدای پدر نشسته است.

وقتی ما در روز داوری با خدا روبرو می‌‌شویم، این عیسی مسیح است که می‌‌داند آیا اسم ما در دفتر حیات ابدی نوشته شده است یا نه!

به همین دلیل، سپاسگزارانه، ما می‌‌توانیم مطمئن باشیم که عیسی مسیح هرگز کسانی را که به طور قلبی و واقعی، او را باور داشته اند نا امید نمی گرداند.

***************************************************************************

خلاصه:

دوست عزیز من، تمامی آیندهٔ ابدی شما، بستگی به این دارد که در مورد عیسی مسیح چه باوری دارید.

لطفاً به این مهم فکر کنید، “توسطِ تولد معجزه آسای طفلی در بیت لحم – نجات دهنده‌ای آمد که – برای شما حیات ابدی در نزد خدا را مهیا و تضمین فرمود!”

آیا شما به درستی عیسی مسیح حقیقی را می‌‌شناسید؟

او بسیار عالی و شگفت انگیزتر از این است که ما بتوانیم توسطِ کلمات بیان کنیم!

او خدای در جسم ظاهر شده است و وقتی ما به او ایمان می‌‌آوریم، او منجی ما می‌‌شود، یعنی گناهان ما را می‌‌بخشد!

عیسی مسیح، رهبرِ پر محبت، رحمت و نمونهٔ درخشانی برای ماست.

عیسی مسیح، امید و اطمینان از زندگی در نزد خدا پس از مرگ جسمانیمان است.

دوست عزیز من، اگر تاکنون با عیسی مسیح به طور صحیح و واقعی آشنا نشده اید و با او رابطه‌ای ندارید، دعای من این است که شما در همین لحظه تصمیم به شناخت وی گرفته و به او به عنوان بخشندهٔ گناهانتان ایمان آورید.

عیسی مسیح با آغوشی باز آمادهٔ پذیرش شما و شروع یک زندگی پر هیجان با همدیگر تا ابدیت می‌‌باشد.

دعوتِ عیسی مسیح پر محبت را امروز دریافت کن.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری