افسسیان ۳: ۱۴ – ۲۱

۱۴ بنابراین ، وقتی به حکمت و عظمت نقشه خدا فکر می کنم ، به زانو درمی آیم و به درگاه خدایی که پدر این خانواده الهی است دعا می کنم ، ۱۵ خانواده ای که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی دیگر هنوز بر روی زمین هستند. ۱۶ من از او می خواهم تا بسبب کرامت بی حد خود، باطن شما را با روح

خود، نیرومند و توانا سازد. ۱۷ دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان ، کاملا در دل شما جای گیرد. ازخدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید، ۱۸ تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبـت مسیح را درک نمایید، و طعم آن را در زندگی تان بچشید. ۱۹ گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. ۲۰ حال ، خدا را جلال باد که قادر است بوسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. ۲۱ او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها، تا ابدالاباد جلال باد. آمین .آیا تا حالا از خودتان پرسیده اید که آیا من یک انسان کامل هستم یا نه؟

هر کدام از ما در زندگی‌ مشکلات و شرایطی را تجربه می‌‌کنیم که ما را به ناکامل بودن و ضعفمان

واقف می‌‌سازد.

ولی‌ پولس رسول در فصل ۳ آیه ۱۹ افسسیان از کلام خدا به ما می‌‌آموزد که ما می‌‌توانیم از کمال

وجود خداوند لبریز شویم.

به نظر شما پری و لبریزی از وجود کمال خداوند به چه معنی‌ می‌‌باشد؟

یک انسان کامل انسانی‌ است که احساس می‌‌کند دیگران او را دوست دارند و او هم قادر و مایل است تا

دیگران را به سادگی‌ دوست داشته و محبت نماید.

مشکلات، کمبود‌ها و مصیبت های، زندگی‌ یک انسان کامل را به سادگی‌ شکست نمی‌‌دهد و از پای در

نمی‌‌آورد.

زیرا که یک انسان ممّلو از کمال خداوند در وجودش با توکل و اعتماد به او قادر است در مشکلات،

کمبود‌ها و مصیبت‌های زندگی‌ استقامت نموده و بر آنها پیروز گردد.

یک انسان کامل در خداوند، یک انسان ایرادگیر نسبت به دیگران نیست.

او مدام در پی‌ کشف نقطه ضعف‌های انسان‌های دیگر نیست!

یک انسان کامل همواره با یک خوش بینی و روحیه مثبت با مسائل روزانه زندگیش برخورد می‌‌کند،

چرا که او به کلام خداوند در رومیان ۸ : ۲۸آگاه است‌که خداوند نهایتا از همهٔ شرایط برای جلال نام

خود، خیرو برکت او استفاده خواهد نمود.

رومیان ۸ : ۲۸

۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

به یاد داشته باشید که به صرف این که ما مسیحی‌ هستیم نمی‌‌توانیم خود را کامل بدانیم.

ما زمانی‌ یک انسان کامل می‌‌شویم که کمال خداوندو محبت خداوند را به معنای واقعی‌ کلمه تجربه

کنیم.

ما با تلاش انسانی‌ خودمان به کمالی که او منظور داشته نخواهیم رسید.

پری محبت خداوند در ما احساس کمال نهائی را خواهد داد.

و نه تنها یک زندگی‌ کامل -بلکه قادر خواهیم شد تا خصوصیاتی که راجع به یک انسان کامل بیان

کردیم هم به عمل آورد.

بسیاری از ما به مسیح ایمان آورده گناهانمان بخشیده شده و عضو خانوادهٔ خداوند شده ایم.

بسیاری از ما از نظر الهیاتی به این حقیقت واقف گردیده ایم که خداوند، خدای محبت است و ما را

دوست دارد.

ولی‌ متاسفانه همهٔ ما اجازه نداده ایم تا خداوند در ما به کمال برسد.

بنابر این هنوز آن کمال مطلوب نهائی آن مزه پری از محبت واقعی‌ پدرانه خداوند را در زندگی‌

شخصی‌ خود تجربه ننموده ایم.

تا زمانی‌ که به خداوند اجازه ندهیم تا با محبت خود ما را از کمالش لبریز سازد به یک انسان کامل

مبدل نخواهیم شد.

خلاصه کلام

آیا شما محبت خداوند را در زندگیتان دارید؟

آیا آن را با تمام وجود خود احساس و تجربه می‌‌کنید؟

یا این که محبت خداوند تنها یک حقیقت است که در فکر شما به اثبات رسیده ولی‌ وارد زندگی‌ شما

نشده و وجود شما را پر نساخته است؟

اگر شما اشتیاق رسیدن به کمال و چشیدن مزه لبریز شدن از خداوند را دارید، تنها راه رسیدن به آن،

داشتن یک رابطهٔ شخصی‌ و صمیمی‌ با ‌عیسی مسیح است!

این امکان پذیر است اگر به حضور او فروتنانه به نیاز خود اعترافکنید، او را به زندگی‌ خود راه داده و به او اجازه دهید تا قلب و فکر شما را شستشویی کامل بدهد.

آنگاه خداوند به شما نشان خواهد داد که چه مانع و چه سدی در قلب و فکر شما مانع شده تا شما پری

محبت او را تجربه کنید.

او حاضر است تا این رابطه را با شما شروع کند.

آیا شما حاضر به دریافت محبت او و کامل شدن هستید؟

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان