انجیل یوحنا ۳: ۱۵ – ۲۱

۱۵ تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد‌.

۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود ۱۷ زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد‌. ۱۸ هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است‌. ۱۹ حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، ۲۰ زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می‌شود از نور متنفر است و از آن دوری می‌جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود‌. ۲۱ اما شخص نیکوکار به سوی نور می‌آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است‌‌.»

دوست عزیز من، از تمامی هدیه هایی که تاکنون به شما اهدا شده، کدام یک بیشتر از همه موردِ علاقهٔ شما می‌‌باشد؟

شاید هدیهٔ مورد علاقهٔ شما، هدیه‌ای بوده بسیار گران قیمت، و به همین خاطر آن هدیه مورد علاقهٔ شماست؟

شاید هدیهٔ اهدا شده به شما، از نظر پولی، قیمتِ چندانی ندارد، ولی به دلایلی، برای شما از ارزشِ خاصی برخوردار می‌‌باشد؟

صرفِ نظر از این که، هدیهٔ دریافتی شما چه بوده؛ ارزش و معنای آن برای شما ناشناخته باقی می‌‌ماند، تا زمانی که آن هدیه را از بسته بندی بیرون می‌‌آوردید.

کودکانِ خردسال در این امر مهارتِ خاصی دارند.

وقتی هدیه‌ای به کودکی می‌‌دهیم، او به سرعتِ هر چه تمامتر، سعی در بیرون آوردنِ خودِ هدیه از بسته بندی آن می‌‌نماید، تا آن را شناخته و به ارزشِ واقعی آن پی ببرد.

با این وجود، انسانهای بسیاری فراموش می‌‌کنند، تا هدیهٔ نجاتِ اهدا شده‌‌ٔ پدرِ آسمانی به آنها را، از بسته بندیش بیرون آورده و آن را بشناسند.

غم انگیز است که انسانهای بسیاری، عمر خود را به پایان می‌‌برند، بدونِ این که کمترین شناختی، از عالی‌ترین هدیه‌ای که خداوند به آنها هدیه داده، پیدا کرده باشند.

***************************************************************************

عالی‌ترین هدیهٔ تقدیم شده به بشریت چیست؟

عزیزان، کلام خدا در انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶ می‌‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

با درکِ صحیح از این قسمت از کلام خدا می‌‌آموزیم که، “منبعِ این هدیهٔ عالی، خداوند است!”

انگیزهٔ اصلی این که، چرا خداوند چنین هدیه‌ای را به بشر تقدیم فرمود، “محبتِ او برای بشر می‌‌باشد!”

تمامی انسانها، از هر نژاد و ملیت، می‌‌توانند دریافت کنندهٔ این هدیهٔ عالی خداوند باشند.

هدفِ خداوند از ارسالِ یگانه فرزند خود، عیسی مسیح به این جهان، این بود تا من و شما، بتوانیم از حیاتِ ابدی برخوردار گردیم.

عزیزان، آیهٔ شانزده در فصلِ سومِ انجیل یوحنا، برای بسیاری شناخته شده است.

ولی فقط تعدادِ معدودی از واقعیتِ اصلی این آیه که، چگونه می‌‌تواند زندگی‌های آنها را مبدل سازد، آگاه می‌‌باشند.

درست مانند شخصی که، هدیه‌ای را دریافت نموده، ولی از بیرون آوردن هدیه از بسته بندیش خودداری می‌‌کند.

در این صورت، این عزیزان از هدیهٔ فیض – آرامش – حکمت – محبت – نجات و دریافتِ حیات ابدی خداوند به آنها، خود را محروم نگاه می‌‌دارند.

دوستان، هدیهٔ عالی خداوند به بشر، شامل خصایص و برکاتِ بسیار دیگری نیز می‌‌باشد که در این تعلیم به شناختِ آنها می‌‌پردازم.

***************************************************************************

برکاتِ دیگرِ هدیهٔ عالی خدا به بشر شامل چه هستند؟

۱ – خودِ خداوند: وقتی پدر آسمانی، یگانه پسر خود، عیسی مسیح را به این جهان فرستاد، خدا – در بدنِ انسانی آمد!

این را ما، “رازِ پیچیدهٔ تجسّد” می‌‌نامیم — حقیقتی که فکر محدود انسانی ما قادر به درکِ کاملی از آن نیست.

عزیزان، اگر چه عیسی مسیح – خدای در جسم ظاهر شده، هرگز مرتکبِ گناهی نشد، اما او، وسوسه – گرسنگی – تشنگی – گرما و ضعفِ جسمی را در بدنِ انسانی خود تجربه نمود.

درست همانگونه که من و شما تجربه می‌‌کنیم.

۲ – نجات دهنده: فرشتگانی که تولدِ عیسی مسیح را اعلان نمودند، گفتند: ۱۱ امروز در شهر داود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است‌. انجیل لوقا ۲: ۱۱

حال سوال اینجاست که، “چرا نژادِ بشر احتیاج به نجات دهنده دارد؟”

زیرا کلام خدا در رومیان ۳: ۲۳ می‌‌گوید: ۲۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند.

کلام خدا همچنین برای روشن سازی موقعیتِ بشر، در مقابلِ گناهانش، در رومیان ۶: ۲۳ می‌‌فرماید: ۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد‌.

اما عیسی مسیح، ما انسانهای گناهکار را، از بسر بردن در جهنم برای ابدیت، جایی که ما به خاطرِ گناهانمان، بدور از او می‌‌بایستی بسر می‌‌بردیم، نجات داد و حفظ فرمود.

۳ – مهیا نمودنِ عفو برای گناهانِ بشر :عزیزان، وقتی یک مجرم، مورد عفو قرار می‌‌گیرد، دیگر قانون آن شخص را، مقصرِ ارتکابِ جرمی نمی شناسد.

همانند این، هر انسانی که به عیسی مسیح، به عنوانِ یگانه منجی خود ایمان دارد، وی، عفوِ کامل، از تمامی گناهان خود را، دریافت نموده است!

در واقع، ایماندارِ به عیسی مسیح، مرگِ داوطلبانهٔ او بر روی صلیب را، به جای تاوانِ تمامی گناهانِ خود، یکبار برای همیشه پذیرفته است.

۴ – بخششِ پیوستهٔ ما: دوستان، متاسفانه حتی بعد از ایمانِ به مسیح، شخصِ ایماندار گاهی مرتکبِ گناه می‌‌شود.

اما سپاس بر مسیح که گناهِ ما، بعد از ایمانمان به او، موجبِ از دست دادنِ بخششِ ابدی و نجاتمان نمی گردد.

در کلام خدا، انجیل یوحنا ۱۰: ۲۷ – ۲۹ می‌‌خوانیم: ۲۷ گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند‌. ۲۸ من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد‌. ۲۹ پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست پدر من بگیرد‌. آمین!

عزیزن، کلام خدا همچنین در انجیل اول یوحنا ۱: ۹ به ما قول می‌‌دهد که: ۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌.

۵ – دسترسی و نزدیک شدن به خداوند، پدرِ آسمانیمان: دوست گرامی من، اگر شما به عیسی مسیح ایمان دارید، در این صورت، مستقیماً با خداوند در ارتباط و از دوستی و مصاحبتِ با وی برخوردار می‌‌باشید!

کلام خدا در عبرانیان ۴: ۱۶ به ما می‌‌گوید: ۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌.

۶ – رابطهٔ شخصی با خدا: ما نه تنها در ایمانمان به عیسی مسیح به خدا دسترسی داریم و با او در رفاقتِ صمیمی بسر خواهیم برد، بلکه، از یک رابطهٔ خصوصی و محرمانه با وی نیز برخوردار می‌‌شویم.

همهٔ ادیانِ دیگر تعلیم می‌‌دهند که خداوند بدور از انسان است و برای او قابل دسترسی و تجربه نمی باشد.

اما عیسی مسیح فرمود: انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰ ۳۰ من و پدر یک هستیم‌‌.»

وی همچنین فرمود: انجیل یوحنا ۱۴: ۹ ۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بوده‌‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است‌. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟

عزیزان، به خاطر قربانی عیسی مسیح به جای ما، حال ما توسط خداوند پذیرفته شده ایم و می‌‌توانیم مستقیماً و شخصاً با او در رابطه‌ای صمیمی و دائم باشیم.

۷ – روح القدس: برکتِ عظیمِ دیگری که شاملِ حال ما ایمانداران به عیسی مسیح می‌‌شود، حضورِ دائمِ روح القدس با ما می‌‌باشد.

عزیزان، حضور دائمِ روح القدس با ما ایمانداران به عیسی مسیح، تضمینِ این قولِ خداوند به ما است که، ما تا ابدیت با او خواهیم بود. ۱۳ شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است‌. ۱۴ خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید پس جلال و شکوه خدا را بستاییم‌. افسسیان ۱: ۱۳ – ۱۴

روح القدس به ما کمک می‌‌کند تا تعالیمِ عیسی مسیح را درک کنیم.

روح القدس، همچنین به ما کمک می‌‌کند تا خواستهٔ خداوند، پدرِ آسمانیمان را در زندگی خود به انجام رسانیم.

۱۶ و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند ۱۷ یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود‌. انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۷

۲۶ اما پشتیبان شما یعنی روح‌القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته‌‌ام به یاد شما خواهد آورد‌. انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶

۸ – شبانِ نیکوی ما: عیسی مسیح شبانِ نیکوی ماست!

مَثَل آغل گوسفندان

۱ «یقین بدانید هر که از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است‌.

من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند‌. انجیل یوحنا ۱۰: ۱ و ۱۴

عیسی مسیح، شبانِ نیکوی ما – ایماندارانِ به خود را محافظت می‌‌کند، برای نیاز‌های مان فراهم می‌‌سازد، و در مسیر زندگی، هدایتمان می‌‌فرماید.

عیسی مسیح شبانِ نیکو، ایماندارانِ به خود را بی‌ قید و شرط دوست دارد و همیشه مراقب آنهاست.

عزیزان، یکی از بارز‌ترین نمونه‌های محبتِ خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، در کلام خدا، در حکایتِ ، “پسرِ گمشده” بیان گردیده است.

مطالعهٔ این قسمت از کلام خدا را در انجیل لوقا ۱۵: ۱۱ – ۳۲ به شما پیشنهاد می‌‌کنم.

پسرِ گمشده که خود را از پدرش دور نموده بود، بالاخره پشیمان شده و به سوی پدر خود باز می‌‌گردد.

زیرا که، او می‌‌دانست که پدرش حتماً وی را خواهد بخشید و خواهد پذیرفت.

دوستِ من، شما هم می‌‌توانید در هر شرایطی که هستید، به محبّتِ خداوند اعتماد داشته و به سوی او باز گردید!

عیسی مسیح، همواره با آغوشِ باز و پر محبت خود، شما را خواهد بخشید و خواهد پذیرفت!

۳۰ روح‌القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می‌شوید‌. افسسیان ۴: ۳۰

۲۷ گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند‌. ۲۸ من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد‌.

انجیل یوحنا ۱۰: ۲۷ – ۲۸

۹ – شفاعت کننده برای ما: کلام خدا به ما می‌‌گوید که عیسی مسیح در دستِ راستِ خدای پدر نشسته و برای ایماندارانِ به خود شفاعت می‌‌کند.

۲۵ و به این سبب او قادر است همهً کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می‌آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌کند‌. عبرانیان ۷: ۲۵

به بیانی دیگر، چون عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ ما را به جای ما پرداخت نموده است، حال پدر ما را می‌‌پذیرد.

ما همچنین می‌‌توانیم اطمینان داشته باشیم که، پدر دعاهای ما را می‌‌شنود.

۱۰ – یک دوستِ خوب: عزیزان، منجی ما عیسی مسیح، یک دوستِ خوب، ملازمِ وفادار، صادق، قابل اعتماد و جان فشانی است برای ما – در تمامی طول زندگیمان.

۱۵ «اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵

عیسی مسیح، دوست و مونسِ با وفای ما، به هنگام نیاز و در دلشکستگی‌هایمان در دسترسِ ماست.

او همینطور در شادیها و موفقیت‌های زندگی نیز با ماست.

۱۱ – بدنِ رستاخیز نموده: دوستان، خداوند – این بدن‌های فعلی ما را، به گونه‌ای تغییر خواهد داد، تا برای یک زندگی ابدی در نزدِ خودش در بهشت مناسب باشد.

۵۱ گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم‌. همۀ ما نخواهیم مرد ۵۲ بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می‌آید و مردگان برای حیات فنا ناپذیر زنده می‌شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت. ۱قرنتیان ۱۵: ۵۱ – ۵۲

بدن‌های جدید ما، بعد از رستاخیزمان از مردگان، دیگر محدود به مکان و زمان نخواهد بود.

۲ ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد‌. ولی همین قدر می‌دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید‌. ۱یوحنا ۳: ۲

۱۲ – خانه‌ای ابدی: عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۱ – ۳ به شاگردن خود قول داد که، او برای آنها در نزد پدر آسمانی، خانه‌ای ابدی مهیا خواهد فرمود.

۱ «دلهای شما مضطرب نشود‌. به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید‌. ۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌.

ما هم بخاطر ایمانمان به عیسی مسیح، تا ابد با وی خواهیم زیست!

***************************************************************************

خلاصه:

دوستِ گرامی من، در پایانِ مطالعهٔ خود در مورد، “عالی‌ترین هدیه به بشریّت”، لازم به ذکرِ این مهم می‌‌دانم که، هر انسانی در ایمانِ خود به عیسی مسیح، یگانه فرزندِ خداوند، هدیه‌ای شگفت انگیز دریافت نموده است!

اما متاسفانه، بسیاری این هدیهٔ عالیِ شگفت انگیز را، از بسته بندیش بیرون نیاورده و نشناخته اند.

اجازه ندهید تا عمر شما به پایان رسد، بدون این که، عالی‌ترین هدیهٔ خداوند به بشریت را به طور صحیح شناخته باشید.

شما لایقِ شناختِ عیسی مسیح و تجربهٔ تمامی منافع و برکاتی که، در این مطالعه شناختیم هستید.

از همین لحظه گناهانِ خودتان را به خداوند، عیسی مسیح اعتراف کنید – او را به عنوانِ یگانه منجی خود بپذیرید و ایمان آورید که او پس از سه روز از مردگان قیام کرد و حال او زنده است.

خداوند گناهانِ شما را خواهد آمرزید – به عضویتِ خانوادهٔ الهی خود بر خواهد گزید و حیاتِ ابدی در بهشت در نزدِ خود عطا خواهدفرمود.

دوستِ عزیزِ من، تنها در این صورت است که شما می‌‌توانید از عالی‌ترین هدیهٔ خداوند به بشریت، یعنی “نجاتتان در ایمان به عیسی مسیح بهره‌مند گردیده و از آن لذت ببرید!”

جلال بر نامِ عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری