مزمور ۱۲۱: ۳ – ۸

۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.   ۴ او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمی‌خوابد.   ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.   ۶ آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد و مهتاب نیز در شب.

۷ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد و تو را محافظت خواهد نمود.   ۸ خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.

دوستان، در مطالعهٔ دیروز خود در کلام خدا در مزمور ۱۲۱، آموختیم که خداوند محافظ، حامی و نگهدار ماست.

امروز به قسمتِ دوم این مطالعه می‌‌پردازم.

عزیزان، بچه‌های خردسال از تاریکی وحشت دارند.

وقتی کودکِ خردسالی در شب، در محیطی تاریک بیدار می‌‌شود، با ندیدن والدین خود می‌‌ترسد و شروع به گریستن می‌‌کند.

اما خداوند، پدر آسمانی قادر مطلقِ ما، هرگز نیازی به خواب ندارد!

او همیشه بیدار است و مراقب ما!

آری خداوند، در تمامی لحظاتِ زندگیِ ما با ماست، به ما گوش می‌‌سپارد و از ما مراقبت می‌‌کند حتی در زمان هایی که شاید احساساتِ انسانی ما این حقیقت را باور ندارند.

در آیاتِ ۵و ۷ در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم: ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند…….  ۷ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد و تو را محافظت خواهد نمود.

وقتی والدین کودکی ناچارند تا فرزندِ خود را برای مدتی تنها بگذارند، او را به شخصی کاملاً شایسته و قابل اعتماد می‌‌سپارند.

ما آن شخص را؛ “نگهدار آن کودک می‌‌شناسیم.”

شخصی که والدین، فرزند خود را به او سپرده اند، موظف است تا به بهترین نحو ممکن از کودک محافظت به عمل آورده، و نیاز‌های ضروری و منطقی او را بر آورده سازد.

با این وجود، تصور بفرمأیید که چقدر بیشتر خداوند، پدرِ آسمانی ما، قادر و واجدِ شرایط برای محافظت از ما و بر آورده ساختنِ احتیاجاتمان می‌‌باشد.

عزیزان، در کنار فراهم ساختنِ نیاز‌های فیزیکی و روحانی برای ما، پدرِ دانای مطلقِ آسمانی ما – ما را از داشتنِ افکار غلط، کلماتِ مضر و اعمالِ ناشایسته باز می‌‌دارد.

روح القدس، برای محافظتمان از شیطان به ما هشدار می‌‌دهد و کمکمان می‌‌کند تا برای شبیه عیسی مسیح شدن رشد کنیم.

در آیهٔ هشتم می‌‌خوانیم:۸ خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.

عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما، یگانه خالقِ قادر مطلق – دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر می‌‌باشد.

او همیشه در همه جا با ماست، تا ما را محافظت نموده و مسیر روزانهٔ زندگیمان را به ما نشان داده و تعلیم دهد.

وقتی ما به سنّ بلوغ می‌‌رسیم، از این که باید بزودی خانهٔ والدین خود را ترک کنیم، بسیاری از ما احساسِ غم و کمی ترس داریم.

ولی ما هرگز محبت و مراقبتِ عالی پدر آسمانی خود را ترک نمی کنیم و از دست نمی دهیم.

…….«من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد‌‌.»  عبرانیان ۱۳: ۵

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری