عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، در حالی که به ایفای نهایتِ جانفشانی خود برای انسانِ گناهکار نزدیک می‌‌شد، فرمود:  ۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶

تا آن زمان که عیسی مسیح این کلمات را بیان فرمود، حدود سه سال با شاگردانِ خود زندگی کرده بود.

او در طول این مدت، همواره برای شاگردانش، کمک کننده – معلم و مشاوری پر حکمت و مهربان بود.

اما حال که او در شرفِ جانفشانی برای نجاتِ بشرِ گناهکار بود، قول می‌‌دهد که از پدر آسمانی خود بخواهد تا برای شاگردان، کمک کننده – معلم و مشاوری دیگر به نام روح القدس را به این جهان بفرستد.

با مطالعهٔ کلام خدا، با روح القدس – که عیسی مسیح قول آمدنِ آن را به شاگردانش داد، در بابِ دومِ اعمال رسولان آشنا می‌‌شویم.

در این قسمت از کلام خدا آمدنِ روح القدس و دریافت آن را توسطِ شاگردان عیسی مسیح می‌‌خوانیم.

از آن زمان به بعد، روح القدس در این جهان و با تمامی ایماندارانِ به عیسی مسیح می‌‌باشد.

دوستان، حضور روح القدس با هر ایماندارِ به عیسی مسیح، حقیقتی بسیار مهم و با ارزشی را می‌‌رساند.

این حقیقت که؛ “تفاوتی اساسی و بنیادی، بین ایماندارانِ به عیسی مسیح و کسانی که به او ایمان ندارند، وجود دارد!”

ایمانداران به عیسی مسیح؛ “از یک کمک کنندهٔ ماورأ الطبیعی در خود بر خوردار می‌‌باشند که بی‌ ایمانان به عیسی مسیح آن را ندارند!”

عزیزان، “اگر چه ممکن است که ما به عنوان انسان، گاهی احساسِ حضور روح القدس را با خود، در تمامی لحظاتِ زندگی نداشته باشیم، اما روح القدس همیشه – در تمامی لحظاتِ زندگی با ماست و در حال عمل کردن در و توسطِ ماست.”

چرا؟ زیرا همانگونه که عیسی مسیح فرمود، تا روح القدس؛ کمک کننده – معلم و مشاور ما باشد.

تا او در زمان‌های ضعف، ما را “کمک کننده،” در دو راهی‌های زندگی، ما را “معلم” و در اتخاذ تصمیمات هر روزه، “مشاوری مهربان و دلسوز” باشد.

از این موهبت‌ها فراتر، ما با وجود روح القدس در خود، قادر خواهیم بود تا همچون عیسی مسیح در این دنیا عمل کنیم و حتی، بزرگتر از آنها هم.

چون که عیسی مسیح خود فرمود:  ۱۲ اینکه می‌گویم عین حقیقت است: هر که به من ایمان بیاورد، می‌تواند همان کارهایی را بکند که من کرده‌ام و حتی بزرگتر از اینها نیز بکند، چون من نزد «پدرم» باز می‌گردم.

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۲

پس با این وجود، هر ایماندارِ به عیسی مسیح در خود،از منبعی الهی از قوت – حکمت – دانش و تسلی برخوردار می‌‌باشد که وی را قادر به زیستن و عمل نمودن مطابق با خواستِ خدا در این جهان می‌‌گرداند.

بله – هر ایماندارِ به عیسی مسیح، با کمک، هدایت و تسلی روح القدس، حتماً قادر خواهد بود تا مطابق با خواستِ خداوند، بر محیط خود تاثیر گذار بوده، و تغییراتِ لازمه را، برای جلال نام خداوند و گسترشِ ملکوت او بوجود آورد.

به جای همشکلِ این جهان گناه آلود شدن، به جای تسلیمِ گناه شدن و انجام آنچه که این جهان ما را به سوی خود می‌‌کشاند، ما می‌‌توانیم با کمک، هدایت و تسلی روح القدس در خود، از آنها دوری کنیم.

و نه تنها این، بلکه این ما باشیم که در محیط‌های گناه آلودِ خود، با اطاعت از روح القدس، خواستِ خدا را از ما انجام داده تا وی جلال یابد.

توسطِ روح القدس، اشخاصی که از نظر روحانی کور هستند، می‌‌توانند بینا شده تا ارادهٔ خدا را برای زندگیشان بشناسند.

توسطِ روح القدس، اشخاصی که در این جهان، سر در گم، پریشان و بی‌ هدف بسر می‌‌برند، هدایت شده، امید یافته، و در جایگاهی که خدا برایشان منظور داشته باز خواهند گشت.

توسطِ روح القدس، بیمارانِ جسمی، روحی و روانی، در ارادهٔ خدا، و ایمان شخص به او، شفا خواهند یافت.

عزیزان، نام روح القدس، کمک کنندهٔ قادر، دانا و پر حکمتی را به یاد ما می‌‌آورد.

کیست که در این جهان محتاج به کمک الهی نباشد؟

وقتی زندگی ما دشوار شده و برای ادامهٔ بقا خودرا نا توان می‌‌یابیم، روح القدس به ما کمک می‌‌کند.

وقتی با بغرنج‌های زندگی روبرو شده و به چه کنم – چه کنم می‌‌افتیم، روح القدس ما را تعلیم می‌‌دهد.

وقتی در شرایطی قرار می‌‌گیریم که فکر می‌‌کنیم، دیگر نابودیمان حتمی است، روح القدس به ما تسلی و امید می‌‌دهد.

روح القدس، یا مشکل ما را بر طرف می‌‌کند، یا که دست ما را گرفته و “با خود” از میان کوه مشکلات – تونلی بوجود آورده و عبورمان می‌‌دهد.

دوست عزیز من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان دارید، اگر او خداوندِ زندگی شماست و خودتان را کاملاً به وی تقدیم نموده اید، حال روح القدس در شماست!

با برخورداری از این موهبتِ الهی (حضور روح القدس با خود) در هر شرایطی که هستی، با هر کمبود یا مانعی که روبرو هستی، بیاد داشته باش که تنها نیستی.

در همین لحظه، اجازه بده تا روح القدس عنانِ زندگی شما را کاملاً در دست قدرتمند خود گیرد.

شما هم با فروتنی، گوش به فرمان او و اطاعتِ کامل از وی، قدم به قدم هر روزه، در ارادهٔ خدا زندگی کن.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری