انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵

۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌. ۳۵ اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید‌‌.»آمین!

انجیل یوحنا ۱۵: ۱۲ – ۱۳

۱۲ حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همان طور که من شما را دوست داشتم‌. ۱۳ محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند‌.آمین!

دوست عزیز من، در فهرستِ لغاتی که ما روزانه در مکالماتِ خود به کار می‌‌بریم، کلمهٔ “محبت” یا “عشق” را بسیار مورد استفاده قرار می‌‌دهیم در حالی که شاید مفهوم صحیح آن برای همه درک نشده است.

ما از کلماتِ “عشق” یا “محبّت” استفاده می‌‌کنیم تا نوع احساسِ خودمان را نسبت به، خانواده – همسر – غذای مورد علاقهٔ خود – تیم ورزشی و یا حتی برنامه هایی که در تلویزیون تماشا می‌‌کنیم بیان نموده باشیم.

کلمهٔ “عشقِ ” به کار برده شده توسطِ ما، بیان کنندهٔ دلبستگی عمیق ماست نسبت به اشخاصِ دیگر.

کلمهٔ “عشق” در فرهنگ‌های مدرن امروزهٔ ما، بیشتر بیان کنندهٔ احساس یک شخص هستند تا اینکه، آن شخصِ مخاطب براستی در قلبِ او چه جایگاهی دارد.

کلماتِ “عشق” و “محبت”، به طور کلی آن معنا و اصالتِ خودشان را تا حدِ زیادی از دست داده اند، چرا که بیشتر مردم این لغات را در گزافه گویی بکار می‌‌برند و نه در بیانِ ارزشِ شخص مخاطب در قلب و یا فکرشان.

عزیزان، کلام خدا، “عشق” و “محبت” را از دیدگاه اجرای عملی فداکارانه یا جانفشانانه می‌‌شناسد.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۵: ۱۳در موردِ توضیح معنای اصلی محبت فرمود: ۱۳ محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند‌.آمین!

عیسی مسیحهمچنینبه شاگردانِ خود دستور داد تا یکدیگر را “جانفشانانه” دوست بدارند!

انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌. آمین!

دوست گرامی من، چگونگی رفتار ما با دیگران، در هر جا که زندگی می‌‌کنیم، آشکار کنندهٔ این حقیقت است که ما پیرو عیسی مسیح هستیم یا نه.

در این مطالعه، به شناختِ واقعی معنای کلماتِ “عشق” و “محبت” بر اساسِ تعالیم کلام خدا می‌‌پردازم.

***************************************************************************

چهار نمونه محبتِ متمایز:

عزیزان، تعالیم کلام خدا، به طور کلی، ۴ نمونه محبتِ متمایز را به ما می‌‌شناساند.

۱ – زبانِ یونانی، یعنی زبانی که قسمتِ عهد جدیدِ ، کلام خدا با آن نوشته شد، کلماتِ مختلفی برای انواع محبتِ انسانی در خود دارد.

یکی از این کلمات، “Eros” – “ایروس” می‌‌باشد.

“Eros” – “ایروس” معرفِ یک احساس شدید، شیفتگی یا عشقِ رومانتیک است.

۲ – کلمهٔ دیگری که در زبان یونانی برای ابرازِ محبت و عشق به کار می‌‌رود، “Storge” – “استورج” می‌‌باشد.

“استورج” -معرفِ محبت و عاطفهٔ طبیعی ‌یک انسان نسبت به شخص دیگر است.

مانند محبتِ یک مادر به فرزندش و یا محبتِ یک فرزند به مادر خود.

۳ – کلمهٔ دیگری که در زبانِ یونانی برای بیانِ عشق و محبت به کار برده می‌‌شود،”Phileo” – “فیلیو”می‌‌باشد.

این کلمه، معرفِ نوعِ محبتی است که بین دو دوست صمیمی وجود دارد.

۴ – کلمهٔ دیگری که در زبان یونانی برای تعریفِ محبت به کار برده می‌‌شود،”Agape” – “آگاپه” می‌‌باشد.

آگاپه – معرفِ محبتِ بی‌ قید و شرطی است که جانفشانانه نسبت به کس یا کسانی در عمل دیده می‌‌شود.

محبتِ آگاپه، موجب می‌‌گردد تا ما خود را نستأییم بلکه همیشه دیگران را بر خود ارجحیت داده و منفعتِ آنها را خواستار باشیم.

عزیزان، محبتِ “آگاپه” آن نمونه محبتی بود که عیسی مسیح به شاگردان خود دستور داد تا نسبتِ به دیگران داشته باشند.

***************************************************************************

عیسی مسیح دستور داد تا دیگران را محبت کنیم!

۱ – عزیزان، عیسی مسیح به ما دستور داده است تا دیگران را محبت کنیم.

این فرمانی جدید بود!

کلام خدا در، لاویان ۱۹: ۱۸به قوم اسرائیل امر فرموده بود که:۱۸ از کسی انتقام نگیرید و از او متنفّر نشوید، بلکه همسایه‌ات را مثل جان خود دوست بدار، زیرا من خداوند خدای هستم.آمین!

حال سوال اینجاست که؛ “پس چرا می‌‌گوییم که فرمانِ عیسی مسیح در مورد محبّتِ دیگران، فرمانِ جدیدی بود؟”

عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید با مردم همانگونه با رحم، انصاف و محبت رفتار کنیم که خداوند با ما داشته است!

دستورِ عیسی مسیح به شاگردانش در موردِ “محبت به دیگران”، استانداردِ چگونگی برخورد ما با دیگران را بسیار بالا برد.

بدین معنا که، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همیشه منفعتِ دیگران را بر خود ارجحیت داده و آنها را بی‌ قید و شرط دوست داشته و محبت کنیم.

۲ – عیسی مسیح به ما دستور داد تا دشمنانِ خود را محبت کنیم!

این بدین معنا نیست که ما باید، باعقاید، فلسفه روشِ زندگی و یا اعمالِ کسانی را که ما را مورد ضرب و شتم قرار داده و دشمنی می‌‌ورزند، موافق بوده پیروی کنیم.

بلکه ما دستور داریم تا تنها “دشمنانمان” را صمیمانه محبت کنیم!

با مطالعهٔ کلام خدا در می‌‌یابیم که، اگر چه عیسی مسیح تمامی مردمِ جهان را دوست می‌‌داشت و مایل به محبت به آنها بود، ولی‌ از رفتار و اعمال همه طرفداری نمی کرد و تأییدی بر آنها نداشت.

برای مثال، عیسی مسیح، نمونهٔ کاملِ یک محبت کنندهٔ بی‌ قید و شرط به دیگران، با مشاهدهٔ کسانی که معبد خدا را محل کسب و کار و تجارت‌های خود قرار داده بودند موافق نبود و تأیید نکرد.

انجیل متی ۲۱: ۱۲ – ۱۳

۱۲ در آنجا عیسی به داخل خانه خدا رفت و کسانی را که در صحن خانه خدا خرید و فروش می‌کردند، بیرون نمود و میزهای صرافان و بساط کبوتر فروشان را برهم زد. ۱۳ عیسی به ایشان گفت: «کتاب آسمانی می‌فرماید که خانه من خانه دعاست. ولی شما آن را خانة دزدان ساخته‌اید.»آمین!

مشاهدهٔ اعمال و طرزِ رفتارِ گناه آلود آن اشخاص سود جو در معبد خدا؛ محبتِ عیسی مسیح را نسبتِ به آنها تغییر نداد.

انجیل متی ۲۳: ۳۷ – ۳۸

۳۷ ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسارکردی! چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه‌های خود را به زیر پر و بال خود جمع می‌کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی‌. ۳۸ اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد!آمین!

۳ – خصوصیتِ متمایز کنندهٔ هر ایماندار به عیسی مسیح، باید کیفیتِ محبتِ او به دیگران باشد!

در کلام خدا، انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵می‌‌خوانیم که: ۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌. ۳۵ اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید‌‌.»آمین!

همچنین، کلام خدا در ۱قرنتیان فصلِ ۱۳، در موردِ “محبتِ مسیحی” ما را تعلیم می‌‌دهد.

در ۱قرنتیان ۱۳: ۱می‌‌خوانیم که: ۱ اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سر و صدا هستم‌. آمین!

بنابر این، کیفیتِ محبت و نحوه‌ رفتار ما با دیگران، نباید جای هیچگونه شکی باقی گذارد که؛ آیا ما پیرو عیسی مسیح هستیم یا نه؟

۴ – ما باید در محبتِ جانفشانانه برای دیگران زندگی کنیم!

به عبارتی دیگر، محبتِ جانفشانانه باید طریقِ زندگی ما معرفِ این که ما از چه کسی پیروی می‌‌کنیم باشد.

افسسیان ۵: ۲ ۲ از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد پیروی کنید‌. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو تقدیم خدا نمود‌.آمین!

***************************************************************************

ما باید همانگونه که عیسی مسیح محبت نمود به دیگران محبت کنیم!

عزیزان، عیسی مسیحدر انجیل یوحنا ۱۵: ۱۲می‌‌فرماید: ۱۲ حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همان طور که من شما را دوست داشتم‌.آمین!

در ارتباط با پیامی که این قسمت از کلام خدا برای ما دارد، و به کیفیت و چگونگی محبتی که ما باید نسبت به دیگران داشته باشیم، نکاتی را خدمتِ شما یاد آور می‌‌گردم.

اول – محبت ما به دیگران باید فداکارنه باشد!

محبتِ ما نباید به این شرط باشد که، شخصی که به او محبت می‌‌کنیم، چطور می‌‌تواند محبتِ ما را جبران کند.

محرکِ اصلی محبتِ ما به دیگران باید برکت رسانیدن به آنها باشد، بدون هیچ چشم داشتی!

رفتار ما با دیگران باید همانند عیسی مسیح باشد.

عیسی مسیح به این جهان نیامد تا دیگران به او خدمت کنند، بلکه تا او به دیگران خدمت نماید.

انجیل متی ۲۰: ۲۸ ۲۸ پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد‌‌.»آمین!

دوم – محبّتِ ما باید با درک، شناخت و تفاهم از دیگران برایشان همراه باشد!

دوستان، عیسی مسیح از سابقه و وضعیتِ گذشته، و همینطور محدودیت‌های پیروانِ خود به خوبی آگاه بود.

او می‌‌دانست که پیروانش گاهی خواهند ترسید و گاهی چون تعالیم او را بدرستی درک نمی کردند، در شک بسر خواهند برد.

شناخت و درک صحیحِ مسیح از سابقهٔ پیروانِ خود موجب می‌‌گردید تا او با آنها صبور بوده و در صورتِ ارتکابِ اشتباه، سرزنششان نکند.

ما هم باید همین عکس العمل را در مقابلِ کسانی که با ما بدرفتاری دارند یا در گناه زندگی می‌‌کنند داشته باشیم.

در مراوده با دیگران باید این نکاتِ مهم را مدِ نظر داشته باشیم.

الف – چه اتفاقاتی در گذشتهٔ آنها رخ داده است؟

ب – والدینِ این شخص، چگونه او را تربیت کرده اند؟

ج – در حال حاضر، این شخص در چه شرایط و وضعیتی بسر می‌‌برد؟

د – چه کمبودها و چالش هایی موجب گردیده تا این شخص اینگونه رفتار کند؟

همیشه دلایل معتبری برای این که چرا بعضی از مردم نسبت به خدا سرکشی می‌‌کنند و از او نافرمانی، وجود دارند.

شناختِ صحیح از آن دلایل، می‌‌تواند به ما در چگونگی کمک و محبت به آنها کمک بزرگی باشد.

دوستان، حتماً شما هم این مثل را شنیده اید که بعضی‌ها می‌‌گویند، “عشق کور است.”

این در مواردی می‌‌تواند صحت داشته باشد.

چرا که اغلبِ دلباختگی‌ها در نا آگاهی و بی‌ اطلاعی ریشه دارند.

اما محبتِ واقعی، انسانها را به راستی همانگونه که هستند می‌‌بیند – آنها را می‌‌پذیرد و به آنها محبت می‌‌نماید!

سوم – محبتِ ما نسبت به دیگران باید بخشنده و با گذشت باشد!

کسی که مایل است تا واقعا و بدونِ ریا به دیگران محبت نماید، باید بخشنده و با گذشت باشد.

ما همیشه می‌‌توانیم دلیلی برای محبت نکردن به دیگران در آنها بیابیم.

می‌ توانیم از هر گفته یا عملِ آنها، بهانه‌ای برای دوری تولید کنیم.

دقت کنید، “بخشیدن و محبت نمودن به دیگران آسان نیست!”

اما اگر روحِ نبخشیدن را در خود پرورش دهیم، با نتایجِ دردناک آن مواجه خواهیم شد.

اگر ما تلخیِ از دیگران را در خود نگه داریم، سلامتِ روحی و جسمی ما به خطر می‌‌افتد.

همچنین، رابطهٔ ما با خدا و دیگران مخدوش می‌‌گردد.

دوست من، عیسی مسیح هر گناه شما را می‌‌بخشد .پس شما هم باید هر گناهِ دیگران را ببخشید و به آنها محبت نمأیید!

چهارم – محبتِ ما به دیگران، باید فداکارانه باشد!

در انجیل مرقس ۸: ۳۴می‌‌خوانیم که: ۳۴ پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: «اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید‌.آمین!

دوست من، بالاترین نشانهٔ محبت نسبت به دیگران این است که راضی باشیم، تا بی‌ چون و چرا، جان خود را برای کسی بدهیم.

شاید شما مجبور نبوده و نیستید تا جان خود را برای کسی بدهید، ولی محبت به دیگران، همیشه احتیاج به فداکاری دارد.

شاید ما نتوانیم برای محبتِ به دیگران، همانند عیسی مسیح از جان خود بگذریم، اما می‌‌توانیم از حق خود گذشته، به دیگران ارجحیت داده و آنها را صادقانه محبت کنیم.

***************************************************************************

خلاصه:

دوست عزیز من، آیا تاکنون کسی محبتِ خداوند را برای شما آشکار نموده است؟

آیا شما می‌‌توانید کسی را نام ببرید که او را جانفشانانه محبت نموده باشید؟

تا زمانی که شما محبتِ واقعی خداوند را در حقتان تجربه و درک نکرده باشید، هرگز معنای شادی، آرامش و قناعتِ واقعی در زندگی را نیز درک نخواهید نمود.

شاید شما در این لحظه خودتان را شخصی بسیار تنها و نالایقِ محبت از دیگران می‌‌دانید.

به یاد داشته باش که محبتِ پدرِ آسمانی همیشه با شماست، “اگر – شما هدیهٔ نجاتِ او را پذیرفته باشید!”

دوست من، چون عیسی مسیح جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب برای بخششِ ما انسانهای گناهکار هدیه نمود، حال ما می‌‌توانیم با خالقِ خود آشتی نموده وبا اورابطه‌ای صمیمی و دأیمی داشته باشیم!

هیچ چیز دیگری رضایت، خرسندی و شادی حاصله از تجربهٔ محبت الهی خدا را برای ما جبران نمی کند!

محبتِ پدر آسمانی ما بی‌ نظیر است!

به او اجازه بده تا در این لحظه با محبتِ عالی و کاملِ الهی خود، قلب شما را از آرامش و اطمینان از آمرزشتان مملو سازد. کوروش باقری