مزمور ۱۲۱: ۱ – ۳

خداوند پشتیبان ماست

۱ با چشمان خود به سوی کوه‌ها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟   ۲ کمک من از جانب خداوندی است، که آسمان و زمین را آفرید.   ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.

دوست گرامی من، مزمور ۱۲۱ در کلام خدا، محافظتی را که خداوند از ما دارد را شناسأیی و توصیف می‌‌کند.

در آیاتِ ۱ و ۲ در این مزمور می‌‌خوانیم که:

۱ با چشمان خود به سوی کوه‌ها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟   ۲ کمک من از جانب خداوندی است، که آسمان و زمین را آفرید.

عزیزان، در زمانی که این مزمور نوشته می‌‌شد، راهزنانِ بسیار خطر ناک، در کوه‌های اطرافِ محلی که نویسندی این مزمور می‌‌زیست، بسر می‌‌بردند.

راهزنانِ خطرناک ساکن در کوهستان‌های آن‌ زمان، همواره در کمینِ مسافرین بی‌ گناه و بی‌ دفاع بودند، تا آنها را غارت کنند.

همچنین، در همان کوهستانهأیی که راهزنان خطرناک بسر می‌‌بردند، حیوانات وحشی نیز بودند که، عابرین و مسافرین را مورد حمله قرار می‌‌دادند.

با توجه به وجود اینگونه خطراتی برای هر شخصِ عابر در آن زمان و در آن مکان‌ها، قابل درک است که، آنها با چه ترس و بی‌ قراری شدیدی روبرو می‌‌بوده اند.

دوست من، امروزه در قرنِ بیست و یکم، اگر چه ما در محیط ‌های زندگی خود، به آن شدت از طرفِ راهزنان و حیواناتِ وحشی در خطر نیستیم و هراس و بی‌ قراری نداریم، اما زندگی‌های ما کاملاً مصون از هر گونه عاملِ ترس و بی‌ قراری نیستند.

آیا شما امروز در ترس و بی‌ قراری زندگی می‌‌کنید؟

آیا شما به آیندهٔ خود می‌‌اندیشید و از این که چه کمبود یا خطری می‌‌تواند در کمین شما باشد، ترسیده و بی‌ قرار شده اید؟

دوست گرامی من؛ “خداوندِ قادر مطلق، در هر لحظه، محافظ، حامی و نگهدار شماست!”

تنها اوست که قادر است از ما، در روبرویی با هر کمبود، چالش و خطری محافظت فرماید.

آیهٔ سوم در مزمور ۱۲۱ می‌‌گوید: ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.

خداوند، در دانش و حکمتِ بی‌ پایانِ الهی خود، هر چه را که به ما کمک می‌‌کند تا از ارتکابِ گناه محفوظ باشیم، برای ما مهیا فرموده است.

روح القدس، ما را هدایت می‌‌کند و قوت می‌‌بخشد.

کلام خدا، جهتِ راه روزانهٔ ما را روشن می‌‌سازد، تا لغزش نخوریم و در گناه نیفتیم.

در طول زندگی، گاهی ما به دلایل گوناگون، با مشکلات و مصیبت‌های شدیدی روبرو می‌‌شویم.

منشأٔ مشکلات و مصیبت‌های بوجود آمده در زندگی ما، چه دیگران باشند، چه شرایط و موقعیت‌های بیرونی و چه گناهان خودمان، می‌‌توانیم از یک چیز کاملاً مطمئن باشیم.

می‌ توانیم کاملاً مطمئن باشیم که، خداوندِ قادرِ مطلقِ مهربان، پدرِ آسمانی ما، حتما از ما محافظت خواهد کرد و ما را به سلامت، به مقصدی که خود برای زندگی ما منظور دارد، خواهد رسانید.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری